20 Bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng hay nhất

Chia sẻ: Fvdxc Fvdxc | Ngày: | 20 tài liệu

0
619
lượt xem
19
download

Đây là 20 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/20

20 Bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

20 Bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng hay nhất dành cho học viên cao học, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích sinh viên ngành ngân hàng.

Lưu
Các bài luận văn kết cấu thường hệ thống hóa lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Thực trang trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả tại ngân hàng. Chúc các bạn thành công.

Tài liệu trong BST: 20 Bài tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng hay nhất

 1. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

  pdf 13p 63 24

  Nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng nói chung và ngân hàng chính sách nói riêng.

 2. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Quảng Ngãi

  pdf 13p 78 11

  Nghiên cứu các vấn đề quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Trên cơ sở đó vận dụng những vấn đề về lý luận vào thực tiễn của quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Quảng Ngãi.

 3. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng

  pdf 25p 77 24

  Luận văn đi sâu vào thực tế quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

 4. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum

  pdf 26p 70 17

  Trên cơ sở hệ thống lý luận về hoạt động tín dụng, công tác quản trị rủi trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, vận dụng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum.

 5. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

  pdf 26p 74 24

  Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM. Phân tích, nhận xét, đánh giá về thực trạng và nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng quản trị RRTD tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại NH TMCP Công Thương Việt Nam .

 6. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Bình Định

  pdf 26p 237 87

  Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu về rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng, phân tích tình hình thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định; qua đó đưa ra một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

 7. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

  pdf 26p 89 26

  Làm rõ các nội dung liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Phân tích công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm rút ra những ưu điểm, mặt hạn chế cần được giải quyết theo yêu cầu của thực tiễn. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng.

 8. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

  pdf 26p 158 78

  Hệ thống hóa các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng làm cơ sở cho nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Bình Định. Phân tích và đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Bình Định, quan trọng là rút ra được những kết quả và những hạn chế để hoàn thiện của công tác này.

 9. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng

  pdf 13p 58 17

  Nghiên cứu những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng.

 10. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Đà Nẵng

  pdf 26p 192 65

  "Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Đà Nẵng" nghiên cứu về các dạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp trong hoạt động NHTM, phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng DN tại NHTM Cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Đà Nẵng.

 11. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh ngũ hành , Tp Đà Nẵng

  pdf 26p 48 7

  Mục đích của đề tài là nghiên cứu một cách có hệ thống những khái niệm về rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng, qua đó tác giả sẽ đề xuất những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCT Ngũ hành Sơn. ản trị rủi r

 12. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Nam

  pdf 26p 52 8

  Trên cơ sở đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Nam, đồng thời kết hợp với những nghiên cứu lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Nam.

 13. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

  pdf 26p 124 43

  Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng. Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Bình Định.

 14. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kom Tum

  pdf 13p 45 7

  Làm sáng tỏ một số khái niệm vể quản trị rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. Phân tích thực trạng, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kom Tum.

 15. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Kom Tum

  pdf 26p 66 8

  Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng trong Ngân hàng. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum, chỉ rõ kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

 16. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

  pdf 14p 42 14

  Làm rõ về các vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng đo lường rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng.

 17. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng

  pdf 13p 76 17

  Nêu lên một số vấn đề về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng.

 18. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định

  pdf 26p 73 18

  Làm rõ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản trị RRTD của NHTM, Phân tích thực trạng hoạt động quản trị RRTD tại BIDV Bình Định. Đề xuất những giải pháp, đồng thời kiến nghị liên quan nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại BIDV Bình Định.

 19. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Quảng Nam

  pdf 26p 77 25

  Hệ thống hóa lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Thực trang trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Quảng Nam.

 20. Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

  pdf 13p 72 16

  Trên cơ sở hệ thống lý luận về hoạt động tín dụng, công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại vận dụng vào thực tiễn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Đồng bộ tài khoản