intTypePromotion=1
ADSENSE

Xu hướng quốc tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Xu hướng quốc tế
 • Trước tình trạng báo động về ô nhiễm không khí hiện nay, xe điện được xem là giải pháp đón đầu thực hiện sứ mệnh giảm thiểu ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi, thân thiện với môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, tại Việt Nam hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xe điện hiện đã có nhưng chưa bắt kịp những phát sinh, thay đổi theo xu hướng sử dụng thực tiễn. Qua đó, cần phải có những giải pháp trong xây dựng TCVN và QCVN, góp phần tạo nên hàng rào kỹ thuật để kiểm soát, ngăn chặn các ki ểu/lo ại xe có chất lượng thấp xâm nhập vào Việt Nam.

  pdf2p phuongnguyen59 03-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thông tin kế toán trong xu hướng toàn cầu hóa; các hệ thống kế toán điển hình trên thế giới; xu hướng hòa hợp với kế toán quốc tế của các quốc gia trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh tế đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số khái niệm cơ bản về kinh tế đầu tư quốc tế; các hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu; vai trò của đầu tư quốc tế với phát triển kinh tế xã hội; các xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 4: Tự do hóa đầu tư và các hiệp định đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tự do hóa đầu tư và các khu vực đầu tư tự do; tổng quan về hiệp định đầu tư quốc tế; nội dung chính của các hiệp định đầu tư quốc tế; một số Hiệp định đầu tư quan trọng Việt Nam tham gia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quốc tế: Chương 1 - Tổng quan về môn học Kinh tế học quốc tế" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các vấn đề thực tiễn của Kinh tế quốc; Mục tiêu của môn học; Nội dung của môn học; Tài liệu học tập; Tổng quan về Kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  ppt22p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung về thương mại quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Thương mại quốc tế là gì; Các hình thức của thương mại quốc tế; tại sao các nước lại buôn bán với nhau; các xu hướng ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p trangdo0906 12-01-2023 8 1   Download

 • Niên giám Thống kê Y tế 2016 trình bày các hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; xu hướng bệnh tật, mục tiêu phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf255p trangxanh0906 30-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết "30 năm quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc (1992-2022)" phân tích những thành tựu đã được trong quan hệ giữa hai nước Trung Quốc - Hàn Quốc từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá về những thành tựu, hạn chế trong quan hệ giữa hai quốc gia này cũng như dự báo xu hướng trong quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền" tiếp tục trình bày những nội dung về: kinh nghiệm thực hành dân chủ của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; thực hành dân chủ ở Việt Nam thực trạng và dự báo xu hướng; quan điểm, phương hướng và giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta;...

  pdf179p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Bài viết Nâng cao chất lượng lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 phân tích thực trạng lao động trong các DNNNN ở Kon Tum thông qua số liệu thống kê thứ cấp thu thập từ Cục Thống kê, sở Lao động - Thương binh xã hội, niên giám thống kê tỉnh Kon Tum các năm từ 2011 đến 2015, từ đó chỉ ra những mặt tích cực và tiêu cực của thị trường lao động hiện tại đồng thời đánh giá xu hướng nhu cầu về lao động trong thời gian tới.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 8 0   Download

 • Bài viết Tư duy kinh doanh trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam theo xu hướng hội nhập tập trung đưa ra một số giải pháp đổi mới tư duy kinh doanh nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành thuỷ sản thành công trên bước đường hội nhập.

  pdf6p vimaybach 04-11-2022 19 1   Download

 • Bài viết Một số quan điểm lý thuyết về xu hướng hôn nhân quốc tế đương đại và những vấn đề đặt ra này đưa ra những thảo luận lý thuyết lí giải cho xu hướng và các dòng chảy di cư hôn nhân quốc tế. Ngoài những động cơ cá nhân định hướng quan điểm và hành vi của cá nhân, thì bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội và hôn nhân - gia đình của nơi đi và nơi đến có ảnh hưởng quan trọng.

  pdf12p visaleen 29-10-2022 7 1   Download

 • Bài viết Kiểm toán nhà nước, lực lượng nòng cốt thực hiện kiểm toán môi trường tập trung vào việc phân tích thực trạng kiểm toán môi trường ở Việt Nam hiện hay. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của kiểm toán môi trường, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế.

  pdf6p vipagani 24-10-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Khoa học và công nghệ thế giới - Những xu hướng mới" sẽ tiếp tục trình bày nội dung về hệ thống khoa học trong tương lai và nghiên cứu khoa học công nghệ một số quốc gia. Cuốn sách mong muốn sẽ cung cấp tới những nhà quản lý, hoạch định chính sách, những nhà nghiên cứu những thông tin cập nhật về xu hướng cũng như vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p hoaanhtuc205 15-10-2022 10 1   Download

 • Mỗi bài học trong cuốn "Chọn lọc 900 tình huống tiếng Anh thường gặp trong đàm phán thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu" gồm 2 phần: Mẫu câu thường dùng giúp người đọc nâng cao vốn tiếng Anh, số lượng câu được sử dụng nói lên trình độ tiếng Anh; tình huống đối thoại đọc theo người bản xứ, từ những tình huống thực tế học được cách diễn đạt ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf90p unforgottennight06 19-09-2022 22 2   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 1)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: tổng quan tiến trình nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu; Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX; tưởng niệm Cụ Đồ Chiểu từ góc nhìn gia phả; quê hương và tông tộc của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf216p tieuvulinhhoa 22-09-2022 18 5   Download

 • Bài viết Xu hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình bày chính sách phát triển bền vững của Việt Nam; Xu hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam; Định hướng Chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 20 2   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế dây chuyền đốt rác tạo năng lượng điện" được kết cấu thành 3 chương gồm: chương 1 - Tổng quan tình hình đốt chất thải phát điện trên thế giới; chương 2 - Phân tích xu hướng nghiên cứu công nghệ đốt chất thải phát điện trên cơ sở sáng chế quốc tế; chương 3 - Tổng quan về tình hình đốt chất thải phát điện tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p vuhuyennhi 06-09-2022 15 2   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu dược thư quốc gia Việt Nam (Dùng cho tuyến y tế cơ sở)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn sử dụng Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở; Phòng ngừa và xử trí tác dụng không mong muốn do thuốc; Thuốc gây mê, thuốc tê; Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm; Thuốc chống dị ứng và sốc phản vệ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf525p vimaryamnawaz 04-08-2022 10 0   Download

 • Tài liệu "Trung Quốc, Ấn Độ, và nền kinh tế toàn cầu: Vũ điệu với Người khổng lồ" được thiết kế gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: năng lượng và khí thải - ảnh hưởng tới địa phương và toàn cầu do tăng trưởng của những Người khổng lồ; những Người khổng lồ nửa thức nửa tỉnh: tăng trưởng không đều ở Trung Quốc và Ấn Độ; quản trị và tăng trưởng kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p vuhuyennhi 02-08-2022 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xu hướng quốc tế
p_strCode=xuhuongquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2