intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập mẫu đơn gia hạn

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 18 tài liệu

3.827
lượt xem
655
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

Tuyển tập mẫu đơn gia hạn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các mẫu đơn gia hạn trong các lĩnh vực. Đơn từ là một trong những văn bản thường được sử dụng nhiều. Hiện nay có rất nhiều mẫu đơn được cung cấp hoặc bản sẵn, tuy nhiên nếu muốn bạn vẫn có thể tự mình thực hiện các đơn từ theo ý riêng của mình bằng cách sử dụng chương trình soạn thảo văn bản trên máy vi tính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập mẫu đơn gia hạn

 1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  doc 2p 189 11

  Mẫu số: 05/GPXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi:.........................................................................

 2. Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo

  pdf 1p 206 21

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)

 3. Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung ) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  pdf 2p 436 32

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung ) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 4. Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

  pdf 2p 175 18

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

 5. Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

  pdf 1p 207 14

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

 6. Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

  pdf 1p 218 18

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

 7. BM.TNMT.13_1 - Đơn xin gia hạn sử dụng đất

  doc 3p 170 22

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi:.......................................................................... Mẫu số 13/ĐK PHẦN GHI

 8. Mẫu đơn xin cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

  pdf 2p 185 4

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túyBan hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

 9. Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  pdf 2p 218 18

  Tài liệu tham khảo Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

 10. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  pdf 2p 244 17

  Tài liệu tham khảo Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

 11. ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

  pdf 1p 1073 54

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn gia hạn đóng học phí

 12. Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò

  doc 1p 155 5

  Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò (khảo sát ) khoáng sản

 13. Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

  doc 1p 135 9

  Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin chế biến Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

 14. Đơn đề nghị gia hạn nội dung giấy phép

  doc 1p 128 5

  Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn đề nghị gia hạn nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

 15. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác dưới đất

  doc 1p 124 5

  Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác dưới đất

 16. Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

  pdf 1p 1323 56

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2