intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing quốc tế - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
162
lượt xem
6
download

Bài giảng Marketing quốc tế - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Marketing quốc tế được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần, môi trường marketing quốc tế, nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế, đánh giá thời cơ marketing quốc tế, chiến lược marketing quốc tế, quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế, quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế - ĐH Thương Mại

H<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> International Marketing<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> GS.TS. Nguyễn Bách Khoa (2006), Giáo<br /> Marketing thương mại quốc tế, NXB Thống Kê.<br /> <br /> H<br /> <br /> [1]<br /> <br /> D<br /> <br /> Bắt buộc.<br /> <br /> trình<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> [2] Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John L. Graham<br /> (2015), Marketing quốc tế (tài liệu dịch), 16th Edition,<br /> NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh<br /> <br /> M<br /> <br /> [3] Keegan & Green M. (1997), Principal of Global<br /> Marketing, Prentice-Hall<br /> <br /> U<br /> <br /> [4] GS.TS. Trần Minh Đạo & PGS.TS. Vũ Trí Dũng (2012),<br /> Giáo trình Marketing quốc tế, NXB Đại học Kinh tế<br /> Quốc dân<br /> International Marketing<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Khuyến khích.<br /> <br /> [6]<br /> <br /> TM<br /> <br /> [5] Chales W.L. Hill (2014), Kinh doanh quốc tế hiện đại<br /> (tài liệu dịch), NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh<br /> <br /> _T<br /> <br /> Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing<br /> management, 14th Edition, Prentice-Hall, N.Jersey<br /> <br /> [8] Journal of Business Research<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> [7] PGS.TS. Nguyễn Bách Khoa, ThS Phan Thị Thu Hoài,<br /> CNKT. Vũ Thành Tự Anh (1997), Tình huống và thực<br /> hành Marketing kinh doanh<br /> <br /> International Marketing<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kết cấu chương trình<br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> học phần<br /> <br /> 2<br /> <br /> Môi trường marketing quốc tế<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đánh giá thời cơ marketing quốc tế<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chiến lược marketing quốc tế<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 1<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> International Marketing<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kết cấu chương trình<br /> Quản trị MKT sản phẩm trên thị trường quốc tế<br /> <br /> 7<br /> <br /> Quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế<br /> <br /> 8<br /> <br /> Quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế<br /> <br /> 9<br /> <br /> Quản trị MKT xúc tiến trên thị trường quốc tế<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Tổ chức và KHH hoạt động MKT trên<br /> thị trường quốc tế<br /> <br /> U<br /> <br /> 10<br /> <br /> D<br /> <br /> 6<br /> <br /> International Marketing<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2