intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÁC VĂN BẢN LUẬT VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.222
lượt xem
172
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

CÁC VĂN BẢN LUẬT VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tán thành quan điểm cần sớm có quy định quản trị rủi ro (QTRR) áp dụng đối với công ty QLQ, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn trong hoạt động của các đối tượng này. Tuy nhiên, góp ý cho dự thảo Quy chế hướng dẫn thiết lập và vận hành hệ thống QTRR cho công ty QLQ mà UBCK vừa công bố nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định chưa hợp lý. Điều 4 của Dự thảo quy định, ban đại diện quỹ, khách hàng ủy thác quyết định chính sách QTRR của quỹ, danh mục của khách hàng ủy thác..., theo một thành viên Câu lạc bộ QLQ Việt Nam là chưa phù hợp, khó khả thi.

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC VĂN BẢN LUẬT VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

 1. Quy định về vốn khả dụng của Công ty quản lý quỹ

  doc 2p 684 111

  Trong quá trình hoạt động, Công ty quản lý quỹ phải luôn bảo đảm duy trì mức vốn khả dụng như sau: Vốn khả dụng phải luôn tối thiểu bằng ½ tổng chi phí trong năm của Công ty quản lý quỹ. 1. Đối với Công ty quản lý quỹ đã hoạt động được ít nhất một năm, tổng chi phí ở trên là tổng chi phí của năm trước theo báo cáo kiểm toán (trừ các khoản tiền thưởng cho nhân viên không cam kết trước); 2. Đối với Công ty quản lý quỹ mới thành lập, tổng chi phí ở trên là...

 2. Thông tư số 212/2012/TT-BTC

  pdf 40p 65 2

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

 3. Quyết định số 2939/QĐ-BNN-ĐMDN

  pdf 3p 57 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 4. ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf 31p 152 13

  ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 5. Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC

  pdf 18p 97 5

  Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC

  pdf 18p 91 4

  Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

 7. Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 2p 176 17

  Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 8. Quyết định số 1909/QĐ-TTg

  pdf 7p 59 5

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2