intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:29

0
210
lượt xem
21
download

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing quốc tế Chương 1 "Tổng quan về marketing quốc tế" gồm các nội dung chính như: Khái quát về Marketing Quốc tế, các vấn đề cốt lõi của Marketing Quốc tế, các triết lí thương mại Quốc tế vận dụng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1

 1. Bài giảng Marketing Quốc Tế CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING QUỐC TẾ   Giảng viên : Trần Nguyễn Hải Anh   Khoa QTKD­ Học viện Ngân hàng
 2. v Marketing là gì?    Marketing là hoạt động của con người  nhằm thỏa mãn những nhu cầu và  mong muốn qua trao đổi. 2
 3. v Nội dung môn học o Chương 1: Tổng quan về Marketing Quốc tế o Chương 2: Nghiên cứu thị trường Quốc tế o Chương 3: Thâm nhập thị trường Quốc tế o Chương 4: Chính sách sản phẩm Quốc tế o Chương 5: Chính sách giá Quốc tế o Chương 6: Chính sách phân phối Quốc tế o Chương 7: Chính sách yểm trợ Quốc tế 3
 4. v  Nội dung chính  1.1. Khái quát về Marketing Quốc tế 1.2. Các vấn đề cốt lõi của Marketing Quốc  tế 1.3. Các triết lí thương mại Quốc tế vận  dụng 4
 5. v  1.1 Khái quát về Marketing Quốc tế 1.1.1 Khái niệm Marketing Quốc tế 1.1.2. Phân biệt Marketing quốc gia và         Marketing quốc tế 1.1.3. Hình thức của Marketing quốc tế 5
 6. 1.1.1.Khái niệm Marketing Quốc tế      “Marketing quốc tế là hoạt động của công  ty ở bên ngoài biên giới quốc gia nơi công ty cư  trú.”                                            (Joel.R.Evans & Berry Berman) 6
 7. 1.1.1 Khái niệm Marketing Quốc tế     “Marketing quốc tế là khoa học về lĩnh vực trao  đổi quốc tế, theo đó mọi hoạt động từ sản xuất đến  bán hàng của công ty đều căn cứ vào nhu cầu biến  động của thị trường nước ngoài, nghĩa là lấy thị  trường làm định hướng.”                                                            (I.Ansoff) 7
 8. 1.1.1 Khái niệm Marketing Quốc tế      Marketing quốc tế là tổng thể các hoạt động của  doanh nghiệp hướng tới thỏa mãn, gợi mở những nhu cầu  của người tiêu dùng ở ngoài phạm vi biên giới của thị  trường nội địa nhằm đạt được những mục tiêu kinh doanh  mà doanh nghiệp đề ra.  8
 9. 1.1.2. Phân biệt Marketing quốc gia và Marketing quốc tế  Chủ thể 1.2.1 Vòng đời  sản phẩm 1.2.6 1.2.2 Khách thể Phân biệt  Mar QG và  Mar QT 1.2.3 Tiền tệ Phân phối 1.2.5 1.2.4 Chiến lược 9
 10. 1.1.3. Hình thức của Marketing Quốc tế v Marketing xuất khẩu       Là hoạt động Marketing của các doanh nghiệp của  một quốc gia nhất định, định hướng vào việc xuất khẩu  hàng hóa và dịch vụ của mình ra nước ngoài với yêu cầu  cơ bản là làm thích ứng các chiến lược Marketing đã áp  dụng ở thị trường nội địa với môi trường và nhu cầu của  thị trường xuất khẩu bên ngoài. 10
 11. 1.1.3. Hình thức của Marketing Quốc tế v Marketing đa quốc gia      Là Marketing của các doanh nghiệp được xây dựng  ở một hoặc một vài nước ngoài, có nhiệm vụ thực  hiện Marketing ngay tại thị trường nước ngoài đó. 11
 12. 1.1.3. Hình thức của Marketing Quốc  tế v Marketing toàn cầu      Là việc ứng dụng Marketing hỗn hợp giống  nhau ở tất cả các thị trường trên phạm vi toàn cầu.  12
 13. 1.2. Các vấn đề cốt lõi của Marketing quốc  tế 1.2.1. Yếu tố thúc đẩy Marketing quốc tế ra đời 1.2.2. Đặc thù của Marketing quốc tế 1.2.3. Vai trò của Marketing quốc tế 1.2.4. Mục tiêu của Marketing quốc tế 13
 14. 1.2.1. Yếu tố thúc đẩy Marketing quốc tế ra  đời  1  2 3 1 Sự tiến Quá trình  Nhu cầu   bộ của  toàn cầu  ngày càng  KHKT   hóa tăng cao  14
 15. 1.2.2. Những nét đặc thù của Marketing quốc tế v Phạm vi hoạt động: mở rộng và phức tạp v Hoạt động quản trị Marketing quốc tế      ­ Sự thiếu hụt về thông tin      ­ Sử dụng các tổ chức Marketing chuyên môn hóa v  Chiến lược Marketing quốc tế: đa dạng và có khả  năng thích nghi cao. 15
 16. 1.2.3. Vai trò của Marketing Quốc tế Người tiêu  Marketing  Nhà nước dùng Quốc tế Text    Doanh nghiệp 16
 17. 1.2.3. Vai trò của Marketing Quốc tế    Đối với doanh nghiệp 1 2 3  Cầu nối  Tạo ra  Công cụ  giúp DN tiếp  giá trị  giúp DN cận gia tăng   phát triển  thị trường  cho DN quốc tế 17
 18. 1.2.3. Vai trò của Marketing Quốc tế    Đẩy mạnh phát  triển kinh tế Người tiêu  Marketing  Nhà nước dùng Quốc tế Text  Nhu cầu    Tăng  được thỏa  cường hợp  mãn ở  tác  mức độ     Doanh nghiệp quốc gia cao hơn             18
 19. 1.2.4. Mục tiêu của Marketing Quốc  tế   ­ Giữ vững vị thế của công  ty  trên  thị  trường  nước  ngoài.   ­ Mở rộng và phát triển thị  trường.       ­  Bành  trướng  ra  thị  trường toàn cầu. 19
 20. 1.3. Các triết lí thương mại quốc tế vận  dụng 1.3.1. Tính kinh tế theo quy mô 1.3.2. Tính kinh tế theo phạm vi  1.3.3. Mô hình EPRG 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2