Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 10: Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
208
lượt xem
11
download

Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 10: Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 10 - Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp trình bày về những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Marketing quốc tế; những hình thức tổ chức bộ phận Marketing quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 10: Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp

MARKETING QUỐC TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING<br /> KHOA MARKETING<br /> Ths. Trần văn Thi<br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Marketing quốc tế<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 10<br /> Tổ chức marketing quốc tế của<br /> một doanh nghiệp<br /> I – Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ<br /> chức marketing quốc tế<br /> II – Những hình thức tổ chức bộ phận<br /> marketing quốc tế<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Tổ chức marketing quốc tế<br /> <br /> 2<br /> <br /> Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ<br /> cấu tổ chức marketing quốc tế<br /> 1.1 – Mục tiêu của doanh nghiệp<br /> 1.2 – Số lượng TT hải ngọai mà DN tham gia<br /> 1.3 – Mức độ và bản chất tham gia KD của DN<br /> 1.4 – Luật lệ của chính quyền sở tại<br /> 1.5 – Kinh nghiệm KD quốc tế của DN<br /> 1.6 – Tính chất của sản phẩm quốc tế<br /> 1.7 – Bản chất của họat động marketing<br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Tổ chức marketing quốc tế<br /> <br /> 3<br /> <br /> Những hình thức tổ chức bộ phận<br /> marketing quốc tế<br /> 2.1 – Bộ phận marketing QT nằm chung trong<br /> bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp<br /> 2.2 – Bộ phận marketing quốc tế riêng biệt<br /> 2.3 – Tổ chức theo nhóm sản phẩm<br /> 2.4 – Tổ chức theo khu vực địa lý<br /> 2.5 – Tổ chức theo khu vực đa quốc gia<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Tổ chức marketing quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Môi trường marketing quốc tế<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản