intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội hóa công chứng

Xem 1-20 trên 3121 kết quả Xã hội hóa công chứng
  • Bài giảng Dân tộc học được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dân tộc học – khoa học về các dân tộc; tộc người, vấn đề dân tộc và tộc người trong quá trình phát triển lịch sử; các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; một số vấn đề ngôn ngữ - tộc người; các loại hình kinh tế và văn hóa tộc người; các thiết chế xã hội; tín ngưỡng tôn giáo; các tộc người ở VN và cộng đồng dân tộc VN. Mời các bạn cùng tham khảo!

    pdf129p tranghong0906 04-01-2023 11 0   Download

  • Bài viết "Nguồn gốc, vai trò và giá trị của lễ hội Cúng Trăng của người Khmer tỉnh Trà Vinh" được nghiên cứu thông qua phương pháp điền dã và so sánh – phân tích dựa trên các tài liệu, các công trình nghiên cứu về lễ hội Cúng Trăng đã được công bố. Từ việc tìm hiểu nguồn gốc, giá trị mà chúng ta có được hướng bảo tồn và phát triển phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

    pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 21 1   Download

  • Phần 1 của cuốn sách "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay" trình bày những nội dung về: lý luận chung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lực lượng sản xuất; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực trạng tác động của nó đối với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

    pdf138p langmongnhu 14-12-2022 11 2   Download

  • Tập bài giảng "Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật - Phan Văn Hiếu" có nội dung trình bày nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật; Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Kiểu nhà nước; Nhà nước trong hệ th́ống chính trị xã hội chủ nghĩa; Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf190p kimphuong0520 16-12-2022 31 3   Download

  • Bài giảng "Pháp luật đại cương" được biên soạn bởi GV. Trương Thị Ánh Nguyệt có nội dung gồm 7 chương. Ở phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu 4 chương đầu. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Chương 2: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chương 3: Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Chương 4: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf42p kimphuong0520 16-12-2022 14 2   Download

  • Tài liệu Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Xây dựng nông thôn mới các cấp, giai đoạn 2016-2020 - Nhóm 2: Một số nội dung trọng tâm của xây dựng nông thôn mới gồm các nội dung chính như Quy hoạch chung xây dựng xã và Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; Một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững; Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn; Phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

    doc156p trangcam0906 15-12-2022 11 2   Download

  • Luận văn "Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum" nghiên cứu hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực làm việc trong tổ chức và doanh nghiệp; phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tạo động lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum; đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực làm việc tại BHXH Kon Tum tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum.

    pdf112p bigdargon07 09-12-2022 13 1   Download

  • Nội dung của "Tài liệu hướng dẫn Xây dựng xã hội học tập" gồm có Một số vấn đề chung về HTSĐ và xây dựng xã hội học tập; Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Giới thiệu quy trình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập.

    pdf115p trangcam0906 12-12-2022 16 2   Download

  • Bài viết Nhìn lại hơn ba thập kỷ đổi mới cơ chế, chính sách giá ở Việt Nam tập trung vào quá trình đổi mới cơ chế, chính sách quản lý, điều hành giá những loại hàng hóa, dịch vụ lớn của nền kinh tế như: Giá hàng hóa nói chung (đầu vào, đầu ra); Giá dịch vụ công; Giá đất; Tỷ giá; Lãi suất tín dụng và giá sức lao động (tiền lương).

    pdf21p viwmotors 02-12-2022 12 0   Download

  • Bài viết "Bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát bội tại thành phố Hồ Chí Minh" tìm hiểu được nguồn gốc, quá trình hình thành và thực trạng phát triển của hát bội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, chúng ta có thể nhìn nhận tầm quan trọng của hát bội đối với đời sống văn hóa của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

    pdf15p chutieubang 06-12-2022 23 0   Download

  • Việc ứng dụng vạt cơ lưng to để che phủ loét thành ngực do xạ trị sẽ hạn chế được biến chứng nơi lấy vạt. Vạt cơ khi chuyển đến tổn khuyết do xạ trị sẽ được cấp máu tốt hơn, bám dính tốt hơn và phục hồi nhanh hơn. Trong bài viết này giới thiệu một trường hợp đã được ứng dụng thành công vạt cơ lưng rộng điều trị khuyết hổng thành ngực sau xạ trị ung thư vú.

    pdf5p runthenight01 18-11-2022 3 0   Download

  • Cuốn sách tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện...

    pdf668p trangvang0906 25-11-2022 16 2   Download

  • Cuốn giáo trình Nhân học đại cương này chứa đựng kiến thức sâu rộng và bao quát về lĩnh vực nhân học như: nguồn gốc loài người, chủng tộc, quá trình tộc người, văn hóa tộc người, ngôn ngữ tộc người, môi trường kinh tế, thân tộc, dòng họ, hôn nhân, gia đình, tổ chức xã hội, văn hóa, giáo dục,... Nội dung giáo trình gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương sau: Chương 1 Những vấn đề chung; Chương 2 Nguồn gốc loài người; Chương 3 Chủng tộc; Chương 4 Tộc người. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf149p runthenight02 08-11-2022 27 3   Download

  • Luận văn "Chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (1999 – 2019)" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho huyện Phú Giáo, góp phần vào sự phát triển cho huyện Phú Giáo nói riêng và thành công chung của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương.

    pdf126p matroinho2510 08-11-2022 9 1   Download

  • Luận văn "Giáo dục – đào tạo thị xã Dĩ An từ năm 1999 đến năm 2015" được hoàn thành với mục tiêu nhằm cung cấp luận cứ khoa học về giáo dục, góp phần định hướng cho công tác giáo dục ở thị xã Dĩ An trong những năm tới, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Dĩ An nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung.

    pdf100p matroinho2510 08-11-2022 11 2   Download

  • Luận văn "Dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với người khuyết tật từ thực tiễn Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa một số lý luận về dịch vụ xã hội, dịch vụ công tác xã hội, dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với NKT, đánh giá thực trạng dịch vụ công tác xã hộiH trong hỗ trợ việc làm đối với NKT tại quận Thủ Đức, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với NKT trên địa bàn quận Thủ Đức nói riêng và TPHCM cũng nhƣ các...

    pdf106p matroinho2510 08-11-2022 11 2   Download

  • Bài giảng môn "Pháp luật đại cương" của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội biên soạn với mục tiêu giúp các em sinh viên nhớ và hiểu được những kiến thức cơ bản có liên quan đến nhà nước và pháp luật nói chung. Vận dụng kiến thức đã học phân biệt được những kiến thức cơ bản về bản chất nhà nước, bản chất pháp luật của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

    pdf118p phuongduy205 06-11-2022 14 2   Download

  • Mục tiêu của đề tài "Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa các vấn đề chung về hệ thống an sinh xã hội; phân tích thực trạng công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu.

    pdf26p unforgottennight09 26-10-2022 14 1   Download

  • Luận văn "Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề chung về hệ thống an sinh xã hội; phân tích thực trạng công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu; trên cơ sở đó, xác định quan điểm và phương hướng cơ bản có tính chiến lược và đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

    pdf150p unforgottennight09 26-10-2022 23 2   Download

  • Luận văn "Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các vấn đề chung về hệ thống an sinh xã hội. Phân tích thực trạng công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu. Trên cơ sở đó, xác định quan điểm và phương hướng cơ bản có tính chiến lược và đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

    pdf105p unforgottennight09 26-10-2022 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội hóa công chứng
p_strCode=xahoihoacongchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2