intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội hóa giao thông

Xem 1-20 trên 1914 kết quả Xã hội hóa giao thông
 • Nội dung "Báo cáo khoa học: Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giao thông đô thị Việt Nam" đề cập đến một số nội dung chủ yếu của quá trình xã hội hóa phát triển giao thông đô thị trong những năm gần đây, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xã hội hóa giao thông đô thị, những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội hóa phát triển giao thông đô thị Việt Nam.

  pdf7p dinhlan0501 09-02-2011 385 115   Download

 • Giáo trình “Xã hội hóa truyền thông đại chúng” này có cấu trúc gồm 7 bài. Trong phần 1 của giáo trình, các bạn sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm “truyền thông” và “truyền thông đại chúng”, tìm hiểu về lịch sử ra đời của các phương tiện truyền thông đại chúng và của định chế truyền thông đại chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf42p nganga_00 29-08-2015 322 77   Download

 • Phần 2 của giáo trình “Xã hội hóa truyền thông đại chúng” cung cấp cho người học một số nội dung như: Các lý thuyết về truyền thông đại chúng, nghiên cứu về công chúng, nghiên cứu về các nhà truyền thông và tổ chức truyền thông, nghiên cứu nội dung truyền thông và những tác động xã hội của truyền thông đại chúng. Mong rằng môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về thế giới truyền thông, và nhất là có được những cái nhìn mới mang tính chất phân tích và sáng tạo.

  pdf90p nganga_00 29-08-2015 275 73   Download

 • Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học Mỹ Thuỷ” để nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thành công đổi mới giáo dục phổ thông, xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc Gia.

  pdf14p hathieudao 31-05-2014 198 34   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động tham gia xã hội hoá giáo dục của trường Trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Hồng được nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao nhận thức, quan niệm của các nhà QLGD, cán bộ, GV trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về hoạt động và quản lý hoạt động tham gia XHHGD; nhằm huy động tất cả các lực lượng cùng tham gia XHHGD của trường THPT.

  pdf249p nhokbuongbinh91 24-11-2016 96 27   Download

 • Phần 2 của giáo trình “Xã hội hóa truyền thông đại chúng” cung cấp cho người học một số nội dung như: Các lý thuyết về truyền thông đại chúng, nghiên cứu về công chúng, nghiên cứu về các nhà truyền thông và tổ chức truyền thông, nghiên cứu nội dung truyền thông và những tác động xã hội của truyền thông đại chúng. Mong rằng môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về thế giới truyền thông, và nhất là có được những cái nhìn mới mang tính chất phân tích và sáng tạo.

  pdf27p kiwinz 28-06-2013 115 23   Download

 • Nghiên cứu Chính sách hỗ trợ người nghèo trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam nhằm đánh giá cơ chế thực hiện và các hạn chế trong việc triển khai Nghị định 49 từ năm 2010 đến 2012 nhằm cung cấp một số khuyến nghị tới các ban ngành có liên quan, thông qua đó nâng cao hiệu quả của chương trình đối với người dân, trực tiếp là học sinh tại các khu vực khó khăn.

  pdf20p hoa_loaken91 02-06-2014 78 17   Download

 • Giáo trình “Xã hội hóa truyền thông đại chúng” này có cấu trúc gồm 7 bài. Trong phần 1 của giáo trình, các bạn sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm “truyền thông” và “truyền thông đại chúng”, tìm hiểu về lịch sử ra đời của các phương tiện truyền thông đại chúng và của định chế truyền thông đại chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf13p kiwinz 28-06-2013 84 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở tổng hợp lý luận và đánh giá thực trạng triển khai xã hội hóa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Luận văn đề xuất một số định hướng, làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện xã hội hóa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

  pdf103p tomhum999 07-03-2021 3 3   Download

 • Trên thực tế chúng ta thấy rằng khó khăn trong việc thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị đang kìm hãm sự phát triển của các nhà trường, là vấn đề gây bức xúc cho những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và làm đau đầu các nhà quản lý. Sự đầu tư thiếu tầm nhìn đối với sự nghiệp giáo dục đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng trong cả hệ thống giáo dục quốc dân. Sáng kiến kinh nghiệm này đưa ra một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục và huy động các nguồn lực ở trường tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p kexauxi3 10-09-2019 29 2   Download

 • Xã hội hoá giáo dục là con đường quan trọng để thực hiện dân chủ hoá giáo dục, làm cho hệ thống giáo dục từ một thiết chế hành chính thành một thiết chế giáo dục của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân "dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước.

  doc18p kexauxi6 04-11-2019 17 2   Download

 • Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) là một chủ trương mang tính toàn diện và đồng bộ. Để thực hiện tốt chủ trương đó, cần thiết phải triển khai đồng bộ các giải pháp, đó là: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong toàn xã hội; huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân để phát triển giáo dục – đào tạo;...

  pdf6p vichoji2711 04-05-2020 22 2   Download

 • Trong việc thực hiện vấn đề xã hội hóa giáo dục ở nước ta nói chung và ở trường tiểu học Thống Nhất nói riêng hiện nay, vai trò của Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong các trường là hết sức quan trọng. Bởi lẽ, đây vừa là một tổ chức, vừa là cầu nối giữa nhà trường với xã hội. Sáng kiến kinh nghiệm này sẽ đưa ra một số biện pháp xây dựng mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với Hội Cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục ở trường tiểu học thị trấn Thống Nhất giai đoạn 2005 – 2010.

  doc20p kexauxi3 10-09-2019 33 1   Download

 • Xã hội hóa giáo dục Mầm non là bộ phận của xã hội hóa công tác giáo dục nói chung, tức là huy động mọi lực lượng xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục Mầm non dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Việc chăm sóc - giáo dục trẻ Mầm non là nhiệm vụ chung của trường lớp Mầm non, của gia đình trẻ và cộng đồng; cần huy động và tạo điều kiện cho các gia đình cùng cộng đồng tham gia vào các hoạt động giáo dục Mầm non, để giáo dục Mầm non đáp ứng được nhu cầu mới của xã hội hiện nay. Trong huyên đề này, tác giả sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non.

  doc24p kexauxi3 10-09-2019 14 1   Download

 • Luận văn đã hệ thống hóa, làm rõ thêm những khái niệm liên quan đến xã hội hóa giáo dục phổ thông và vấn đề quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xác định rõ những nội dung cơ bản của xã hội hóa giáo dục phổ thông và quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục phổ thông, chỉ rõ trách nhiệm của quản lý nhà nước về xã hội hóa, những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục phổ thông.

  pdf22p tomhum999 07-03-2021 3 1   Download

 • Mục đích xã hội hóa theo hướng liên kết với các đơn vị là sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu, thực tế, trải nghiệm tại các đơn vị; cho các em trực tiếp tham gia vào hoạt động hướng nghiệp, hoạt động xã hội nhằm bước đầu hình thành năng lực, sở thích nghề nghiệp để từ đó các em chọn lựa, quyết định hướng đi và nghề nghiệp trong tương lai (Khác với mục đích xã hội hóa trong hầu hết các nhà trường hiện nay là vẫn chỉ tập trung vào việc huy động kinh phí).

  doc34p minhthu2050 12-02-2020 82 5   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 4 - Quá trình xã hội hóa, vị trí và vai trò xã hội có mục tiêu hiểu được quá trình xã hội hóa, phân biệt khái niệm xã hội hóa thông thường (xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa kinh tế, xã hội hóa y tế), hiểu được định nghĩa nhân cách và các khía cạnh hình thành nên nhân cách.

  ppt33p hoa_cuc91 27-06-2014 646 119   Download

 • ‘‘Mọi cuộc cải cách giáo dục đều bắt nguồn từ người giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng yếu tố quyết định chính là thầy cô giáo và cán bộ quản lí giáo dục.’’ ( Khuyến cáo của Unessco về giáo dục) Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của nhà nước và của mỗi cộng đồng, của từng gia đình và của mỗi công dân”.

  pdf17p somido123 27-02-2014 143 33   Download

 • Cùng tham khảo Báo cáo khoa học: Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giao thông đô thị Việt Nam - ThS.Nguyễn Mạnh Hùng, báo cáo này đề cập đến một số nội dung chủ yếu của quá trình xã hội hoá phát triển giao thông đô thị trong những năm gần đây, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xã hội hoá giao thông đô thị, những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội hoá phát triển giao thông đô thị Việt Nam.

  pdf7p thulanh2 06-09-2011 104 25   Download

 • tài liệu cung cấp cho người đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xã hội hóa công tác giáo dục thông qua 2 phần. phần 1 trình bày tổng quan về xã hội hóa công tác giáo dục như: một số cách hiểu hiện nay, khái niệm xã hội hóa công tác giáo dục, nội dung công tác xã hội hóa giáo dục, ý nghĩa công tác xã hội hóa giáo dục. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p whocare_e 01-10-2016 49 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội hóa giao thông
p_strCode=xahoihoagiaothong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2