intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các điều lệ phát triển xuất khẩu thủy sản

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

1.128
lượt xem
146
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Các điều lệ phát triển xuất khẩu thủy sản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA ĐẾN CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI TRÊN THẾ GIỚI

Lưu

Tài liệu trong BST: Các điều lệ phát triển xuất khẩu thủy sản

 1. Quyết định 01/2007/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

  doc 1p 88 10

  Quyết định 01/2007/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa

 2. Quyết định số 279/QĐ-TTg

  pdf 11p 70 6

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 3. thông tư liên bộ số 5-TT/LB

  pdf 3p 102 3

  thông tư liên bộ số 5-TT/LB về việc hướng dẫn việc thi hành một số điểm về xuất khẩu thuỷ sản theo chỉ thị số 96-CT ngày 28-3-1987 và văn bản số 466-V2 ngày 29-4-1987 của chủ tịch hội đồng bộ trưởng do Bộ Thuỷ sản - Ngoại thương ban hành

 4. Quyết định số 251/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf 7p 59 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 251/1998/qđ-ttg về việc phê duyệt chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Quyết định số 11/2002/QÐ-BTS về việc thành lập Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

  pdf 3p 60 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 11/2002/qð-bts về việc thành lập quỹ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản việt nam do bộ trưởng bộ thủy sản ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS về việc thành lập Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf 4p 87 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 12/2002/qð-bts về việc thành lập hội đồng quản lý và ban kiểm soát quỹ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản việt nam do bộ thủy sản ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quyết định số 822/QĐ-BTS

  pdf 3p 86 3

  Quyết định số 822/QĐ-BTS về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

 8. Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản

  doc 14p 156 5

  Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản

 9. Quyết định 553/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

  doc 1p 100 5

  Quyết định 553/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc gia hạn thực hiện đến ngày 31/08/2006 của Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005

 10. Quyết định 242/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 5p 101 7

  Quyết định 242/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 11. Quyết định 1052/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

  doc 2p 106 8

  Quyết định 1052/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản

 12. Công văn 117/BTS-CLTYTS của Bộ Thuỷ sản

  doc 2p 96 10

  Công văn 117/BTS-CLTYTS của Bộ Thuỷ sản về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Liên bang Nga

 13. Quyết định số 3195/QĐ-UBND

  pdf 11p 455 102

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2