intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiến thức luật về quản lý ngoại hối của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.289
lượt xem
181
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Kiến thức luật về quản lý ngoại hối của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Kiến thức luật về quản lý ngoại hối của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 1. Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

  pdf 4p 476 197

  Trong thời gian qua, thị trường chứng khoán đã có bước phát triển nhanh; tuy nhiên, hoạt động của thị trường cho thấy vẫn chưa thực sự ổn định, nhiều doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với nhà đầu tư, đặc biệt là vấn đề công bố thông tin. Mặt khác, thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung hình thành tự phát, sôi động, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

 2. Thông tư 131/2010/TT-BTC

  pdf 21p 105 10

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 3. Thông tư số 01/2001/TT-NHNN

  pdf 10p 102 8

  Thông tư số 01/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 4. Thông tư 73/2003/TT-BTC

  pdf 6p 81 5

  Thông tư 73/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 5. Thông tư số 80/2002/TT-BTC

  pdf 11p 72 9

  Thông tư 80/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn bảo lãnh phát hành và bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg

  pdf 8p 220 21

  Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

 7. Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN

  pdf 6p 142 11

  Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 8. Thông tư số 213/2012/TT-BTC

  pdf 10p 96 5

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2