intTypePromotion=1
ADSENSE

Xu hướng biến đổi tôn giáo

Xem 1-20 trên 33 kết quả Xu hướng biến đổi tôn giáo
 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích, làm rõ xu hướng biến đổi của tôn giáo và những tác động của nó đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  doc204p phongtitriet000 08-08-2019 45 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ một số xu hướng biến đổi của tôn giáo và những tác động của chúng đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của những xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững xã hội.

  doc28p phongtitriet000 08-08-2019 29 0   Download

 • Bài viết Xu hướng biến đổi của sự dung hợp giữa Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên của người dân Hà Nội hiện nay: Đề cập đến xu hướng biến đổi của sự dung hợp giữa Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên hiện nay (qua nghiên cứu tại một số ngôi chùa ở Hà Nội). Trong nhiều xu hướng biến đổi, xu hướng Phật giáo dung hợp văn hóa dân tộc đã, đang và sẽ còn là xu hướng chủ đạo của Phật giáo Việt Nam trong tương lai,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf11p baoyencute 17-04-2018 58 4   Download

 • Bài viết Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay trình bày nội nung về: Nhận diện 5 xu hương biến đổi trong đời sống tôn giáo Tây Nguyên thời gian qua, bao gồm xu hướng phai nhạt dần tâm thứ đa thần - vạn vật hữu linh và giản tiện hoác các lễ thức truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p hokhaikyky 17-04-2018 61 1   Download

 • Việc dự đoán về xu hướng biến động của tôn giáo có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là tôn giáo thế giới vẫn đang vận động không ngừng, đa sắc màu với những tốc độ phát triển khác nhau ở những khu vực khác nhau. Trong thế kỷ XXI, các tôn giáo lớn trên thế giới như Ki-tô giáo, Hồi giáo, Phật giáo,… đang có xu hướng thay đổi đáng kể về quy mô và khu vực ảnh hưởng.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 25 3   Download

 • Các xu hướng này đang tác động sâu sắc đến đời sống tôn giáo. Bức tranh tôn giáo không còn đơn điệu như những thế kỷ trước. Sự nở rộ của các hiện tượng tôn giáo mới, sự phân ly các tôn giáo truyền thống, quá trình toàn cầu hóa tôn giáo đang dẫn đến sự đadạng trong đời sống tôn giáo, từ đó hình thành bức tranh sinh động và phức tạp của đời sống tôn giáo đương đại.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 140 9   Download

 • Bài viết Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam trình bày: Một số vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng, các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống, các tôn giáo đã được nhà nước công nhận, ảnh hưởng tôn giáo, tính ngưỡng cùng một số xu hướng biến đổi của tôn giáo, tín ngưỡng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p baoyencute 17-04-2018 109 11   Download

 • Nam Bộ là vùng đa dạng tôn giáo do tiếp nhận những tôn giáo từ các nơi trong nước truyền đến, từ ngoài nước truyền vào và bản thân người Nam Bộ cũng lập ra nhiều tôn giáo. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, các tôn giáo đều có những bước phát triển và cũng có những biến đổi sâu sắc theo chiều hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “tuân thủ luật pháp Nhà nước”, ngày càng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

  pdf12p vicross2711 27-06-2019 43 1   Download

 • Những cuộc khảo sát giá trị Châu Âu (European Values Surveys - EVS) năm 1981 và năm 1990 cho thấy sự suy giảm của hầu hết các biến số thuộc về tôn giáo, thậm chí sự suy giảm còn diễn ra sắc nét hơn trong giới trẻ, ngoại trừ biến số niềm tin vào cuộc sống đời sau. Những người trả lời trẻ tuổi dường như lại có ít tính tôn giáo hơn. Các kết quả này khẳng định luận điểm về sự gia tăng thế tục hóa ở Châu Âu và Phương Tây.

  pdf28p vishizuka2711 03-04-2020 15 0   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn chỉ ra vai trò của lễ hội truyền thống đối với đời sống người dân, dự báo xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá về công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị của lễ hội truyền thống, đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị của lễ hội truyền thống huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  pdf94p sonhalenh10 20-04-2021 5 1   Download

 • Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu của thế giới hiện nay. Trong điều kiện toàn cầu hóa với nhiều biến động về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, vấn đề tôn giáo trở nên vô cùng phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bài viết này tập trung đề cập những thách thức và đối sách của Trung Quốc đối với tôn giáo trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf11p bautroibinhyen16 16-02-2017 46 2   Download

 • Bài viết Nghi thức cúng ông bà tổ tiên của tín đồ theo đạo tứ ân Hiếu Nghĩa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang trình bày: giới thiệu về những lễ cúng chính, mà tín đồ dành cho ông bà tổ tiên diễn ra trong một năm; Tiếp theo là phân tích so sánh và nêu ra những biến đổi trong nghi thức của các lễ cúng giữa trước kia và hiện nay và tìm ra nguyên nhân của sự biến đổi và xu hướng biến đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p baoyencute 17-04-2018 58 2   Download

 • XH mà chúng ta đang sống là tổng thể cộng đồng, tổng hợp những thành viên tồn tại và sinh hoạt trong 1 lĩnh vực XH nhất định. Cơ cấu XH là tất cả những cộng đồng người và toàn bộ các quan hệ XH do sự tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy tạo nên. Cơ cầu XHGC là hệ thống các giai cấp và tầng lớp XH tốn tại khách quan, hoạt động hợp pháp trong chế độ XH nhất định, chủ yếu là thống qua những mối quan hệ nhất định, chủ yếu là thống qua những MQH về sở hữu TLSX,...

  doc4p neo_songhan 07-07-2010 860 112   Download

 • Kể từ những năm 1990 của thế kỉ XX, khi Đảng và Nhà nước chủ trương mở cửa, khôi phục lại đời sống lễ hội sau thời gian dài chiến tranh và thời kì quan liêu bao cấp thì sự phục hưng của văn hóa lễ hội ngày càng đậm nét, làm giàu thêm đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích và đánh giá một số mặt chuyển biến của lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh xã hội đất nước hiện nay.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 113 25   Download

 • Bảng số liệu này được lập cho mỗi mùa hoặc mỗi năm. Bảng số liệu gốc của mùa bẫy đầu tiên chưa cung cấp cho ta nhiều thông tin. Song khi ta có các số liệu cho mùa thứ 2 hoặc ở khu bảo tồn khác thì việc phân tích sẽ có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là xu hướng biến đổi về thành phần loài, số lượng của các loài, số lượng cá thể giữa các sinh cảnh. Nếu chúng ta có đủ số liệu bắt và đánh dấu từ các lưới bẫy thì có thể so sánh được...

  pdf12p zues04 20-06-2011 77 17   Download

 • Trên cơ sở làm rõ về văn hóa, văn hóa đạo đức, đạo đức Phật giáo; phân tích và làm sáng tỏ ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức của người dân quận Long Biên, Hà Nội; từ đó, dự báo xu hướng phát triển của đạo đức Phật giáo, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy giá trị đạo đức Phật giáo ở quận Long Biên trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 05-01-2017 52 12   Download

 • Bài viết phác thảo sự biến đổi tâm thức tôn giáo của các tộc người tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay; chỉ ra sự đa dạng và biến động của các thực hành tôn giáo trên cơ sở của sự biến mất dần “tâm thức rừng”, sự biến đổi của không gian sống và phương thức sinh kế, sự xâm nhập của các tôn giáo mới, cũng như chính sách bảo tồn văn hóa có chọn lọc và xu hướng sân khấu hóa.

  pdf16p bautroibinhyen16 16-02-2017 44 4   Download

 • Bài viết này áp dụng phương pháp liên ngành khảo tả, phân tích và đánh giá thực trạng và đặc trưng tín ngưỡng dân gian hiện nay ở Thoại Sơn, góp phần xác định quy luật và xu hướng biến đổi của chúng.

  pdf21p sansan2 26-05-2018 46 1   Download

 • Luận án nghiên cứu, làm rõ quá trình hình thành, đặc điểm, thực trạng cộng đồng người Mông theo Tin Lành ở Đắc Lắc hiện nay, đồng thời chỉ ra xu hướng chuyển biến trong đời sống tôn giáo của người Mông theo Tin Lành và đề xuất một số khuyến nghị.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 14 1   Download

 • Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó.

  ppt45p minhhai20789 26-04-2011 204 70   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
997 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xu hướng biến đổi tôn giáo
p_strCode=xuhuongbiendoitongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2