intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ: Ngoc Y Nhu | Ngày: | 10 tài liệu

2.364
lượt xem
59
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A, Thông tư 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn thi hành một số điều của thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn chi tiết nghị định 100/2008/NĐ- CP ngày 08/9/2008. Sau đây là một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân và các tổ chức tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

 1. Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn mẫu 01/KK-TNCN

  xls 1p 3274 167

  Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v... Dưới đây là mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 01/TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày...

 2. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN

  doc 2p 495 97

  Hướng dẫn khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú. Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương cho cá nhân cư trú chuận bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gởi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau, trường hợp tiền thuê trên tờ khai nhỏ hơn 5 triệu đồng thì nộp tờ khai theo quý, thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là 30 ngày...

 3. Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

  xls 2p 8012 220

  "Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN" sẽ giới thiệu đến bạn nội dung mẫu kê khai thuế thu nhập các nhân. Cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết nhé.

 4. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/KK-TNCN

  pdf 2p 347 88

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân; Mẫu số: 07/KK -TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính). Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công..Mời các bạn tham khảo.

 5. Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

  doc 11p 1207 355

  "Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh" sẽ hướng dẫn bạn trình tự kê khai thuế, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ. Cùng tham khảo nhé.

 6. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 10/KK-TNCN)

  pdf 1p 283 53

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số: 10/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính). Dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế. Mời các bạn đọc giả tham khảo.

 7. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 11/KK-TNCN

  pdf 3p 673 52

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số: 11/KK–TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính). Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản

 8. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 14/KK-TNCN

  doc 2p 1283 132

  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 14/KK-TNCN là Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản. Tờ khai được chia ra hai phần: phần cá nhân tự kê khai và phần xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế của cơ quan thuế. Cùng tham khảo nhé.

 9. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 19/KK-TNCN

  pdf 2p 225 24

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số: 19/KK-TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính). Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài.

 10. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 24/KK-TNCN

  pdf 2p 198 8

  Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân ; Mẫu số: 24/KK - TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 3/2009 của Bộ Tài chính).Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2