Xây dựng véc tơ

Xem 1-20 trên 29 kết quả Xây dựng véc tơ
 • Hình 3.12-Giản đồ T-T-T của thép cùng tích và các véc tơ nguội khi làm nguội liên tục 3-Giản đồ chữ "C" của các thép khác cùng tích : Với các thép trước cùng tích và sau cùng tích cũng có dạng đường cong chữ "C" tương tự thép cùngtích chỉ khác là có thêm các nhánh phụ. a-Thép trước cùng tích : Có thêm nhánh phụ tiết ra phe rit trước trong khoảng nhiệt độ Ar3 đến Ar1 sau đó mới phân hóa thành hỗn hợp phe rit - xêmentit. b-Thép sau cùng tích : Có thêm nhánh phụ...

  pdf17p artemis06 13-09-2011 103 30   Download

 • Bài giảng Phương pháp bề mặt CAD-CAM: Chương 1 trình bày các nội dung: Cơ sở hình học vi phân, phép biến đổi tọa độ, đại số véc tơ, cộng véc tơ trong không gian 3D, biểu diễn mặt hình học, biểu diễn bằng phương trình tham số, phép biến đổi tọa độ,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf45p rubicvn 12-06-2015 58 12   Download

 • Mới đây, bài toán Kepler trong không gian chín chiều với sự có mặt của đơn cực SO(8) được xây dựng. Ta gọi là bài toán MICZ-Kepler chín chiều hoặc có thể gọi là bài toán SO(8) MICZ-Kepler. Trong công trình này, bằng cách xây dựng véc-tơ Runge-Lenz, tác giả tìm ra một đối xứng ẩn của bài toán này và đưa ra dưới dạng tường minh nhóm đối xứng đầy đủ của bài toán là SO(10).

  pdf6p nganga_03 21-09-2015 12 3   Download

 • Xuất phát từ nhu cầu xã hội đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo ra những con ngƣời mới với đầy đủ những phẩm chất và năng lực phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đào tạo ra những con ngƣời có tính tự giác cao, tích cực, chủ động và sáng tạo trong lao động, sản xuất và chiến đấu.

  pdf114p carol123 29-07-2012 161 61   Download

 • Bài báo cáo: Nhận dạng chữ viết tay rời rạc trên cơ sở phương pháp máy véc tơ tựa có nội dung xây dựng mô hình nhận dạng chữ viết tay rời rạc dựa trên phương pháp SVM, đồng thời tiến hành cài đặt thử nghiệm trên các tập dữ liệu chữ số viết tay chuẩn MNIST và dữ liệu chữ viết tay tiếng Việt.

  pdf8p votinhdon91 28-08-2014 45 16   Download

 • Toán tử trung bình trọng số có sắp xếp (Ordered Weighted Averaging operater- OWA) được Yager giới thiệu năm 1988 là một công cụ hữu ích nhằm tích hợp các thuộc tính của đối tượng theo các tiêu chí khác nhau. Toán tử này đã được sử dụng trong nhiều dạng bài toán và đã thu được những kết quả tốt [7] [8]. Tiếp sau Yager, nhiều nhà toán học khác cũng đã nghiên cứu, phát triển toán tử OWA và đạt được nhiều thành công như: O'Hagan [6], Perter Majlender [3], Robert Fuller...

  pdf0p qsczaxewd 19-09-2012 61 14   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Phương pháp bề mặt CAD-CAM: Chương 2 của TS. Đặng Thái Việt (ĐHBK Hà Nội)  để tìm hiểu về mô hình toán học mô tả đường cong đa thức dùng trong kỹ thuật.

  pdf107p rubicvn 12-06-2015 42 7   Download

 • 1 Đề án ‘’Đối xứng hoá lưới điện phân phối’’ Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KHÔNG ĐỐI XỨNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 1.1. Khái quát. & & & & Một hệ thống m véc tơ phẳng hay số phức F1 , F2 ....Fi ....Fm được gọi là đối xứng nếu thoả mãn các điều kiện sau: & Về module: Fi = Const ; & 2π Về góc pha: argument Fi = i ; m (1.1) (1.2) Khi đó & ∑F i =1 m i = 0 , và góc lệch pha giữa hai véc tơ liên tiếp: ϕi = 2π 2π 2π (i + 1) − i= = const . m m m Nếu...

  pdf102p quanvokiem 11-03-2010 178 78   Download

 • CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CỦA VẬT RẮN TRONG KHÔNG GIAN 2.1 Ma trận cosin chỉ hướng 2.1.1 Định nghĩa ma trận cosin chỉ hướng của vật rắn ( ( ( ( Cho vật rắn B và hệ quy chiếu R = { e1( 0 ) , e 20 ) , e 30 ) }. Trong đó e1( 0 ) , e 20 ) , e 30 ) là ba véc tơ đơn vị trên các trục Ox0, Oy0, Oz0 . Ta gắn chặt vật rắn vào một hệ r r r r r r...

  pdf8p tanlang 23-03-2010 159 54   Download

 • Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ gồm các phương trình điện áp , đồ thị véc tơ , giản đồ năng lượng và công xuất điện từ của máy điện đồng bộ

  pdf5p duongchauphu 02-03-2010 106 50   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp ma trận độ cứng trực tiếp để phân tích ứng xử của dầm thép-bê tông liên hợp có xét đến biến dạng trượt do tương tác không toàn phần của liên kết cắt. Phương pháp này không cần xấp xỉ hàm chuyển vị qua các đa thức hàm dạng. Ma trận độ cứng K được xác định trực tiếp bằng cách gán các chuyển vị đơn vị cho các thành phần chuyển vị của véc tơ chuyển vị của phần tử.

  pdf11p truongthanhnghiepgtt 23-08-2012 119 29   Download

 • 1/KIẾN THỨC:-Nắm đuợc định nghĩa về sự đồng phẳng của 3 véc tơ - Điều kiện để ba véc tơ đồng phẳng 2/KỶ NĂNG: -Biết vận dụng để giải các bài toan liên quan 3/TƯ DUY: -Rèn luyện tư duy lô gic 4/THÁI ĐỘ: -chủ động suy nghỉ xây dựng bài -cẩn thận chính xác sưu tầm từ internet

  doc3p vuotnguc 18-05-2009 291 24   Download

 • Tiếp theo phần đầu đề cập các vấn đề chiến lược thương hiệu cốt lõi trong mô hình tập đoàn của Việt Nam, bài viết này tiếp tục phân tích chiến lược thương hiệu dựa trên hai vec-tơ chính trong cấu trúc chiến lược tập đoàn, đó là ‘tập trung hoá và khác biệt hoá’ và lấy bối cảnh một số thương hiệu trực thuộc Tập Đoàn Dầu Khí.

  pdf12p rapper1212 28-04-2011 62 15   Download

 • Bài giảng: Mô hình máy điện hai chiều trong hệ tọa độ hai pha, trình bày các nội dung chính: vì sao cần nghiên cứu mô hình máy điện xoay chiều trong hệ tọa độ hai pha, nhắc lại phương pháp kinh điển điều khiển động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, tiệm cận phương pháp điều khiển vec tơ, xây dựng vec tơ không gian của các đại lượng ba pha, mô hình động cơ không đồng bộ ba pha trong hệ tọa độ từ trường roto,...

  ppt26p thanglxkmhd 26-04-2014 39 7   Download

 • Ph-ơng pháp ma trận chuyển tiếp là ph-ơng pháp rất hiệu quả để tính thanh hoặc siêu thanh dạng dải. Để giải những thanh cong không gian, tr-ớc đây, chúng tôi đã đề ra những ma trận tuyển nhằm mục đích tổ chức việc tính toán, thiết lập công thức tính vec tơ trạng thái d-ới dạng t-ờng minh.

  pdf6p phalinh21 01-09-2011 27 2   Download

 • Phương pháp biểu diễn cấu trúc ký tự theo hướng tiếp cận véc tơ. Đã thiết kế và xây dựng 1 bộ thí nghiệm đánh giá khả năng bảo vệ chống mài mòn ăn mòn của lớp phủ NiCr trong điều kiện làm việc khi vật liệu phủ quay trong dung dịch axít có chứa các hạt rắn gây mài mòn. Kết quả thu được cho thấy, điều kiện thử nghiệm mài mòn ăn mòn với tốc độ dòng chảy 4 m/s và có mặt các tác nhân gây mài mòn là các hạt rắn với tỉ lệ “rắn /...

  pdf8p butmaucam 27-08-2013 23 2   Download

 • Bài viết Một phương pháp tra cứu ảnh dựa vào độ tương tự nhận thức đề xuất phương pháp tra cứu ảnh dựa vào độ tương tự nhận thức bằng việc xây dựng truy vấn tối ưu từ phản hồi của người dùng và tự động điều chỉnh sự quan trọng của mỗi chiều dữ liệu trong không gian đặc trưng.

  pdf6p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 12 2   Download

 • Matlab tronĐể xây dựng mô hình của hệ thống, MATLAB cung cấp một số lệnh. Mô hình hệ thống mô tả bằng hàm truyền được xây dựng nhờ lệnh tf(ts,ms) với ts là đa thức tử số và ms là đa thức mẫu số. Hàm zpk(z, p, k) với z là vec tơ điểm không, p là vec tơ điểm cực và k là hệ số khuyếch đại tạo nên mô hình điểm không‐điểm cực. Hàm ss(a, b, cʹ, d) với a, b, c, d là các ma trận tạo nên mô hình không gian‐trạng tháig điều khiển tự động...

  doc30p daihocdientu4 24-11-2012 160 94   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, khi khoa học công nghệ có những bước tiến nhảy vọt, việc đào tạo những con người không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có năng lực sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng đối với tiềm lực khoa học kĩ thuật của đất nước. Quan điểm chung về việc đổi mới giáo đục đac khẳng định cốt lõi của việc đổi mới phương pháp dạy học môn toán là làm cho học sinh học tập tích cực.....

  pdf123p conmuahe10 11-12-2011 351 132   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng -Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng 2.Kỹ năng: -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng 3.Thái độ: -Cẩn thận, chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn. Nghiêm túc trong giờ học, thận trọng trong tính toán, tích cực xây dựng bài. B.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 759 90   Download

Đồng bộ tài khoản