intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số qui định kiểm tra, giám sát hải quan

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

1.353
lượt xem
198
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Một số qui định kiểm tra, giám sát hải quan
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản, quyết định hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số qui định kiểm tra, giám sát hải quan

 1. Công văn 4374/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  doc 2p 161 10

  Công văn 4374/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/04/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 2. Quyết định số 2516/QĐ-TCHQ

  pdf 6p 61 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 209/QĐ-TCHQ NGÀY 29/01/2011; QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 148/QĐ-TCHQ NGÀY 28/1/2011 VÀ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁM SÁT HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2408/QĐ-TCHQ NGÀY 04/11/2011 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC...

 3. Quyết định số 299/QĐ-HQLA

  pdf 2p 58 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN TẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA AN LONG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN LONG AN

 4. Quyết định số 753/QĐ-HQLS

  pdf 6p 66 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XUÂN CƯƠNG

 5. Quyết định số 190/QĐ-HQQNg

  pdf 4p 68 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI

 6. Quyết định số 189/QĐ-HQQNg

  pdf 4p 57 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI

 7. Thông tư số 31-BNT/HQ về quy định thủ tục giám sát và quản lý đối với hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan trong nội địa do Bộ Ngoại thương ban hành

  pdf 2p 54 3

  Thông tư số 31-BNT/HQ về quy định thủ tục giám sát và quản lý đối với hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan trong nội địa do Bộ Ngoại thương ban hành

 8. Thông tư 32/2003/TT-BTC

  pdf 4p 84 3

  Thông tư 32/2003/TT-BTC về một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

 9. Nghị định số 154/2005/NĐ-CP

  pdf 39p 417 99

  Nghị định số 154/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan do Chính phủ ban hành

 10. Công văn 987/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  pdf 1p 50 1

  Công văn 987/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám sát đối với hàng tạm nhập - tái xuất

 11. Quyết định số 1661/QĐ-HQHCM

  pdf 6p 61 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CAMERA ĐỐI VỚI NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH; HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI GA HÀNH KHÁCH TÀU BIỂN CẢNG NHÀ RỒNG TP HỒ CHÍ MINH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2