intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp luận văn về thực trạng và giải pháp huy động vốn ODA

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 10 tài liệu

3.541
lượt xem
310
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp luận văn về thực trạng và giải pháp huy động vốn ODA
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và của khu vực Đông Nam Á nói riêng, việc hỗ trợ cho các nước đang và chậm phát triển để phát triển nền kinh tế của các nước này là một vấn đề mang tính toàn cầu. Các quốc gia phát triển đã có những chính sách và biện pháp hỗ trợ về vốn, kỹ thuật cho các nước đang và kém phát triển, trong đó có nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (nguồn vốn ODA) được các nước phát triển cung cấp nhiều nhất vì mục tiêu của ODA là nhằm tạo điều kiện cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của các nước đang và kém phát triển.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp luận văn về thực trạng và giải pháp huy động vốn ODA

 1. Hoàn thiện khung thể chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

  doc 4p 586 204

  Công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam trong 15 năm qua đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

 2. Luận văn " THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI "

  pdf 134p 142 48

  Từ sau khi chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ra đời năm 1986, Việt Nam đã gặt hái không ít những thành công trong thời gian qua (tốc độ tăng trưởng nhanh, công nghiệp khởi sắc, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao…). Đóng góp đáng kể cho những thành tựu này có vai trò không nhỏ của hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Nếu vai trò của FDI thể hiện rõ nhất qua các lĩnh vực...

 3. Luận văn: Quản lý và Sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh Thực trạng và Giải pháp

  pdf 88p 294 111

  Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và của khu vực Đông Nam Á nói riêng, việc hỗ trợ cho các nước đang và chậm phát triển để phát triển nền kinh tế của các nước này là một vấn đề mang tính toàn cầu. Các quốc gia phát triển đã có những chính sách và biện pháp hỗ trợ về vốn, kỹ thuật cho các nước đang và kém phát triển, trong đó có nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (nguồn vốn ODA) được các nước phát triển cung cấp nhiều nhất vì mục tiêu...

 4. LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA ở việt nam thông qua thực hiện phân cấp ODA

  pdf 61p 196 39

  Hội nhập với nền kinh tế thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đất nước ta còn nghèo, thu nhập người dân chưa cao, xuất phát điểm thấp.Vì vậy để phát triển kinh tế, thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thành công, bên cạnh nguồn vốn trong nước là quyết định, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng nguồn vốn bên ngoài, đặc biệt là nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức...

 5. Đề tài: "Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA"

  pdf 68p 132 49

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án oda"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Biện pháp giải ngân vốn ODA

  pdf 72p 319 138

  Tham khảo luận văn - đề án 'biện pháp giải ngân vốn oda', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Đề tài " Nguồn vốn ODA "

  pdf 27p 839 328

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " nguồn vốn oda "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Tiểu luận Thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam

  doc 25p 1904 351

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn oda tại việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Tiểu luận Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA

  doc 31p 1290 561

  Vốn ODA là một phần của nguồn tài chính chính thức mà Chính phủ các nước phát triển và các tổ chức đa phương dành cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội các quốc gia này. Vốn ODA bao gồm tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại và vay ưu đãi; trong đó phần viện trợ không hoàn lại và các yếu tố ưu đãi khác chiếm ít nhất 25% vốn cung ứng. Nhiều quốc gia đã thu hút, vận động và sử dụng...

 10. Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO GIAI ĐOẠN TỚI CỦA VIỆT NAM

  pdf 18p 379 153

  ODA là tên gọi viết tắt của ba từ tiếng Anh Official Development Assistance có nghĩa là Hỗ trợ phát triển chính thức hay còn gọi là Viện trợ phát triển chính thức Tại điều I quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành ngày 5/8/1977 có nêu khái niệm về ODA như sau : “Hỗ trợ phát triển chính thức được hiểu là sự hợp tác phát triển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hay nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2