intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định mối nguy hại

Xem 1-20 trên 96 kết quả Xác định mối nguy hại
 •  Bài giảng "Phương pháp đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm phòng chống cháy" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp đánh giá, đa số các thiệt hại có thể ngăn chặn, hệ thống phòng cháy thụ động/ nguyên liệu, tiêu chuẩn xác định môi nguy hiểm, sử dụng bình phun nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_08 24-12-2015 58 7   Download

 • Để đánh giá rủi ro không gây ung thư, người ta tính thương số nguy hại (HQ: Hazard Quotient). Chỉ số nguy hại (HI: Hazard Index) có thể được ước lư ợngbằng tổng các thương số nguy hại. So sánh giữa nồng độ tổng và khả dụng sinh học của As và kim loại nặng ở mỗi vùng, khả dụng sinh học của As, Cu, Zn có thể được tiêu hóa bởi con người làm cho nó thấp hơn nồng độ tổng. Tuy nhiên, Pb trong đất thì tương tự với nồng độ tổng ở tất cả các mỏ. ...

  ppt33p peheo_3 18-08-2012 138 59   Download

 • Việc xác định mối nguy hại bao gồm việc thu thập, đánh giá số liệu về các loại tổn thương sức khỏe hay các bệnh tật có thể gây ra do hóa chất trong điều kiện tiếp xúc với các hóa chất đó Việc xác định mối nguy hại cũng bao gồm cả việc đặc trưng hóa chu trình chuyển biến của các hóa chất trong cơ thể và mối tương tác của chủng với các cơ quan, các tế bào và các thành phần tạo nên tế bào (ví dụ như ADN)....

  pdf38p chauchaudaxebo 17-03-2011 124 32   Download

 • Là bước đầu tiên của đánh giá rủi ro môi trường(ĐRM), cung cấp dự báo định tính cho các tác động môi trường, liệt kê những khả năng có thể xảy ra của các nguồn nguy hại, đánh giá mức độ của các mối nguy hại tiềm tàng. Có thể nhận biết mối nguy hại bằng nguồn gốc, hình thức phát tán chính vào môi trường. Là bước thứ hai, trong bước này nhiều mô hình được sử dụng để ước lượng cùng với phương pháp đánh giá độc tính để xác định các chất...

  ppt26p peheo_3 18-08-2012 250 76   Download

 • Xã hội càng phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường càng đặt lên hàng đầu, ô nhiễm môi trường từ nhiều nguồn khác nhau đây là mối nguy cơ đe dọa sự sống của muôn loài. Quá trình đô thị hóa nhanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước phát triển là nguy cơ gây ô nhiễm kim loại nặng cho nước, đất và không khí. Sự nhiễm độc bởi các kim loại nặng như Zn, Cd, Pb, Cu…gây ra những bệnh âm ỉ và nguy hại đối với con người và động vật....

  pdf63p japet75 18-01-2013 200 74   Download

 • Chương VI ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CỦA CHẤT ĐỘC 6.1. XÁC ĐỊNH MỐI NGUY CƠ VÀ CÁC HÌNH THỨC TÁC DỤNG CỦA ĐỘC CHẤT Việc xác định mối nguy hại bao gồm việc thu thập, đánh giá số liệu về các loại tổn thương sức khỏe hay các bệnh tật có thể gây ra do hóa chất trong điều kiện tiếp xúc với các hóa chất đó Việc xác định mối nguy hại

  pdf38p dalatngaymua 30-09-2010 135 47   Download

 • Bài viết này trình bày việc ứng dụng các phương pháp sắc ký trong quan trắc môi trường và trong công nghệ xử lý các chất thải nguy hải. Đã sử dụng các phương pháp sắc ký để xác định hàm lượng các chất thải như TNT, TNR, NG và RDX trong nước thải và trong đất. Các phương pháp sắc ký cũng được sử dụng để phục vụ công nghệ xử lý các chất thải nguy hại bằng công nghệ điện hóa và công nghệ sinh học.

  pdf6p lalala05 30-11-2015 66 4   Download

 • Báo cáo này, được đồng tài trợ bởi Quỹ Tín thác Tăng trưởng Xanh của Hàn Quốc, nhằm mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam về dự báo phát sinh chất thải rắn, đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn, phân tích các phương án và kịch bản khác nhau bao gồm các yêu cầu về đầu tư, chi phí hoạt động và những ảnh hưởng đến phí chất thải và tính bền vững về mặt tài chính, xác định các hành động để thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn.

  pdf156p quenchua3 17-02-2020 14 4   Download

 • Hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sản xuất quốc phòng diễn ra thường xuyên, phát sinh nhiều loại chất thải khác nhau, có tính đặc thù cao. Trong số các chất thải sinh ra do hoạt động quân sự, sản xuất quốc phòng có nhiều loại chất thải nguy hại, nếu không được kiểm soát, xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sự sống của các sinh vật khác....

  pdf22p lalan38 01-04-2013 46 3   Download

 • Việt Nam là một nước đang phát triển do đó việc xác định vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại nói riêng là điều kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân.

  pdf8p vimessi2711 05-04-2019 26 1   Download

 • Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, bảo quản thực phẩm dẫn đến sự tồn dư kháng sinh trong nhiều sản phẩm trứng, sữa, thịt, cá và các cơ quan nội tạng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm mà còn là mối nguy hại đối với sức khỏe con người.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 0 0   Download

 • Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất do thiên tai gây ra trong khu vực châu Á. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với bờ biển trải dài hơn 3.500 km, mỗi năm có từ 5-7 cơn bão gây ảnh hƣởng đến thời tiết của nƣớc ta, trong đó có từ 2-3 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm cũng thƣờng xuyên xảy ra trên phạm vi cả nƣớc nhƣ: mƣa lớn diện rộng, mƣa đá, dông mạnh và tố lốc gây thiệt hại...

  pdf64p banhukute 24-06-2013 56 10   Download

 • Bài viết có nội dung trình bày về việc so sánh tỷ lệ các yếu tố nguy cơ tim mạch kinh điển và không kinh điển giữa hai nhóm < 60 tuổi và ≥ 60 tuổi, ước tính nguy cơ tim mạch trong 10 năm theo thang điểm framingham trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và xác định mối liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch không kinh điển.

  pdf7p hanh_hoa96 04-12-2018 34 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, 60 mẫu máu của bệnh nhân nữ mắc ung thư vú và 50 mẫu máu đối chứng được sử dụng để xác định tỉ lệ kiểu gen tại hai locus SNP rs10046 C>T và rs2236722 Trp39Arg (T>C) trên gen CYP19A1 bằng phương pháp PCR-RFLP và PCR-CTPP và xác định mối liên quan giữa các SNP này với nguy cơ mắc ung thư vú trong nhóm mẫu nghiên cứu.

  pdf9p cathydoll4 21-02-2019 14 0   Download

 • Độc học-môn khoa học nghiên cứu đình tính và định lượng tác hại của các tác nhân hóa học, lý học, sinh học đối với một cơ thể sống. Độc học cũng có thể được định nghĩa như là "môn khoa học xác định giới hạn an toàn của những tác nhân hóa học". Độc học là môn khoa học của các độc chất mang tính khoa học cơ bản và ứng dụng. Tóm lại có thể hiểu: Độc học là môn khoa học nghiên cứu đề những mối nguy hiểm đang xảy ra hay sẽ xảy ra của các...

  pdf148p 123968574 27-06-2012 330 111   Download

 • Có quá nhiều tranh luận về làm giầu, nhưng có lẽ khó có thể thống nhất được với nhau, ngay cả các quan điểm được Robert Kyosaki trình bày trong “Rich Dad Poor Dad” cũng bị rất nhiều người phản đối. Nhiều quan điểm đưa ra thậm chí còn rất nguy hại khi xuyên suốt tác phẩm đó tác giả cổ vũ cho con đường khởi nghiệp tạo dựng doanh nghiệp, con đường mà xác suất thành công áp dụng cho mọi người (ở mọi tầng lớp khác nhau, học vấn khác nhau, trí tuệ khác nhau) chỉ ở mốc...

  pdf4p abcdef_2 01-05-2011 181 49   Download

 • Khái niệm chung về quản lý môi trường : Quản lý chất lượng môi trường là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của một chủ thể (con người, địa phương, quốc gia, tổ chức quốc tế v.v...) đối với một đối tượng nhất định (môi trường sống) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn môi trường sống của con người trong những khoảng thời gian dự định. Bản chất của việc quản lý môi trường là hạn chế hành vi vô ý thức hoặc có ý thức của...

  pdf86p bluesky_12 26-12-2012 189 48   Download

 • Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng và Nhà nước ta khởi xướng và lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, giúp chúng ta đi tắt đón đầu, tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước khác. Con đường mà chúng ta đã xác định là công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Một trong những nội dung quan trọng của công cuộc Công nghiệp hoá- hiện đại hoá...

  pdf82p hotmoingay5 19-01-2013 80 34   Download

 • Hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp không chỉ là Tài liệu hướng dẫn giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình mà còn là Tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường các cấp trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tài liệu có cấu trúc gồm 5 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Tài liệu.

  pdf31p nhansinhaomong_01 09-10-2015 83 22   Download

 • Bài viết đã áp dụng phương pháp MCA, xây dựng được hàm đa chỉ tiêu với 9 tham số và sử dụng hàm này để xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp tỉnh tỉ lệ 1:100.000. Kiểm chứng kết quả bằng phương pháp phân tích tương quan hồi quy, giá trị xác định bội R2 đạt 0,71. Bản đồ đã được sử dụng phục vụ cho việc lập kế hoạch phòng chống cháy rừng cho tỉnh Sơn La.

  pdf14p truongtien_09 10-04-2018 102 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xác định mối nguy hại
p_strCode=xacdinhmoinguyhai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2