Quản lý môi trường - Một số giáo trình, bài giảng hay cho sinh viên

Chia sẻ: Pham Tran Bi | Ngày: | 17 tài liệu

0
1.944
lượt xem
86
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Quản lý môi trường - Một số giáo trình, bài giảng hay cho sinh viên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia. Bộ sưu tập giúp sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau bổ sung kiến thức về quản lý tài nguyên và môi trường cũng như định hướng phát triển bền vững và chiến lược bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: Quản lý môi trường - Một số giáo trình, bài giảng hay cho sinh viên

  1. Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

    pdf 307p 524 191

    Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường do PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý học môi trường xem xét trên góc độ kinh tế.

  2. Bài giảng: Quản lý môi trường (ThS. Nguyễn Thúy Lan Chi)

    pdf 10p 162 43

    Nội dung quản lý nhà nước về MT gồm: - Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp quy về BVMT, Đề ra ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường. Chủ thể quản lý - Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách BVMT; kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái MT, ô nhiễm MT và sự cố MT. Cơ chế quản lý.

  3. Giáo trình giảng dạy: Quản lý môi trường (ĐH KHTN Tp. HCM)

    doc 131p 495 264

    Lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại đã trải qua một quá trình lâu dài, trong quá trình đó, con người vô tình hay cố ý đã có tác động (xấu hoặc tốt) đến môi trường. Ảnh hưởng của các hoạt động của nhân loại đến môi trường càng trở nên mạnh hơn kể từ khi con người sử dụng các ngành công nghiệp vào sản xuất và đời sống.

  4. Bài giảng: Quản lý chất lượng môi trường (CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Anh)

    ppt 58p 1357 400

    Mục tiêu cụ thể: Khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường - 1. phát sinh trong hoạt động sống của con người Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về BVMT - 2. Tăng cường công tác QLMT từ trung ương đến địa phương, - ....- 5. gia và các vùng lãnh thổ

  5. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (Trần Phước Cường)

    pdf 106p 780 353

    Nhưng con người cũng như tất cả mọi sinh vật khác không thể đình chỉ tiến hoá và ngừng sự phát triển của mình. Con đường để giải quyết mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển là phải chấp nhận phát triển, nhưng giữ sao cho phát triển không tác động một cách tiêu cực tới môi trường.

  6. Bài giảng: Quản lý môi trường

    ppt 33p 118 28

    Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường. - Quản lý MT là bằng mọi biện pháp thích hợp tác động và điều chỉnh các hoạt động của con người nhằm làm hài hòa mối quan hệ giữa phát triển và môi trường, sao cho vừa thỏa mãn nhu cầu của con người, vừa bảo đảm được chất lượng của môi trường và không quá khả năng chịu đựng của hành tinh chúng ta.

  7. Các hệ thống quản lý môi trường Iso 140001

    pdf 84p 188 69

    Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System - EMS) là một phần trong hệ thống quản lý của một tổ chức được sử dụng để triển khai và áp dụng chính sách môi trường và quản lý các khía cạnh môi trường của tổ chức.

  8. Quản lý môi trường (ĐH Bách Khoa Tp.HCM) - Chương IV: Hệ thống quản lý môi trường

    pdf 14p 82 21

    Hệ thống Quản lý Môi trường : là các biện pháp hành động nham thực hiện công tác quản lý môi ̣ trương củ a Nhà nước thông qua các công cụ quản lý, bao gồm: Các công cụ chính sách, pháp luật; Các công cụ kinh tế; Các công cụ khoa học & công nghệ; Các công cụ giáo dục, nâng cao nhận thức.

  9. Quản lý môi trường (GV: Phạm Hương Giang) - Chương V

    ppt 22p 94 13

    Là sự tác động có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của Chủ thể quản lý môi trường lên đối tượng quản lý là môi trường nhằm phục hồi, duy trì và cải thiện môi trường tốt hơn. Chủ thể quản lý môi trường: là những chủ thể mà họ hành động nhằm bảo vệ MT để đạt được các mục tiêu:phục hồi, duy trì và cải thiện môi trường tốt hơn.

  10. Bài giảng: Quản lý môi trường biển (Hoàng Trung Du)

    ppt 154p 142 71

    Với khoảng 3.260 km đường bờ biển, hơn 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế biển, 29/65 tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển và là nơi sinh sống của 30% dân số cả nước, Vùng ven biển Việt Nam đang giữ một vị trí chiến lược trọng yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và môi trường.

  11. Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở - Sở TNMT Đồng Nai

    pdf 132p 248 106

    Sách "Sổ tay Quản lý môi trường cơ sở" được biên soạn nhằm trợ giúp kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể trên địa bàn cấp cơ sở. Nội dung tài liệu gồm 4 chương trình bày các vấn đề: Cơ sở pháp lý của QLMT cấp cơ sở; mục tiêu, các nguyên tắc và công cụ cơ bản trong QLMT cấp cơ sở; hướng dẫn chuyên môn về QLMT cấp cơ sở và một số kinh nghiệm thực tiễn trong QLMT cấp cơ sở.

  12. Quản lý môi trường (chương 7, 8)

    ppt 38p 469 298

    Quản lý môi trường là một hoạt động trong lĩnh vực quản lý xã hội, có tác động điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin, đối với các vấn đề mt có liên quan đến con người, hướng tới PTBV và sử dụng hợp lý tài nguyên.

  13. Chương 5: Quản lý môi trường

    ppt 12p 73 14

    Sự cần thiết của quản lý Nhà nước về môi trường -Sự thất bại của thị trường đối với vấn đề môi trường -Mức độ quan trọng, trên bình diện rộng và sự phức tạp của những vấn đề môi trường -Những vấn đề môi trường toàn cầu.

  14. Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

    doc 22p 1506 615

    Bảo vệ môi trường ngày nay đã trở thành một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Bằng những biện pháp và chính sách khác nhau, Nhà nước ta đang can thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của cá nhân, tổ chức trong xã hội để bảo vệ các yếu tố của môi trường, ngăn chặn việc gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

  15. Chương 1. Quản lý môi trường trong phát triển đô thị và khu công nghiệp

    ppt 23p 94 33

    Tài nguyên thiên nhiên bị đe doa cạn kiệt và bị phá hoại. Môi trường thiên nhiên bị biến đổi theo chiều hướng xấu, các trận mưa axit, hiện tượng suy giảm tầng ôzôn, hiện tượng tăng dần nhiệt độ của trái đất và tần suất thiên tai, mưa, bão, lụt ngày càng tăng, số người chết vì các bệnh hiểm nghèo do ô nhiễm môi trường gây ra ngày càng lớn...

  16. Chương 2. Các văn bản pháp luật vè quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

    ppt 58p 146 55

    Trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội, các áp lực đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng. Các áp lực đó sẽ làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm, gây ra tác hại lớn đối với sức khỏe cộng đồng, làm suy thoái các hệ sinh thái, gây ra biến đổi khí hậu, …

  17. Chương 3. Các phương pháp quản lý môi trường đô thị và khi công nghiệp

    ppt 67p 246 73

    Phương cách quản lý môi trường chủ yếu: Phương cách sử dụng công cụ pháp lý (phương cách pháp lý); Phương cách sử dụng công cụ kinh tế, (phương cách kinh tế). Một số phương cách phù trợ khác như là định giá, trợ giúp kỹ thuật, lựa chọn công nghệ, thương lượng và sức ép của dân chúng (phong trào xanh, tẩy chay, phản đối của cộng đồng

Đồng bộ tài khoản