intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vốn ngân hàng

Xem 1-20 trên 8487 kết quả Vốn ngân hàng
 • Bài viết đã làm rõ sự tác động của các nhân tố đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Qua đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm cải thiện tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai.

  pdf8p gaupanda041 11-07-2024 3 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Thương mại Quế Phòng" nhằm mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Thương mại Quế Phòng. Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Thương mại Quế Phòng nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf92p daonhiennhien 03-07-2024 3 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công nghệ Số và In đồ họa" nhằm mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Số Và In Đồ Họa. Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công nghệ Số và In đồ họa nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf82p daonhiennhien 03-07-2024 4 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín" nhằm giới thiệu sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín giai đoạn 2019-2022, từ đó đi sâu vào phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn của Chi nhánh. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn hiệu quả nhất tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p daonhiennhien 03-07-2024 4 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Crystal Martin VietNam" nghiên cứu cơ sở lý luận về nguồn hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn Công ty TNHH Crystal Martin VietNam. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Crystal Martin VietNam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p daonhiennhien 03-07-2024 5 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng "Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan các công trình nghiên cứu; cơ sở lý luận về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp; thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam; phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu; một số khuyến nghị nhằm tăng cường dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

  pdf229p gaupanda041 03-07-2024 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của tóm tắt luận án "Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam" là nghiên cứu các nhân tố tác động và mức độ tác động của các nhân tố vĩ mô đến dòng vốn OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 1989 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p gaupanda041 03-07-2024 2 1   Download

 • Luật số 32/2024/QH15 - Luật Các tổ chức tín dụng quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc thành lập, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức...

  pdf134p zizaybay1105 21-06-2024 2 0   Download

 • Từ thực trạng huy động vốn tại VCB Đà Nẵng kết hợp với lý thuyết cơ bản về huy động vốn, luận văn rút ra được một số giải pháp có tính khả thi nhằm phục vụ cho hoạt động huy động cốn của VCB Đà Nẵng, đảm bảo tính cạnh tranh, tăng khả năng chiếm lĩnh thị trường, phục vục cho mục đích kinh doanh.

  pdf101p dianmotminh05 20-06-2024 1 1   Download

 • Luận văn "Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam" gồm 3 chương trình bày một số lý luận về quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại; thực trạng công tác quản trị nguồn vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam; giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

  pdf102p dianmotminh05 20-06-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận án "Dòng vốn nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển: tác động của phát triển, hội nhập và ổn định tài chính" là phân tích vai trò của ổn định tài chính, phát triển tài chính, và hội nhập tài chính đến tác động của các dòng vốn nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế đang phát triển. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất một số khuyến nghị liên quan nhằm tăng khả năng hấp thụ tác động tích cực của các dòng vốn nước ngoài đến nền kinh tế.

  pdf202p khanhchi2560 21-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam" đề cập đến các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hệ thống kế toán doanh nghiệp và đặc điểm của các yếu tố này ở Việt Nam. Kết quả phân tích và tổng hợp cho thấy, quy mô và trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam ở mức thấp, nguồn cung cấp vốn cho doanh nghiệp Việt Nam không dựa nhiều vào thị trường chứng khoán mà từ nhiều nguồn quan trọng khác như ngân sách nhà nước, vay ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Kiểm soát nội bộ lĩnh vực ngân hàng một số cơ sở lý luận và thực tiễn" tập trung phân tích những cơ sở lý luận chủ yếu, khái quát và đánh giá một số điểm nổi bật về thực tiễn hoạt động kiểm soát nội bộ tại các NHTM Việt Nam trong hoạt động kinh doanh, với mình chứng chủ yếu là lĩnh vực cho vay vốn đối với khách hàng, đưa ra khuyến nghị hoàn thiện và nâng cao hiệu quả KSNB lĩnh vực ngân hàng thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bằng việc sử dụng dữ liệu từ kết quả khảo sát điều tra với 378 doanh nghiệp siêu nhỏ tại Hà Nội, nghiên cứu "Ảnh hưởng của các yếu tố về đặc điểm doanh nghiệp tới khả năng tiếp cận vốn vay NHTM của DNSN Việt Nam" đã áp dụng phương pháp hồi quy logistic nhị phân để tìm ra những yếu tố thuộc về đặc điểm của doanh nghiệp có ảnh hưởng tới việc tiếp cận vốn ngân hàng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đề xuất cho các bên liên quan.

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Kinh tế nông hộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tham gia tín dụng ngân hàng đã có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế nông hộ như: cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của các hộ nông dân, trên cơ sở đó nghiên cứu "Tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" đã đưa ra một số gợi ý giải pháp nhằm tăng cường vai trò của tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Đầu tư trực tiếp nước ngoài có góp phần biến đổi khí hậu? Trường hợp các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á" tập trung phân tích bộ dữ liệu từ Ngân Hàng Thế Giới giai đoạn 2000-2020 để làm rõ tác động của FDI đến biến đổi khí hậu tại 43 nền kinh tế châu Á đang phát triển. Kết quả chỉ ra FDI có tương quan thuận đến lượng phát thải CO2, làm gia tăng biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Các nội dung của tài liệu này tôn trọng tính khách quan của các tài liệu được tham khảo cũng như ý kiến các cơ quan được tham vấn, các chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Phát triển châu Á, kinh nghiệm thực tiễn ở các nước. Các nhận định, ý kiến trong tài liệu này không phải là ý kiến chủ quan của Bộ Tài chính mà nhằm cung cấp thông tin tham khảo khách quan cho các độc giả quan tâm về quản lý nợ công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf160p khanhchi2590 10-06-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị nguồn vốn và tài sản của ngân hàng thương mại" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p khanhchi2590 10-06-2024 3 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản trị nguồn vốn và tài sản của ngân hàng thương mại" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại; phân tích tình hình tài chính của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p khanhchi2590 10-06-2024 2 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán ngân hàng thương mại" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kế toàn nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán qua ngân hàng; kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại; kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf255p khanhchi2590 10-06-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2