Xử lý sau thanh tra

Xem 1-20 trên 78 kết quả Xử lý sau thanh tra
 • Công văn 1681/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 84 10   Download

 • Công văn 3276/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc cổ phần hoá tại Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 51 1   Download

 • Quyết định 33/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính

  doc18p trongthuy 18-08-2009 136 20   Download

 • Chỉ thị 03/2013/CT-UBND về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được ban hành nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành m...

  pdf4p hoangphungphilong234 26-04-2014 34 0   Download

 • Bài giảng Thanh tra giáo dục bao gồm những chương chính như sau: Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học, một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục, khiếu nại – tố cáo, xử lý kỉ luật cán bộ, viên chức.

  pdf100p hoahongxanh029712 12-03-2014 117 58   Download

 • - Công tác kiểm tra, kiểm soát mới dùng ở khâu phát hiện. Vấn đề chính sửa sau kiểm tra, thanh tra chưa được kịp thời, đôi chỗ còn quá chậm. Phòng kiểm tra cần tham mưu cho ban giám đốc nhiều hơn nữa trong việc khắc phục, xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 3.

  pdf11p ttcao6 24-08-2011 74 34   Download

 • Bài viết điều tra, đánh giá xác định số lượng, phân loại thành phần, tỷ lệ chất thải sinh hoạt khu dân cư tập trung khu vực cổng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên từ đó nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ làm phân bón và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

  pdf5p lalala05 30-11-2015 98 30   Download

 • Mã hóa dữ liệu (coding) là quá trình chuyển đổi các trả lời thành dạng mã số để nhập và xử lý dễ dàng. Được thực hiện trước hoặc sau khi phỏng vấn. Các ký hiệu mã hóa cho các biến và các trả lời được trình bày trong một sổ mã (code book). Dữ liệu mã hóa xong được nhập vào máy ...

  pdf59p phuongtran1903 31-10-2013 154 26   Download

 • Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  doc1p lythong 18-08-2009 65 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

  pdf7p thanlorax 17-04-2013 17 1   Download

 • Thông tư liên tịch 03/1997/TTLT/NHNN-BTC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý nợ quá hạn của các Ngân hàng quốc doanh qua chấn chỉnh hoạt động ngân hàng sau thanh tra

  doc16p nguyetnga 19-08-2009 153 37   Download

 • Sau các đợt thanh tra, kiểm toán nêu trên, Tập đoàn luôn được đánh giá cao về tinh thần làm việc, hoàn thành đầy đủ, kịp thời mọi nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra, kiểm toán trong quá trình thanh tra, kiểm toán (sau đây gọi tắt là Cơ quan Kiểm tra) làm việc tại Tập đoàn.

  pdf5p bibocumi6 24-09-2012 88 36   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XỬ LÝ SAU THANH TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

  pdf12p mitthai 26-05-2012 81 5   Download

 • Thông báo 111/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

  doc2p strips 07-08-2009 55 4   Download

 • Công văn 4034/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

  doc1p tramvo 19-08-2009 63 4   Download

 • Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

  pdf3p lawgtvt3 26-11-2009 63 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ SAU THANH TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2010 TẠI MỘT SỐ TỈNH VÀ ĐƠN VỊ CUNG ỨNG VẮC XIN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p denlongbaycao 26-10-2011 35 3   Download

 • Công văn 3059/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc Xử lý sau thanh tra việc xây dựng 3 phòng thí nghiệm trọng điểm

  pdf2p danguyen 19-08-2009 50 2   Download

 • Chỉ thị 08/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải

  doc3p thienthan 19-08-2009 48 2   Download

 • Thông báo số 123/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 57 1   Download

Đồng bộ tài khoản