Tuyển chọn bộ bài giảng Kế toán quản trị cực hay

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | 10 tài liệu

0
7.642
lượt xem
471
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển chọn bộ bài giảng Kế toán quản trị cực hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo trọn bộ bài giảng Kế toán quản trị để hiểu sâu hơn những vấn đề về kế toán quản trị cũng như nhu cầu thông tin của nhà kế toán quản trị.

Lưu

Các bài giảng được trình bày súc tích, khoa học giúp các bạn hiểu nhanh về các vấn đề kế toán quản trị. Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.)

Tài liệu trong BST: Tuyển chọn bộ bài giảng Kế toán quản trị cực hay

 1. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

  pdf 9p 398 136

  Bài giảng Kế toán quản trị Chương 1 Những vấn đề chung về kế toán quản trị trình bày về khái quát về tổ chức, khái niệm và phân loại tổ chức, hoạt động cơ bản của tổ chức kinh doanh, nhu cầu thông tin quản trị – tiền đề kế toán quản trị. Vai trò kế toán quản trị, chức năng kế toán, vai trò kế toán quản trị.

 2. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 9: Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn

  pdf 36p 210 25

  Bài giảng Kế toán quản trị Chương 9 Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn nêu khái quát về quyết định kinh doanh, những khái niệm cơ bản về chi phí, thu nhập liên quan đến quyết định kinh doanh. Mô hình phân tích thông tin thích hợp. Xem xét một bộ phận kinh doanh thua lỗ và xem xét sản xuất hay mua ngoài.

 3. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Định giá bán sản phẩm

  pdf 34p 338 68

  Nội dung chính của bài giảng Kế toán quản trị Chương 7 Định giá bán sản phẩm nêu cơ cấu kinh tế định giá bán, vai trò chi phí trong định giá bán. Định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp) toàn bộ và định giá bán theo quan điểm chi phí (phương pháp)trực tiếp.

 4. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 7: Phân tích mối quan hệ C-V-P

  pdf 31p 608 23

  Phân tích mối quan hệ C-V-P trong Kế toán quản trị nhằm trình bày về những khái niệm cơ bản quan hệ C-V-P. Ứng dụng mối quan hệ C-V-P chứng minh quyết định quản lý, phân tích phương án kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn, phân tích lợi nhuận.

 5. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Đánh giá trách nhiệm quản lý

  pdf 14p 572 26

  Nội dung Bài giảng Kế toán quản trị Chương 6 Đánh giá trách nhiệm quản lý nêu khái niệm kế toán trách nhiệm, phân cấp quản lý và ý nghĩa kế toán trách nhiệm. Ảnh hưởng thái độ nhà quản lý đến kế toán trách nhiệm và kế toán trách nhiệm trong mối quan hệ với cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh.

 6. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Phân tích biến động chi phí (trình tự chung)

  pdf 15p 267 37

  Mục tiêu phân tích biến động chi phí trong Kế toán quản trị nhằm trình bày về trình tự chung phân tích biến động chi phí. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp.

 7. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận

  pdf 18p 252 28

  Nội dung cơ bản của Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận trong Kế toán quản trị trình bày quan điểm về bộ phận trong quản trị. Các loại bộ phận trong doanh nghiệp, ảnh hưởng chi phí bộ phận phục vụ đến chi phí bộ phận chức năng và đánh giá thành quả quản lý.

 8. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3 Dự toán ngân sách hoạt động

  pdf 33p 557 37

  Bài giảng Kế toán quản trị Chương 3 Dự toán ngân sách hoạt động nhằm nêu khái niệm và các yếu tố cấu thành dự toán, ý nghĩa dự toán, các loại dự toán ngân sách, các mô hình dự toán. Dự tóan là tính toán, dự kiến, phối hợp một cách chi tiết, tỉ mĩ và toàn diện nguồn lực kinh tế, cách thức huy động và sử dụng nguồn lực kinh tế để thực hiện một khối lượng công việc nhất định trong một khoảng thời gian nhất định và được biểu hiện bằng một hệ thống các chỉ tiêu số lượng, giá trị.

 9. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí

  pdf 31p 346 62

  Chương 2 Phân loại chi phí trong bài giảng Kế toán quản trị nhằm trình bày về các khái niệm chi phí và hình thức biểu hiện chi phí. Các yếu tố chi phí, các khoản mục chi phí, chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ. Biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp. Thể hiện chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh. Nhận dạng chi phí khác.

 10. Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 10: Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn

  pdf 25p 177 16

  Nội dung chính của Bài giảng Kế toán quản trị Chương 10 Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn nêu khái niệm và các loại quyết định đầu tư dài hạn, khái niệm và đặc điểm vốn đầu tư dài hạn. Các phương pháp kỹ thuật tính thời giá tiền tệ, lãi tức đơn, lãi tức kép.

Đồng bộ tài khoản