» 

Quản Trị Nhân Lực

 • Bài giảng Quản trị nhân lực - PGS. TS. Phạm Thuý Hương

  Bài giảng Quản trị nhân lực của PGS. TS. Phạm Thúy Hương giúp sinh viên hiểu rõ bản chất quản lý NNL trong doanh nghiệp và vai trò của chiến lược phát triển NNL trong thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm vững các phương pháp, kỹ năng phân tích, công việc và ứng dụng hiểu quả của công cụ này trong quản lý NNL, biết cách thu hút và tuyển chọn nhân lực, đánh giá kết quả làm việc của...

  ppt 98p coloithoat 10-03-2010 2350 1780

 • Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9"

  Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó...

  doc 40p tiencuong 20-07-2009 1641 1333

 • Giáo trình Quản trị nhân lực

  Môn học nhằm giúp sinh viênc cóc ác kiến thức về quản trị nhân lực. Sau khi môn học này, sinh viên sẽ hiểu rõ vai trò then chốt của nhân lực và quản trị nhân lực trong các tổ chức. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và các công cụ cần thiết về quản lý con người trong doanh nghiệp. Kết thúc môn học, sinh viên sẽ nằm đựơc những quan điểm và xu hứơng mới trong quản trị...

  pdf 8p xuantb 26-11-2009 2913 1313

 • Luận văn: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9"

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở công ty xây dựng số 9"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p kungfu_gautruc 22-07-2010 1183 723

 • Luận văn: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen"

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở viện luyện kim đen"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 52p kungfu_gautruc 22-07-2010 981 560

 • Để trở thành nhà quản trị nhân lực tài giỏi

  Trong thời đại ngày nay, quản trị nhân lực có tầm quan trọng ngày càng tăng. Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên trị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát triển buộc phải cải tổ tổ chức của rmình theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, năng động trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Bởi vậy, việc tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị đang...

  doc 11p hohuan_1511 04-06-2010 612 449

 • Kỹ năng quản lý "3 Học thuyết Quản trị nhân lực phương Tây"

  Quản trị nhân lực là một lĩnh vực cụ thể của Quản trị, nó xuất hiện rất sớm cùng với sự xuất hiện của loài người. Khi nói đến Quản trị nhân lực chúng ta không thể không nhắc đến các học thuyết phương Đông được hình thành từ rất sớm là “Đức trị” của Khổng Tử và “Pháp trị” của Hàn Phi Tử, bên cạnh đó cũng có những học thuyết kinh điển của Phương Tây. Đó...

  pdf 8p phuonghoangnho 23-04-2010 701 426

 • Tầm quan trọng của quản trị nhân lực

  Tầm quan trọng của quản trị nhân lực Quản trị nhân lực (Human Resources Management - HRM) là một tên gọi khá mới trong chuỗi khái niệm và thông lệ liên quan đến quản lý con người. Thực ra, trong suốt hơn 50 năm qua, thuật ngữ này đã được sử dụng phổ biến ở Mỹ để thay thế cho thuật ngữ quản lý nhân sự (Personnel Management). Càng về sau này, HRM được nhiều nước trên thế giới áp...

  pdf 5p traitimmuathu241 13-05-2010 546 378

 • Chương 2: Mô hình QTNL - Quản trị nhân lực 1 (ULSA)

  Khái niệm mô hình quản trị nhân lực Mô hình quản trị nhân lực là hình mẫu thực hiện Quản trị nhân lực trong một tổ chức, bảo đảm phản ánh được quan điểm phong cách và chiến lược Quản trị nhân lực, qua đó đạt được mục tiêu đã định của tổ chức. Mô hình Quản trị nhân lực được biểu hiện thông qua hệ thống các chính sách và quan điểm Quản trị nhân lực, là những...

  pdf 34p levu185 21-09-2011 908 343

 • Giáo trình Quản trị nhân lực

  Giáo trình Quản trị nhân lực nội dung gồm 7 chương. Trong đó, chương 1 trình bày khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực, chương 2 phân tích công việc, chương 3 trình bày về hoạch định và thu hút nguồn nhân sự, chương 4 tuyển chọn nhân viên, chương 5 trình bày về đào tạo và phát triển, hai chương cuối trình bày về đánh giá nhân viên và trả công lao động.

  doc 223p levu185 22-09-2011 496 285

 • Chương 1: Khái quát chung về QTNL - Quản trị nhân lực 1 (ULSA)

  I. BẢN CHẤT, NỘI DUNG, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA QTNL. 1. Khái niệm và bản chất của quản trị nhân lực * Nhân sự: là thuật ngữ được sử dụng để chỉ cán bộ, công nhân viên trong một tổ chức * Nhân lưc/Nguồn nhân lực: là nguồn lực trong mỗi con người, bao gồm cả thể lực và trí lực, thể hiện ra bên ngoài bởi khả năng làm việc. Bao gồm cả sức khỏe (chiều cao, cân nặng, độ lớn,...

  pdf 25p levu185 21-09-2011 509 258

 • Đồ án - Quản trị nhân lực

  Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án - quản trị nhân lực', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p vn3s01 18-04-2011 500 242

 • luận văn đề tài:" Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn đề tài:" một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở viện luyện kim đen', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 52p haiqtkdtm09 22-06-2011 364 218

 • Tiểu luận - Thực trạng công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - thực trạng công tác quản trị nhân lực ở công ty xây dựng số 9', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p tengteng9 08-12-2011 406 192

 • 3 Học thuyết Quản trị nhân lực phương Tây

  Tham khảo tài liệu '3 học thuyết quản trị nhân lực phương tây', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p butanyc 20-08-2010 413 191

 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG THI VẤN ĐÁP - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC I

  Tổng hợp những câu hỏi liên quan đến ngành quản trị nhân lực 1. Em đã từng phân tích công việc gì? Theo em để đánh giá kết quả thực hiện công việc ấy, nên dùng phương pháp đánh giá nào? tại sao? 2. Kinh nghiệm em tự tổng kết được sau khi đi thực hành môn học này là gì?

  doc 5p levu185 28-11-2011 370 176

 • Báo cáo tốt nghiệp: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen"

  Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay được hơn nửa thành công.

  doc 52p docdaovn 10-04-2011 333 159

 • Luận văn: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty xây dựng số 9

  Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu

  pdf 38p tengteng10 09-12-2011 203 117

 • Đề tài: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở viện luyện kim đen', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 52p tengteng10 09-12-2011 210 111

 • TIỂU LUẬN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quản trị nhân lực', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 26p demtrang2205 19-12-2012 204 109

 • + Xem thêm 5332 Quản Trị Nhân Lực khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản