intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TUYỂN TẬP LUẬT VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.286
lượt xem
192
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

TUYỂN TẬP LUẬT VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm toán viên phải thu thập và l­u trong hồ sơ kiểm toán mọi tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ để làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của mình và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã đ­ợc thực hiện đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế đ­ợc chấp nhận).

Lưu

Tài liệu trong BST: TUYỂN TẬP LUẬT VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN

 1. Quyết định số 05/2008/QĐ-KTNN

  pdf 9p 133 23

  Quyết định số 05/2008/QĐ-KTNN về quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu huỷ hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 2. Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN

  pdf 10p 82 10

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN; CHẾ ĐỘ NỘP LƯU, BẢO QUẢN, KHAI THÁC VÀ HUỶ HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 3. Quyết định số 1685/QĐ-KTNN

  pdf 10p 68 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 4. Quyết định số 1683/QĐ-KTNN

  pdf 3p 71 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 5. Quyết định số 548/QĐ-KTNN

  pdf 1p 82 9

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG, HỒ SƠ, MẪU BIỂU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC CUỘC KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ

 6. Quyết định số 719/QĐ-KTNN

  pdf 12p 69 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG, HỒ SƠ, MẪU BIỂU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CUỘC KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

 7. Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN

  pdf 4p 105 8

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

 8. Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN

  pdf 4p 108 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-KTNN NGÀY 26/06/2007 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 9. Quyết định số 817/QĐ-KTNN

  pdf 24p 81 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2