intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

13 văn bản luật ngân hàng nhà nước phổ biến hiện nay

Chia sẻ: Nhungbuoichieuvang Nhungbuoichieuvang | Ngày: | 13 tài liệu

1.621
lượt xem
11
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

13 văn bản luật ngân hàng nhà nước phổ biến hiện nay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp một số quy định về luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và một số điều chỉnh, bổ sung sửa đổi điều luật qua các năm. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành ngân hàng và ngành luật,các bạn sẽ hiểu và nắm vững được những thay đổi của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam giúp cho việc học tốt hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: 13 văn bản luật ngân hàng nhà nước phổ biến hiện nay

 1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật số 06/1997/QHX

  pdf 20p 1047 328

  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc,

 2. Luật số 46/2010/QH12 - Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

  doc 21p 289 87

  Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng). Cùng tham khảo tài liệu nha các bạn

 3. Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 18p 273 36

  Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về mua, chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành

 4. Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 17p 215 56

  Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

 5. Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 7p 279 43

  Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trạng thái ngoại tệ

 6. Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 19p 241 34

  Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngân hàng và sinh viên ngành luật.

 7. Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  pdf 10p 486 125

  Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

 8. Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  pdf 31p 285 70

  Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành luật.

 9. Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  pdf 21p 415 74

  Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành luật, ngân hàng

 10. Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997

  doc 18p 179 40

  Để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngân hàng .

 11. Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 12p 205 38

  Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành ngân hàng.

 12. Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 15p 146 38

  Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành ngân hàng

 13. Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 9p 299 48

  Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước của Thống đốc ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2