Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 9: Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị trường thế giới

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
194
lượt xem
9
download

Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 9: Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị trường thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 9 - Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị trường thế giới nêu lên chiến lược chiêu thị quốc tế, môi trường ảnh hưởng đến họat động chiêu thị quốc tế, chiến lược quảng cáo trong chiêu thị quốc tế, chiến lược khuyến mại quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 9: Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị trường thế giới

MARKETING QUỐC TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING<br /> KHOA MARKETING<br /> Ths. Trần văn Thi<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Marketing quốc tế<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 9<br /> Chiến lược chiêu thị sản phẩm trên thị<br /> trường thế giới<br /> I – Chiến lược chiêu thị quốc tế<br /> II – Môi trường ảnh hưởng đến họat động chiêu thị quốc<br /> tế<br /> III – Chiến lược quảng cáo trong chiêu thị quốc tế<br /> IV – Chiến lược khuyến mại quốc tế<br /> V – Họat động giao tế trong chiêu thị quốc tế<br /> VI – Họat động bán hàng trong chiêu thị quốc tế<br /> VII – Marketing trực tiếp<br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược chiêu thị quốc tế<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chiến lược chiêu thị quốc tế<br /> ***<br /> 1.1 – Quá trình truyền thông chiêu thị quốc tế<br /> 1.2 – Chiến lược chiêu thị quốc tế<br /> 1.3 – Chiến lược đẩy và kéo trong chiêu thị quốc tế<br /> <br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược chiêu thị quốc tế<br /> <br /> 3<br /> <br /> Môi trường ảnh hưởng đến họat động chiêu<br /> thị quốc tế<br /> ***<br /> 2.1 – Môi trường kinh tế<br /> 2.2 – Môi trường nhân khẩu<br /> 2.3 – Môi trường văn hóa<br /> 2.4 – Môi trường pháp luật<br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược chiêu thị quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chiến lược quảng cáo trong chiêu thị quốc tế<br /> *** tế<br /> 3.1 – Chiến lược quảng cáo quốc<br /> 3.2 – Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược quảng cáo QT<br /> 3.3 – Chiến lược QC tòan cầu và quảng cáo địa phương<br /> 3.4 – Những lưu ý khi thiết kế nội dung quảng cáo<br /> 3.5 – Những lưu ý khác<br /> 22 - 06 - 2006<br /> <br /> Chiến lược chiêu thị quốc tế<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản