intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập một số văn bản về định mức dự toán xây dựng công trình

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

2.555
lượt xem
274
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tuyển tập một số văn bản về định mức dự toán xây dựng công trình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo Quyết định này, bổ sung vào tập định mức dự toán XDCT - Phần xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập một số văn bản về định mức dự toán xây dựng công trình

 1. Công văn 30/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  pdf 1p 140 30

  Công văn 30/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

 2. Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

  pdf 5p 65 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 3. Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND

  pdf 4p 126 13

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/10/2011 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

 4. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND

  pdf 6p 97 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 5. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND

  pdf 4p 79 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 6. Quyết định 25/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  doc 60p 366 78

  Quyết định 25/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

 7. Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  pdf 3p 495 76

  Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - phần xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 8. Công văn 978/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  doc 2p 330 150

  Công văn 978/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

 9. Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  pdf 2p 486 61

  Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

 10. Công văn 1530/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  doc 1p 219 51

  Công văn 1530/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán xây dựng công trình

 11. Quyết định số 6167/QĐ-UBND

  pdf 20p 91 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2