intTypePromotion=3
ADSENSE

Xin phép đặt văn phòng

Xem 1-20 trên 20 kết quả Xin phép đặt văn phòng
 • Tham khảo tài liệu 'xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 68 2   Download

 • Trình tự thực hiện: + Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài xin cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện muốn đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi Bộ Tài chính hồ sơ xin cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện. + Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ về các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành. + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép đặt Văn...

  doc3p batrinh 19-08-2009 240 30   Download

 • Đơn xin phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 109 18   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại việt nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện tại việt nam Kính gửi : Bộ Tài chính Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài gửi Bộ Tài chính đơn xin đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam với các nội dung sau: I. Doanh nghiệp bảo hiểm,...

  pdf2p butanyc 19-08-2010 259 26   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại việt nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính)

  pdf2p meomaythongminh 12-08-2010 130 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh (mã hồ sơ: t-bpc-139535-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meomayhu 16-06-2011 43 4   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc ------------…., ngày... tháng... năm ... ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/GIA HẠN GIẤY PHÉP/CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM Kính gửi: Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 69 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có vị trí đất. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 18 ngày...

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 59 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ; Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Đối với các phường: 15.000/lần Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND... 2. Đối với khu vực khác: 7.500/lần Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND... Kết quả của...

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 83 4   Download

 • (Chỉ áp dụng đối với hộ liền kề đã có trước, người kinh doanh xin phép kinh doanh sau và tường nhà ở liền kế với tường phòng hát karaoké hoặc đất liền kề mà tường nhà ở cách tường phòng hát karaoké dưới 5m)

  doc10p kebitmat 26-02-2010 139 15   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi Cơ quan phối hợp (nếu có): trườngVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui...

  pdf5p phale_xanh 18-03-2011 43 3   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nội vụ. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo - phòng Nội Tên bước Mô tả bước vụ, nhận phiếu hẹn có...

  pdf4p phale_xanh 17-03-2011 39 2   Download

 • Một số nhà tuyển dụng để ảnh của những đứa trẻ ở trên bàn, tuy nhiên có thể những đứa trẻ đó không có liên quan gì đến nhà tuyển dụng. Họ đặt những bức ảnh ở đó để tìm hiểu về tình trạng gia đình của ứng viên. Ở một số nước, các nhà tuyển dụng không được phép hỏi về tình trạng gia đình của ứng viên để quyết định xem có tuyển dụng họ không. Vì vậy, bằng cách để ảnh của những đứa trẻ trên bàn, các nhà tuyển dụng có thể gợi cho ứng viên...

  pdf3p bibocumi36 01-04-2013 60 6   Download

 • Để giải quyết việc phát sinh các lỗi là điều khó tránh, đặc biệt là sau những lần thay đổi lớn trong việc cài đặt phần mềm, diệt vi rút,… một cách đơn giản, xin giới thiệu với các bạn 2 công cụ khắc phục các lỗi thường gặp nhất trên Windows. 1. FixWin – Khắc phục và sửa chữa 50 lỗi thường gặp nhất trên Windows 7/Vista Các nhà hoạch định của Windows Ultimate Tweaker có phát hành thêm một tiện ích tuyệt vời có tên là FixWin. FixWin cho phép bạn khắc phục và sửa chữa các vấn...

  pdf4p nonla21 27-09-2013 61 5   Download

 • Trình tự thực hiện - Cơ quan báo chí nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi cơ quan báo chí có nhu cầu đặt cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú. - Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin phép của cơ quan báo chí.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 68 4   Download

 • Vạn Huê Lầu diễn nghĩa Tác giả: Khuyết Danh hồi thứ mười bốn Địch Thanh thấy Lộ Huê vương cho ngựa thì mừng rỡ lạy tạ thưa: - Nay điện hạ đã cho tôi con ngựa này, vậy xin điện hạ đặt tên luôn thể. Nó là con long cu mà nhà ngươi bắt được ở dưới hồ sen trong đêm trăng thì gọi nó là Hiện Nguyệt Long cu. Địch Thanh tạ ơn, Lộ Huê vương lại nói: - Ngươi có tài phép như vậy để mai ta tâu với thiên tử đặng phong thưởng cho ngươi. Vậy chớ quê...

  pdf6p linhdan05015 29-12-2010 49 3   Download

 • kiểm tra đăng ký để cài đặt tài liệu của các hệ thống quản lý tiên tiến cho phép một để tránh hồ sơ hầu hết các vấn đề quản lý. Đầy đủ các thực hành tốt nhất sẽ bao gồm toàn bộ một cuốn sách (và không điều trị đầy đủ của chủ đề này, xin vui lòng tham khảo Bragg,

  pdf64p banhbeo3 06-11-2011 36 2   Download

 • Bóng nắng gần tới đỉnh đầu. Sư cụ chùa Đồi Mai thủng thẳng trở về trai phòng. Nhà sư già gỡ chiếc nón tu lờ, sắp ngồi vào thụ trai thì có tiếng con trẻ gọi ở ngoài cổng chùa. Một chú tiểu lễ phép bước lên tam cấp: - Bạch cụ, có người con trai cụ Sáu xin vào. - Vậy chú vẫn đóng cửa chùa đó à? Chú ra mở mau không có người ta phải đứng nắng lâu. Cổng nhà chùa bao giờ cũng nên để ngỏ. Từ giờ chú nên nhớ: sáng sớm tụng kinh nhật...

  pdf5p chepchepnz 20-05-2013 52 1   Download

 • Các bước chuẩn bị cho một dự án chuyên nghiệp, cần có những bước sau: đo gió, xin đất và đền bù giải phóng mặt bằng, nghiên cứu khả thi, nghiên cứu các vấn đề xã hội và môi trường, các loại giấy phép… Chính sách: các nguyên tắc và quy định về thị trường rõ ràng , các tổ chức có năng lực, cơ chế phê duyệt và cấp phép minh bạch, nếu có thể cả các cơ chế hỗ trợ, etc.

  ppt13p tuanhoangbank123 11-07-2013 62 14   Download

 • Xây nhà 3 tầng 16,22x6,63m cho gia đình vợ chồng trẻ .Tầng 1: Có chỗ để xe, khách, bếp ăn. Tầng 2: 2 phòng ngủ lớn. 1 phòng ngủ vợ chồng cạnh phòng làm việc, 1 phòng ngủ cho con trai lớn. Tầng 3: 1 phòng ngủ con gái, phòng thờ, phòng đọc, logia để trồng cây. Tôi sinh năm 1965. Nhờ KTS tư vấn giúp sao cho hợp lý, và hợp phong thủy. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời Với diện tích tương đối rộng của mảnh đất, cho phép KTS thiết kế những không gian rộng rãi và thông thoáng. ...

  pdf6p taobangmay 24-08-2013 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xin phép đặt văn phòng
p_strCode=xinphepdatvanphong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản