intTypePromotion=1
ADSENSE

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xem 1-20 trên 363 kết quả Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Thông qua việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của UBCKNN, luận văn đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các quy định đó, đồng thời, đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

  pdf87p badbuddy08 25-03-2022 5 0   Download

 • Bài viết này, tập trung vào một vấn đề quan trọng trong công tác quản lý hoạt động kiểm toán độc lập của UBCKNN, đó là giám sát và hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  pdf6p phamhuyhung0302 22-12-2021 30 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này gồm có: Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi; nghiên cứu thị trường chứng khoán việt nam cùng một số biểu hiện của tài chính hành vi (hành vi bầy đàn của các nhà đầu tư cá nhân), tìm lời giải thích cho những hiện tượng bất thường (tăng trưởng quá nóng, đảo chiều giảm điểm,…); những gợi ý để hạn chế tác động của tâm lý hành vi, cùng một số kiến nghị với chính phủ, ủy ban chứng khoán nhà nước.

  pdf85p lovebychance08 02-08-2021 27 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận cơ bản về kế toán thu, chi trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghiên cứu và làm rõ thực trạng về công tác kế toán thu, chi, đánh giá thực trạng kế toán thu, chi tại Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu, chi tại Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định nói riêng và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung.

  pdf117p chuheodethuong 10-07-2021 27 11   Download

 • Kết quả mà nghiên cứu định lượng thu được có giá trị hữu ích cho các đối tượng quan tâm như nhà đầu tư, quĩ đầu tư, kiểm toán viên, Ủy ban chứng khoán Nhà nước... trong việc đánh giá khả năng gian lận BCTC nhằm đưa ra những quyết định có liên quan một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p sonhalenh02 26-05-2021 4 2   Download

 • Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng là mẫu thông báo hủy hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 11 1   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá khái quát thực trạng hiện đại hóa văn phòng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hiện đại hóa văn phòng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

  pdf82p haosua999 12-04-2021 127 7   Download

 • "Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 15/2019" trình bày Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lập đề án thị trường chuyên biệt cho khởi nghiệp; doanh nghiệp công nghệ Mỹ muốn hợp tác về KH&CN và đổi mới sáng tạo với Việt Nam; ManMo-tìm kiếm nơi lưu trú chưa bao giờ dễ như vậy; Cleantech - Công nghệ môi trường, Công nghệ sạch...

  pdf22p quenchua10 19-01-2021 8 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác động của quản trị công ty tới điều chỉnh lợi nhuận nhằm lấp đầy khoảng trống nghiên cứu trong lịch sử nghiên cứu về vấn đề này. Từ các kết quả nghiên cứu đạt được, nghiên cứu sinh đưa ra một số khuyến nghị đối với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, các cơ quan quản lý thuế, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, các công ty kiểm toán và thanh tra, giám sát khác.

  pdf0p trinhthamhodang1217 14-01-2021 23 3   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung quan trọng trong quá trình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua dữ liệu được thu thập, xử lý từ các báo cáo của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các bài báo khoa học.

  pdf8p angicungduoc9 04-01-2021 81 5   Download

 • Luận án nghiên cứu các vấn đề cơ bản về quản lý các hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam; đề xuất các giải pháp để Ủy ban chứng khoán nhà nước tăng cường quản lý các hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf225p caygaocaolon8 07-11-2020 80 10   Download

 • Công văn số 2549/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p jiangwanyin 02-06-2020 7 0   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  doc4p yilinglaozu 10-01-2020 36 0   Download

 • Thông tư số 35/2019/TT-BTC được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  doc5p kexauxi9 03-12-2019 14 1   Download

 • Thị trường chứng khoán là kênh huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế thông qua việc phát hành và giao dịch chứng khoán, trái phiếu. Hoạt động của thị trường tác động lớn đến môi trường đầu tư nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nhận thức được vai trò quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nỗ lực triển khai đồng bộ các ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, góp phần tạo dựng thị trường công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

  pdf5p vixuka2711 06-06-2019 106 2   Download

 • Hiện nay, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đang nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung công việc để có thể chính thức đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 5/2017. Thị trường chứng khoán phái sinh là một sản phẩm bậc cao của thị trường vốn với các cơ chế vận hành phức tạp, đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý.

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 81 8   Download

 • Nội dung chính của luận án được chia làm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về hoạt động giám sát của cơ quan quản lý đối với công ty chứng khoán, chương 2 - Thực trạng hoạt động giám sát của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với các công ty chứng khoán ở Việt Nam và chương 3 - Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với các công ty chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf14p praishy 08-03-2019 34 1   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 4 - Quy chế pháp lý của các chủ thể trên TTCK trình bày các nội dung sau: Ủy ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán trung tâm lưu ký chứng khoán công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản và ngân hàng giám sát nhà đầu tư.

  pdf10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 108 7   Download

 • Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  doc47p bachma45 14-12-2017 38 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
320 tài liệu
1118 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
p_strCode=uybanchungkhoannhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2