intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số quy định trong văn luật về nhà thầu xây dựng

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 16 tài liệu

1.568
lượt xem
249
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Một số quy định trong văn luật về nhà thầu xây dựng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng thầu xây dựng là đơn vị, tổ chức ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình thức chủ yếu sau: Tổng thầu thiết kế Tổng thầu thi công xây dựng công trình Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quy định trong văn luật về nhà thầu xây dựng

 1. Quyết định số 4241/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 16p 136 6

  Quyết định số 4241/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 2. Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND

  pdf 21p 95 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU THẦU ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP, ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 3. Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 77 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHÂN CẤP TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 232/2010/QĐ-UBND NGÀY 11/02/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN...

 4. Quyết định số 2666/QĐ-BTC

  pdf 108p 111 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU THỰC HIỆN MUA SẮM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 5. Nghị định số 68/2012/NĐ-CP

  pdf 5p 104 7

  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

 6. Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

  pdf 13p 42 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 7. Quyết định số 787/QĐ-BTC

  pdf 69p 111 13

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU THỰC HIỆN MUA SẮM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

 8. Thông tư Số: 21/2010/TT-BKH

  pdf 13p 141 16

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------Số: 21/2010/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm...

 9. Luật Đấu thầu năm 2005

  doc 42p 520 238

  Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây: dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng, dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, dự án quy hoạch phát triển vùng.

 10. Quyết Định Số: 02/2010/QĐ-UBND

  pdf 51p 79 16

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 11. HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

  doc 54p 831 390

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2008/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

 12. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

  doc 73p 375 102

  Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

 13. Nghị định 85/2009/NĐ-CP

  pdf 53p 102 109

  Nghị định 85/2009/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Chính phủ ban hành

 14. Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg

  pdf 5p 35 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU THUỘC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2