intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ tài liệu về hợp đồng tín dụng

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 9 tài liệu

1.796
lượt xem
327
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Bộ tài liệu về hợp đồng tín dụng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan hệ cho vay của tổ chức tín dụng là quan hệ kinh tế nhằm chuyển giao và sử dụng tạm thời các nguồn vốn tiền tệ nhất định giữa tổ chức tín dụng và bên đi vay theo nguyên tắc có hoàn trả cả vốn và lãi vay. Để tham gia và quan hệ này, các bên phải ký kết với nhau một căn bản nhằm xác lập quyền và nghiã vụ giữa tổ chức tín dụng và bên đi vay.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ tài liệu về hợp đồng tín dụng

 1. Thủ tục Ký kết hợp đồng tín dụng

  doc 1p 438 98

  Thủ tục Ký kết hợp đồng tín dụng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

 2. Hợp đồng tín dụng

  doc 6p 1111 402

  Quan hệ cho vay của tổ chức tín dụng là quan hệ kinh tế nhằm chuyển giao và sử dụng tạm thời các nguồn vốn tiền tệ nhất định giữa tổ chức tín dụng và bên đi vay theo nguyên tắc có hoàn trả cả vốn và lãi vay. Để tham gia và quan hệ này, các bên phải ký kết với nhau một căn bản nhằm xác lập quyền và nghiã vụ giữa tổ chức tín dụng và bên đi vay.

 3. Hợp đồng tín dụng phái sinh

  doc 4p 545 169

  Chứng khóan hóa tài sản, bán nợ và bảo lãnh tính dụng giúp ngân hàng hạn chế rui ro tính dụng của danh mục cho vay, đồng thời các hoạt động này cũng hạn chế quy mô rủi ro lãi suất mà ngân hàng phải đối măt. Ví dụ, việc loại bỏ một lượng lớn các khỏan nợ khỏi Bảng cân đối kế tóan làm giảm rủi ro tín dụng tương ứng với số vốn này. Tương tự như vậy, một ngân hàng vừa cho vay sẽ có thể bán ngay khỏan nợ này cho các nhà đầu tư và theo đó các nhà đầu...

 4. Mẫu hợp đồng tín dụng ngắn hạn

  pdf 9p 727 227

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng tín dụng ngắn hạn

 5. Hợp đồng mẫu về Tín dụng

  doc 12p 726 305

  Biểu mẫu Hợp đồng Tín dụng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

 6. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỒNG VIỆT NAM

  doc 5p 822 245

  Biểu mẫu HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỒNG VIỆT NAM. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....

 7. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY phần 2

  pdf 5p 284 87

    3. Hợp đồng cầm cố động sản -   Hợp đồng này đã được chấp nhận đầy đủ bởi người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu động sản. Đã được công chứng tại Phòng Công chứng Hợp đồng này đã được người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu bất động sản chấp nhận. Đã được công chứng tại Phòng Công chứng Người bảo lãnh có thẩm quyền để thực hiện bảo lãnh Đã được ký và /đóng dấu (nÕu cã) Người bảo lãnh có thẩm quyền để thực hiện bảo lãnh Đã được ký Đã...

 8. Tìn dụng Ngân Hàng: HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY

  pdf 20p 241 73

  HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY A. CƠ CẤU CHƯƠNG 1. Mục đích 2. Các yêu cầu và điều kiện chung về hợp đồng tín dụng/ hợp đồng bảo đảm tiền vay, ký kết và thanh lý hợp đồng tín dụng / hợp đồng bảo đảm tiền vay 3. Các điều khoản và điều kiện chung của một hợp đồng tín dụng Căn cứ xác lập hợp đồng Xác định các bên tham gia hợp đồng Xác định hỡnh thức và tớnh chất của khoản tớn dụng Mục đích khoản cho vay / cấp tín...

 9. Chương 3 : Hợp đồng tín dụng và hợp đồng đảm bảo tiền vay

  pdf 20p 461 79

  Sau khi báo cáo thẩm định tín dụng của CBTD được phê duyệt (bao gồm cả việc phê duyệt khoản vay / hạn mức tín dụng, các điều kiện về sử dụng khoản vay, đảm bảo, thế chấp,..), CBTD tiến hành soạn thảo hợp đồng tín dụng.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2