intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

1.173
lượt xem
160
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của Ban Kiểm soát đối với quá trình kiểm toán độc lập cần được nâng cao, trong đó nên giao trách nhiệm thông tin liên lạc và làm việc trực tiếp với kiểm toán viên độc lập cho Ban Kiểm soát. Tổ chức kiểm toán có trách nhiệm cung cấp cho Ban Kiểm soát các thông tin về hệ thống kiểm toán chất lượng nội bộ của kiểm toán viên...

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

 1. Quyết định 32/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 25p 256 42

  kiểm tra tài chính của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán"

 2. Quyết định số 1271/QĐ-KTNN

  pdf 9p 86 6

  Quyết định số 1271/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định tiêu chí và thang điểm đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 3. Quyết định số 1573/QĐ-KTNN

  pdf 4p 74 2

  Quyết định số 1573/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 4. Quyết định số 532/QĐ-KTNN

  pdf 15p 59 3

  Quyết định số 532/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán

 5. Quyết định số 1568/QĐ-KTNN

  pdf 2p 68 4

  Quyết định số 1568/QĐ-KTNN về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 6. Chỉ thị số 1618/CT-KTNN

  pdf 4p 81 4

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

 7. Quyết định số 1943/QĐ-KTNN

  pdf 5p 81 13

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2