§4. Hai mặt phẳng song song

Chia sẻ: Huỳnh Văn Phước | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
422
lượt xem
76
download

§4. Hai mặt phẳng song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

§4. Hai mặt phẳng song song 1. Lí thuyết 2. Bài tập Môc lôc .1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng phân biệt   Q P d A CABRI (P) cắt (Q) theo giao tuyến d (P) Song song (Q) P Định nghĩa: Hai mặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: §4. Hai mặt phẳng song song

  1. §4. Hai mặt phẳng song song 1. Lí thuyết 2. Bài tập Môc lôc
  2. 1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng phân biệt   Q (P) cắt (Q) theo giao tuyến d d A P CABRI (P) Song song (Q) P Định nghĩa: Hai mặt phẳng được gọi là song song khi Q chúng không có điểm chung CABRI
  3. 2. Điều kiện để hai mặt phẳng song song Định lý 1: Nếu mp(P) chứa hai đường thẳng a và b cắt nhau và cùng song song với mp(Q) thì mp(P) song song với mp(Q). Hoạt động 1 P A b a Q c
  4. 3. Tính chất   A Tính chất 1 P b’ Qua một điểm nằm ngoài một a’ mặt phẳng có một và chỉ một Q mp song song với mp đó. b a Hệ quả 1: Nếu đường thẳng a P song song với mp(Q) thì qua a có một và chỉ một mp(P) song song với mp(Q). a Q Hệ quả 2: Hai mp phân biệt P cùng song song với một mp thứ ba thì song song với nhau.
  5. Tính chất 2 a a' a'' Nếu 2 mp(P) và(Q) song song thì một mp(R) đã cắt (P) thì phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng song song. CABRI A A' Định lí Talet P Ba mp đôi một song song chắn ra trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. B B1 B' Định lí Talet đảo Q Nếu trên hai đt a, a’ lần lượt lấy hai bộ ba điểm (A, B, C) và (A’, B’, C’) sao cho: AB BC CA C C1 = = C' A' B ' B 'C ' C ' A' R thì ba đt AA’, BB’, CC’ cùng song song với một mp.
  6. 5. Hình lăng trụ và hình hộp A5 A1 A4 A2  A3 p Hình hợp bởi các hình bình hành A1A2A’2A’1, A2A3A’3A’2… và hai đa giác A1A2….An, và A’1A’2… A’n gọi là hình lăng trụ. A’5 A’4 CABRI A’1 Q A’2 A’3
  7. Các loại hình lăng trụ
  8. Hình hộp Định nghĩa: Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp. D C B Hoạt động 3: A Chứng minh rằng: Bốn đường chéo của hình hộp cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường. C’ CABRI D’ A' B’
  9. Hình chóp cụt S E' A' F' D' B' C' F E A D B C Phần hình chóp nằm giữa đáy và thiết diện nằm trên một mp song song với đáy gọi là hình chóp cụt.
Đồng bộ tài khoản