intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội hóa công chứng

Xem 1-20 trên 3010 kết quả Xã hội hóa công chứng
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng, thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

  pdf81p haosua999 12-04-2021 14 1   Download

 • Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế là một nội dung quan trọng của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam hiện nay. Một trong các yêu cầu quan trọng của nội dung này là xác định đúng vai trò, chức năng của Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định vai trò của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công nhằm làm cho bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực,...

  pdf134p vinamilkvietnam 21-08-2012 153 33   Download

 • Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế là một nội dung quan trọng của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam hiện nay. Một trong các yêu cầu quan trọng của nội dung này là xác định đúng vai trò, chức năng của Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định vai trò của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công nhằm làm cho bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực,...

  pdf120p vinamilkvietnam 21-08-2012 207 23   Download

 • Đề tài sáng kiến kinh nghiệm với mục đích thực hiện đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục ở trường tiểu học nhằm giúp chúng ta hiểu sâu mục đích, ý nghĩa, vai trò trách nhiệm của tập thể, các nhân hiệu trưởng trong nhiệm vụ quản lý xây dựng nhà trường. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p longnguyentran000 27-12-2016 83 12   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề về lý luận và qua tìm hiểu, đánh giá tình hình xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ nói chung và đặc điểm của đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay, nghiên cứu đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ở tỉnh Ninh Thuận từ giác độ xã hội hóa.

  pdf105p anhinhduyet000 01-07-2019 31 3   Download

 • Luận văn gồm 3 chương với nội dung cơ bản sau: Lý luận chung về đăng kiểm xe cơ giới và xã hội hóa đăng kiểm xe cơ giới đường bộ. Thực trạng đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2011-2016. Phương hướng và giải pháp triển khai xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tại tỉnh Ninh Thuận

  pdf25p anhinhduyet000 01-07-2019 22 1   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chính sách xã hội hóa nói chung và thực tiễn chính sách xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai nói riêng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thực hiện chính sách xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian tới.

  pdf116p anhinhduyet000 01-07-2019 71 13   Download

 • Xã hội hóa giáo dục Mầm non là bộ phận của xã hội hóa công tác giáo dục nói chung, tức là huy động mọi lực lượng xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục Mầm non dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Việc chăm sóc - giáo dục trẻ Mầm non là nhiệm vụ chung của trường lớp Mầm non, của gia đình trẻ và cộng đồng; cần huy động và tạo điều kiện cho các gia đình cùng cộng đồng tham gia vào các hoạt động giáo dục Mầm non, để giáo dục Mầm non đáp ứng được nhu cầu mới của xã hội hiện nay. Trong huyên đề này, tác giả sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non.

  doc24p kexauxi3 10-09-2019 26 1   Download

 • Chuyển giao các dịch vụ công cộng cho khu vực tư nhân, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội vào việc cung ứng các dịch vụ công cộng (ở nước ta gọi là quá trình xã hội hoá dịch vụ công cộng) là xu thế chung của các nhà nước trên thế giới hiện nay. Trong quá trình đó, nhà nước vẫn là người chịu trách nhiệm trước xã hội về việc đảm bảo cung ứng chung, vì vậy quản lý nhà nước trong quá trình xã hội hoá dịch vụ công cộng có vai...

  pdf4p dinhlan0501 09-02-2011 278 79   Download

 • Phần 2 của giáo trình “Xã hội hóa truyền thông đại chúng” cung cấp cho người học một số nội dung như: Các lý thuyết về truyền thông đại chúng, nghiên cứu về công chúng, nghiên cứu về các nhà truyền thông và tổ chức truyền thông, nghiên cứu nội dung truyền thông và những tác động xã hội của truyền thông đại chúng. Mong rằng môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về thế giới truyền thông, và nhất là có được những cái nhìn mới mang tính chất phân tích và sáng tạo.

  pdf90p nganga_00 29-08-2015 301 74   Download

 • Sáng kiến “Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng” xác định cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của công tác XHHGD trong trường THPT nói chung và trường THPT số 3 – Bảo Thắng nói riêng. Tiến hành đánh giá, điều tra thực trạng của công tác XHHGD trong nhà trường, phân tích nguyên nhân, tìm ra những yếu tố liên quan đến công tác XHHGD ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng. Đề xuất một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác XHHGD ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng trong giai đoạn hiện nay.

  pdf17p thivuhuong 21-05-2014 383 60   Download

 • Sáng kiến “Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục tại trường Tiểu học Yên Phương” nghiên cứu thực trạng công tác xã hội hoá giáo dục của một nhà trường vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó đề ra một số giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng bậc học, chủ yếu là công tác vận động quần chúng cùng tham gia làm công tác giáo dục, nhằm đưa nhà trường tiến tới đạt các tiêu chuẩn của một nhà trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf22p thivuhuong 26-05-2014 283 57   Download

 • Bài tiểu luận với đề tài “Xã hội hóa dịch vụ y tế – thực trạng và giải pháp” được tác giả thực hiện nhằm tìm hiểu và đưa ra những nhận xét đúng đắn hơn, một cách nhìn sâu rộng hơn. Nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, chính sách phát triển y tế nói riêng và cụ thể hơn nữa là chính sách xã hội hóa dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  doc37p hrm2014 28-11-2017 141 30   Download

 • Phần 2 của giáo trình “Xã hội hóa truyền thông đại chúng” cung cấp cho người học một số nội dung như: Các lý thuyết về truyền thông đại chúng, nghiên cứu về công chúng, nghiên cứu về các nhà truyền thông và tổ chức truyền thông, nghiên cứu nội dung truyền thông và những tác động xã hội của truyền thông đại chúng. Mong rằng môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về thế giới truyền thông, và nhất là có được những cái nhìn mới mang tính chất phân tích và sáng tạo.

  pdf27p kiwinz 28-06-2013 119 24   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng xã hội hóa hoạt động giáo dục ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, luận văn cố gắng đưa ra một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển hơn nữa công tác xã hội hóa hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội quận 12 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p dangthingocthuy96 09-01-2017 104 21   Download

 • Mục đích nghiên cứu của bài viết dựa trên cơ sở phân tích công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của nước ta dựa trên các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thực tiễn XHHGD trong những năm qua bài báo đã trình bày những nguyên nhân chính của sự suy giảm hiệu quả của chính sách XHHGD, so sánh giữa XHHGD của nước ta với các đặc điểm cơ bản của một phong trào xã hội nói chung để rút ra kết luận về sự cần thiết phải huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác XHHGD trong bối cảnh hiện nay...

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 87 13   Download

 • Từ thực trạng các hoạt động của công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại các đô thị ở Việt Nam nói chung và các đô thị ở Bắc Trung Bộ nói riêng, tác giả phân tích các mô hình xã hội hóa trong các hoạt động quản lý CTRSH có hiệu quả tại một số đô thị trong nước và quốc tế để đề xuất một số mô hình xã hội hóa trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH cho một số đô thị Bắc Trung Bộ, nhằm phù hợp nền kinh tế thị trường, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và phát triển bền vững.

  pdf6p viedison2711 03-09-2019 30 2   Download

 • Các nội dung của bài viết gồm: hoạt động học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng không nằm ngoài giáo dục người lớn, giáo dục không chính quy, giáo dục thường xuyên; khung cảnh chung của hoạt động học tập diễn ta tại Trung tâm học tập cộng đồng; phát triển cộng đồng luôn được coi là một bộ phận của giáo dục cộng đồng; xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng là một biện pháp để triển khai và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

  pdf12p hieuminhdo 03-09-2019 35 2   Download

 • Cùng với sự tiến bộ của khoa học – kỹ thuật, của kinh tế- xã hội, công cuộc đổi mới của đất nước đã đặt ra trách nhiệm cho ngành phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ,đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Để hoàn thành được sứ mạng của mình ngành giáo dục chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục. Chuyên đề này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xã hội hoá giáo dục trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p kexauxi3 10-09-2019 32 2   Download

 • Trên thực tế chúng ta thấy rằng khó khăn trong việc thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị đang kìm hãm sự phát triển của các nhà trường, là vấn đề gây bức xúc cho những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và làm đau đầu các nhà quản lý. Sự đầu tư thiếu tầm nhìn đối với sự nghiệp giáo dục đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng trong cả hệ thống giáo dục quốc dân. Sáng kiến kinh nghiệm này đưa ra một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục và huy động các nguồn lực ở trường tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p kexauxi3 10-09-2019 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội hóa công chứng
p_strCode=xahoihoacongchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2