intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với một số nguyên vật liệu

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 16 tài liệu

1.228
lượt xem
185
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Một số quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với một số nguyên vật liệu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

văn bản pháp luật về việc miễn thuế nhập khẩu đối với một số nguyên vật liệu do Bộ Tài chính ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với một số nguyên vật liệu

 1. Công văn 571/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  doc 1p 87 4

  Công văn 571/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do EC tài trợ

 2. Thông tư số 35/1998/TT-BTC

  pdf 4p 64 5

  Thông tư số 35/1998/TT-BTC về hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

 3. Thông tư số 26/1997/TC-TCT

  pdf 2p 81 5

  Thông tư số 26/1997/TC-TCT về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế nhập khẩu vật tư, xe ôtô con đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

 4. Thông tư số 40/2000/TT-BTC

  pdf 5p 82 2

  Thông tư số 40/2000/TT-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

 5. Quyết định 49/2004/QĐ-BTC

  pdf 2p 76 3

  Quyết định 49/2004/QĐ-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 801/2006/QĐ-TCHQ

  pdf 23p 94 10

  Quyết định số 801/2006/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố do Tổng cục Hải quan ban hành

 7. Quyết định số 1790/2005/QĐ-TCHQ

  pdf 2p 65 2

  Quyết định số 1790/2005/QĐ-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

 8. Quyết định 2153/QĐ-BTC

  pdf 2p 54 5

  Quyết định 2153/QĐ-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 9. Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ

  pdf 13p 53 5

  Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Chi cục Hải quan, Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục Hải quan ban hành

 10. Quyết định số 1484/QĐ-TCHQ

  pdf 2p 84 7

  Quyết định số 1484/QĐ-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

 11. Quyết định số 1483/QĐ-TCHQ

  pdf 2p 121 5

  Quyết định số 1483/QĐ-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

 12. Công văn 7400/BTM-KHĐT của Bộ Thương mại

  pdf 2p 67 5

  Công văn 7400/BTM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ phê duyệt nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

 13. Thông tư Số: 05/2010/TT-BCT

  pdf 2p 136 16

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 02/2007/TT-BTM NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ PHÂN LOẠI CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT, VẬT TƯ, LINH KIỆN ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 15 ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2005/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2