intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số qui định nhập khẩu xăng dầu

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 14 tài liệu

1.150
lượt xem
146
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Một số qui định nhập khẩu xăng dầu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản luật quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số qui định nhập khẩu xăng dầu

 1. Công văn 6708/BCT-XNK của Bộ Công Thương

  pdf 1p 103 9

  Công văn 6708/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu

 2. Quyết định số 1212/QĐ-BCT

  pdf 2p 76 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 3. Thông tư số 126/2011/TT-BTC

  pdf 4p 179 26

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 165/2010/TT-BTC NGÀY 26/10/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU

 4. Quyết định 30/2004/QĐ-BTC

  pdf 11p 91 2

  Quyết định 30/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

 5. Thông tư số 70/2009/TT-BTC

  pdf 14p 97 6

  Thông tư số 70/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT

  pdf 5p 97 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 01/2008/qđ-bct', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Công văn 3947/TM-XNK của Bộ Thương mại

  doc 1p 138 8

  Công văn 3947/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu

 8. Quyết định 30/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 12p 130 2

  Quyết định 30/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu

 9. Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  doc 6p 138 18

  Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu

 10. Công văn 2238/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan

  pdf 1p 80 2

  Công văn 2238/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xăng dầu nhập khẩu không phải nộp C/O

 11. Công văn 2131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  doc 3p 61 1

  Công văn 2131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số vướng mắc về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất

 12. Thông tư số 62/2012/TT-BTC

  pdf 8p 89 10

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU CÓ NGUỒN GỐC MUA TỪ NƯỚC NGOÀI TẠM NHẬP KHẨU ĐỂ SỬ DỤNG HOÁN ĐỔI ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU MUA TỪ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT TÁI XUẤT SANG LÀO

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2