Vốn lưu động thuần

Xem 1-20 trên 33 kết quả Vốn lưu động thuần
 • Đề tài hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Qua phân tích thực trạng về vốn lưu động để chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp. Tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp thay đổi cụ thể, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho doanh nghiệp.

  pdf77p luimotbuoc_3 03-11-2016 27 9   Download

 • Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Tìm hiểu cơ bản về vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng đối với doanh nghiệp; phân tích, đo lường sự ảnh hưởng của vốn lưu động trong doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính; đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp; chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, ưu điểm và hạn chế của Công ty; từ đó đề xuất một số biện pháp thay đổi, cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh thích hợp cho doanh ng...

  pdf92p luimotbuoc_3 03-11-2016 24 8   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh là phải nói đến vốn. Vốn là điều kiện để doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra một cách liên tục. Mục đích cho hoạt động sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận cao.

  pdf36p trungtri 25-07-2009 1371 789   Download

 • Công thức xác định nhu cầu vốn lưu động như sau: Trong đó: : Nhu cầu VLĐ bình quân cần thiết năm kế hoạch. M1: doanh thu thuần năm kế hoạch t(%): tốc độ tăng vòng quay VLĐ năm kế hoạch so với năm báo cáo L0 : số vòng quay VLĐ năm báo cáo (với L0 = 1,9 năm 2002) Trong năm 2003, công ty phấn đấu tăng tốc độ luân chuyển VLĐ 15% tốc độ tăng của doanh thu khoảng 7,5% so với năm 2002. Như vậy doanh thu dự kiến đạt được của công ty năm...

  pdf8p caott10 28-07-2011 139 42   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4.2 cung cấp cho người học các kiên thức về chỉ tiêu thanh khoản như: Chỉ tiêu vốn hoạt động thuần, chỉ số khả năng thanh toán hiện hành (Rc), chỉ số khả năng thanh toán nhanh (Rq), chỉ số về hệ số thanh khoản, lưu chuyển tiền tệ (dòng lưu kim),...và một số nội dung khác.

  pdf18p namthangtinhlang_02 04-11-2015 38 4   Download

 • WTO chính thức ra đời ngày 01/01/1995 nhằm thay thế cho GATT. GATT rồi đặc biệt là WTO sau đó, đã góp phần tạo nên sự tăng trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế quốc tế. Ch ỉ sau khi GATT/WTO ra đời, thương mại và GDP của thế giới mới đạt một mức phục hồi cấp số nhân sau khi sụt giảm vào cuối những năm 1920, trong đó thương mại thường tăng trưởng nhanh hơn GDP. Sứ c mạnh và sự hấp dẫn của GATT/WTO thể hiện ở...

  pdf166p tukhuyen123 19-07-2012 81 21   Download

 • Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn - Chuyên đề 2: Dự đoán dòng tiền gồm có 5 nội dung chính, đó là: Tổng quan về dòng tiền, các nguyên tắc hoạch định dòng tiền, đầu tư thuần, dòng tiền hoạt dòng thuần và một số vấn đề cần lưu ý.

  pdf11p nganga_04 27-09-2015 32 12   Download

 • Nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập đã mang đến cho các doanh nghiệp rất nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời nó cũng đặt cho các doanh nghiệp vào thế phải cạnh tranh khốc liệt không chỉ với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng quốc gia mà còn cả với các doanh nghiệp thuộc các ngành, các quốc gia, các khu vực khác trên toàn cầu. Tài chính – Ngân hàng cũng không nằm ngoài phạm vi đó....

  doc85p dinhthao00 14-06-2011 155 94   Download

 • Ngành nghề KD chính: Mua bán, sửa chữa DVụ ô tô, là Đại lý phân phối ủy quyền và lớn nhất của Trường Hải Auto về doanh số và quy mô cơ sở SXKD. Sản phẩm chủ đạo là xe tải nhẹ, xe con, xe du lịch hiệu KIA; xe bus, xe tải loại vừa và xe ben hiệu Huyndai, 80% doanh thu của công ty tập trung ở sản phẩm xe tải nhẹ KIA. Thị trường tiêu thụ: chủ yếu là Hà Nội và Hải Phòng. Khách hàng chính: Các TT dạy nghề và đào tạo SHLX, Các hãng Taxi, Các...

  ppt48p duck312 23-01-2013 116 78   Download

 • Doanh nghiệp M có số liệu sau: A.Tài liệu năm báo cáo 1.Tổng doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm 3 quý đầu năm:9.600 triệu đồng. 2.Vốn lưu động 3 quý đầu năm như sau: Đầu quý I:4.200 triệu đồng. Cuối quý I:3.800 triệu đồng. Cuối quý II:3.820 triệu đồng. Cuối quý III:3.600 triệu đồng

  ppt20p quynhly8692 30-09-2012 128 47   Download

 • Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) là một bản báo cáo về tài sản, nghĩa vụ tài chính và vốn chủ sở hữu tại một thời điểm nhất định (cuối năm kế toán). Kết cấu BCĐKT được chia làm 2 phần theo nguyên tắc cân đối: TÀI SẢN BẰNG NGUỒN VỐN .

  pdf45p page_12 14-08-2013 101 35   Download

 • Bài giảng Chương 6: Tổng quan về quản lý vốn luân chuyển trình bày những khái niệm về VLC, tầm quan trọng của quản lý VLC, tài trợ TSLĐ (kết hợp nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn), kết hợp cấu trúc nợ ngắn hạn và những quyết định về TSLĐ.

  pdf36p hoa_khoai91 12-06-2014 68 10   Download

 • • Phân phối: Một đơn vị độc lập thỏa thuận giới thiệu và bán sản phẩm cho một đơn vị khác nhưng không được phép sử dụng thương hiệu của nhà sản xuất như là một phần thương hiệu của mình. Tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên mà nhà phân phối sẽ bị giới hạn chỉ bán hàng hóa của một công ty hay được tự do bán nhiều loại sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau của các công ty khác nhau. • Phân phối sỉ: Bao gồm việc bán sản phẩm của một công ty khác thông...

  pdf2p bibocumi24 04-01-2013 26 1   Download

 • II. MỘT SỐ QUI ĐỊNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNVVN. 1.Khái niệm: Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp là loại cho vay có thời hạn dưới 1 năm nhằm bổ sung nhu câù vốn lưu động phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh . 2. Đối tượng cho vay: là những vật tư, hàng hoá, các chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm hoặc giá mua 3. Mức cho vay: Do hai bên thoả thuận căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, khả năng đáp ứng vốn của ngân hàng. 4....

  pdf9p ttcao4 30-07-2011 114 44   Download

 • Quảng Nam - Nghề Đúc Đồng Phước Kiều Làng đúc Phước Kiều nằm trên quốc lộ 1, xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam. Theo tư liệu gia phả của các tộc họ hiện còn lưu giữ, làng được thành lập từ buổi đầu thời các chúa Nguyễn dựng nghiệp ở hai xứ Thuận - Quảng.

  pdf7p ctnhukieu1 21-05-2011 139 35   Download

 • Ngân hàng thương mại là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.

  pdf89p ti_du_hoang 31-08-2012 59 17   Download

 • Thực tế Tổng số Tài sản cố định Tài sản lưu động Giá quy đổi V. Thuyết minh báo cáo quyết toán: 1. Tình hình thực hiện dự án: Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Những thay đổi nội dung của dự án so quá trình đầu tư được duyệt . + Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

  pdf7p lavie8 27-07-2011 48 9   Download

 • NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất như các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm xã hội bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế....

  pdf75p nhattruong 08-07-2009 1542 967   Download

 • Bài 1: Công ty Phương Bình có tỷ số thanh toán hiện hành là 3.0, tài sản lưu động của công ty là 3 triệu đồng, nợ dài hạn của công ty là 2 triệu đồng, nợ chiếm 60% tổng nguồn vốn, vòng quay tổng tài sản là 2 vòng, tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu thuần của công ty là 10%

  doc3p khonggioihan_1291 11-05-2011 581 251   Download

 • Ngành thủy sản là một trong những thế mạnh của nền nông nghiệp Việt Nam, đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế và thay đổi bộ mặt nông thôn nước ta. Thủy sản Việt Nam đã có vị thế khá tốt trên thương trường quốc tế, tính cạnh tranh ngày càng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngặt nghèo. Tuy nhiên, các công ty thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn bên ngoài cũng như trong nội tại, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh.

  doc41p kiepcamcua 01-06-2010 783 233   Download

Đồng bộ tài khoản