intTypePromotion=3

Một số mẫu đăng ký hành chánh

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

0
2.474
lượt xem
747
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Một số mẫu đăng ký hành chánh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký các lĩnh vực trong hành chính

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số mẫu đăng ký hành chánh

 1. Mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ

  pdf 2p 227 21

  Tài liệu tham khảo mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ

 2. Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  doc 1p 240 32

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 07/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 3. Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

  pdf 3p 127 10

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

 4. Mẫu đăng ký nhập khẩu các chất

  pdf 1p 154 12

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký nhập khẩu các chất thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2 ; Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT – BTM – BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2005

 5. Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y

  pdf 4p 139 17

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y

 6. Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

  pdf 2p 175 33

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

 7. Mẫu đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh

  pdf 2p 109 9

  Tài liệu tham khảo mẫu đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh

 8. Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

  pdf 3p 357 74

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 9. Mẫu đăng ký lĩnh vự hoạt động thử nghiệm và chứng nhận

  pdf 2p 106 10

  Tài liệu tham khảo mẫu đăng ký lĩnh vự hoạt động thử nghiệm và chứng nhận (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 10. Mẫu đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo

  pdf 2p 139 16

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo

 11. Mẫu đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định

  pdf 3p 94 8

  Tài liệu tham khảo mẫu đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định

 12. MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

  pdf 2p 138 14

  MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Đồng bộ tài khoản