intTypePromotion=1
ADSENSE

Các văn bản luật về vật liệu xây dựng ban hành trong năm 2012

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.146
lượt xem
199
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Các văn bản luật về vật liệu xây dựng ban hành trong năm 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các dự án kiến trúc và xây cất, xây dựng là việc dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù họat động này được xem là riêng lẽ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Họat động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay giám đốc xây dựng; giám sát bởi giám đốc dự án cùng với kỹ sư thiết kế hay kiến trúc sư dự án.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản luật về vật liệu xây dựng ban hành trong năm 2012

 1. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND

  pdf 25p 49 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 2. Quyết định số 1071/QĐ- BXD

  pdf 2p 49 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BXD NGÀY 20/9/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 3. Thông tư số 09/2012/TT-BXD

  pdf 4p 67 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 4. Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND

  pdf 7p 52 3

  NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN (TRỪ KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN) TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ 6

 5. Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

  pdf 13p 45 0

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 6. Thông tư số 02/2012/TT-BXD

  pdf 9p 61 0

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

 7. Kế hoạch số 5822/KH-UBND

  pdf 8p 43 3

  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG VÀ LỘ TRÌNH XOÁ BỎ CÁC LÒ GẠCH THỦ CÔNG, THỦ CÔNG CẢI TIẾN VÀ LÒ ĐỨNG LIÊN TỤC, LÒ VÒNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HOÁ THẠCH GIAI ĐOẠN 2012-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2