Trọn bộ Bài giảng Marketing quốc tế

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | 10 tài liệu

2
7.205
lượt xem
542
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn bộ Bài giảng Marketing quốc tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing quốc tế là môn học thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Marketing. Môn học này sẽ giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về Marketing như: Khái quát về Marketing quốc tế, môi trường Marketing quốc tế, nghiên cứu Marketing quốc tế, phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu và định vị trong Marketing quốc tế, chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, chiến lược sản phẩm trên thị trường thế giới, chiến lược định giá sản phẩm trên thị trường thế giới, chiến lược phân phối SP trên thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ sưu tập để nắm nội dung chi tiết từng bài giảng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ Bài giảng Marketing quốc tế

 1. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Khái quát về Marketing quốc tế

  pdf 10p 237 41

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - Khái quát về Marketing quốc tế trình bày về khái niệm Marketing và Marketing mix; xu hướng kinh doanh toàn cầu hóa; các giai đọan tham gia Marketing quốc tế; bản chất Marketing quốc tế.

 2. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường Marketing quốc tế

  pdf 24p 196 14

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - Môi trường Marketing quốc tế khái quát môi trường Marketing quốc tế, môi trường vĩ mô trong Marketing quốc tế, môi trường vi mô trong Marketing quốc tế. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Marketing.

 3. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu Marketing quốc tế

  pdf 13p 176 16

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - Nghiên cứu Marketing quốc tế sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm và nhiệm vụ Marketing quốc tế, nội dung nghiên cứu Marketing quốc tế, nguồn thông tin nghiên cứu Marketing quốc tế.

 4. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 4: Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu và định vị trong Marketing quốc tế

  pdf 13p 197 13

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu và định vị trong Marketing quốc tế giới thiệu tới các bạn những nội dung về sự cần thiết phải phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu, phân khúc thị trường quốc tế, chiến lược và phương pháp lựa chọn thị trường mục tiêu.

 5. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới

  pdf 10p 192 9

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, mục tiêu và vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường thế giới; những nhân tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường thế giới.

 6. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 6: Chiến lược sản phẩm trên thị trường thế giới

  pdf 7p 185 11

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - Chiến lược sản phẩm trên thị trường thế giới khái quát chiến lược sản phẩm quốc tế, các lọai chiến lược sản phẩm quốc tế, chiến lược nhãn hiệu sản phẩm quốc tế, chiến lược bao bì cho sản phẩm quốc tế, chiến lược dịch vụ cho sản phẩm quốc tế.

 7. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 7: Chiến lược định giá sản phẩm trên thị trường thế giới

  pdf 10p 172 7

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - Chiến lược định giá sản phẩm trên thị trường thế giới tổng quan về chiến lược định giá SP trên TT-TG; các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm quốc tế; các chiến lược định giá sản phẩm quốc tế.

 8. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 8: Chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới

  pdf 9p 165 9

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - Chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới khái quát chiến lược phân phối SP trên TT TG; quy trình phân phối SP trên thị trường thế giới; phân phối từng đợt hay phân phối đồng lọat; các phương thức thâm nhập kênh phân phối.

 9. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 9: Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị trường thế giới

  pdf 14p 157 5

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 9 - Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị trường thế giới nêu lên chiến lược chiêu thị quốc tế, môi trường ảnh hưởng đến họat động chiêu thị quốc tế, chiến lược quảng cáo trong chiêu thị quốc tế, chiến lược khuyến mại quốc tế.

 10. Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 10: Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp

  pdf 5p 162 6

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 10 - Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp trình bày về những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Marketing quốc tế; những hình thức tổ chức bộ phận Marketing quốc tế.

Đồng bộ tài khoản