intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số tài liệu về thuế tài sản

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 9 tài liệu

1.247
lượt xem
155
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Một số tài liệu về thuế tài sản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế tài sản là thuế trên quyền của một người để chuyển các của cải khi qua đời. Ðó gồm kết toán tất cả mọi thứ mà một người làm chủ vào ngày chết. Giá trị thị trường công bằng được đem ra sử dụng, không nhất thiết phải là giá tiền mình trả hay là giá trị khi mua. Tổng cộng tất cả mọi thứ là “tổng tài sản.” Của cải có thể bao gồm tiền mặt và chứng khoán, nhà cửa, đất đai, bảo hiểm, tín mục (trusts), tiền góp trả hàng năm, lợi tức kinh doanh và các tài sản khác.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số tài liệu về thuế tài sản

 1. Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển

  pdf 25p 366 119

  Mục đích của cải tổ thuế tài sản tại các nước đang phát triển là cần phải bảo đảm việc tạo ra đủ nguồn lực dài hạn cho chính phủ địa phương tùy nghi sử dụng. Yêu cầu này tạo nhiều nguồn thu hơn cho chính quyền địa phương và tăng cường khả năng phát triển trong tương lai của thuế tài sản bằng cách cải thiện tính hiệu quả về mặt chi phí quản lý, tính trung lập kinh tế, và sự công bằng trong tác nghiệp. Thuế tài sản là một công cụ chính sách không phù hợp và một......

 2. Mẫu hợp đồng kinh tế dịch vụ cho thuê tài sản hoặc tư liệu sản xuất

  doc 4p 2261 243

  Mẫu hợp đồng kinh tế dịch vụ cho thuê tài sản hoặc tư liệu sản xuất nhằm giúp bạn biết cách trình bày nội dung như: Các loại tài sản cho thuê, thời hạn thuê, giá thuê và phương thức thanh toán, hình thức chiết khấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

 3. Công văn 1300/TCT-TS của Tổng cục Thuế

  doc 6p 99 10

  Công văn 1300/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế tài sản và thu khác

 4. Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

  doc 2p 396 72

  Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

 5. Tài liệu: THUẾ TÀI SẢN

  ppt 36p 218 24

  Thuế tài sản là thuế trên quyền của một người để chuyển các của cải khi qua đời. Ðó gồm kết toán tất cả mọi thứ mà một người làm chủ vào ngày chết. Giá trị thị trường công bằng được đem ra sử dụng, không nhất thiết phải là giá tiền mình trả hay là giá trị khi mua. Tổng cộng tất cả mọi thứ là “tổng tài sản.” Của cải có thể bao gồm tiền mặt và chứng khoán, nhà cửa, đất đai, bảo hiểm, tín mục (trusts), tiền góp trả hàng năm, lợi tức kinh doanh và...

 6. Bài giảng Phân tích chình sách thuế_Chương 5: Thuế tài sản

  ppt 42p 325 119

  Khái niệm: Thuế tài sản là một loại thuế tỷ lệ đánh vào giá trị tài sản. Thuế được thu hàng năm. Tài sản chịu thuế phổ biến nhất là đất và công trình phát sinh trên đất (Improvements to Land). Ở Việt Nam, hiểu theo nghĩa rộng, thuế tài sản bao gồm các khoản thuế và thu liên quan đến tài sản như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất, tiền sử dụng đất (thu một lần)....

 7. Tài sản cố định hữu hình

  ppt 21p 333 92

  TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

 8. VAS 6:THUÊ TÀI SẢN

  ppt 47p 164 21

  Ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính Mục đích: Quy định,hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản Áp dụng cho kế toán thuê tài sản, kể cả trường hợp chuyển quyền sử dụng tài sản ngay cả khi bên cho thuê được yêu cầu thực hiện dich vụ liên quan đến điều hành,sữa chữa,bảo dưỡng tài sản cho thuê Ngoại trừ: Hợp đồng thuê để khai thác ,sử dụng tài nguyên thiên nhiên như dầu,khí,gỗ,kim loại và...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2