intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC

Chia sẻ: Pham Xuan Dac | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

500
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kinh tế học nghiên cứu xem xã hội giải quyết vấn đề khan hiếm như thế nào? 2. Cách thức xã hội quyết định các vấn đề sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? 3. Khái niệm chi phí cơ hội – đường giới hạn khả năng sản xuất. 4. Phân biệt được khái niệm kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc; 5. Phạm vi nghiên cứu của kinh tế vi mô và vĩ mô. 6. SV áp dụng được các vấn đề cơ bản kinh tế học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC

 1. Bài 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC MỤC ĐÍCH: - Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về kinh tế học, những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, - Vai trò, vị trí, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của môn học.
 2. Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC MỤC TIÊU: 1. Kinh tế học nghiên cứu xem xã hội giải quyết vấn đề khan hiếm như thế nào? 2. Cách thức xã hội quyết định các vấn đề sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? 3. Khái niệm chi phí cơ hội – đường giới hạn khả năng sản xuất. 4. Phân biệt được khái niệm kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc; 5. Phạm vi nghiên cứu của kinh tế vi mô và vĩ mô. 6. SV áp dụng được các vấn đề cơ bản kinh tế học để lý giải sự tồn tại của các hệ thống kinh tế. Phân biệt ưu nhược điểm của mỗi tổ chức kinh tế.
 3. I.KINH TẾ HỌC LÀ GÌ?
 4. Câu hỏi 1: •Kinh tế học nghiên cứu xem xã hội giải quyết vấn đề khan hiếm như thế nào?
 5. •Nguồn lực (Resources) • Theo nguồn gốc: • Nguồn gốc nhân lực • Nguồn gốc không phải nhân lực • Theo hình thái: • Nguồn lực hữu hình • Nguồn lực vô hình
 6. Đặt vấn đề • Khan hiếm (Scarcity ): • Không có được tự do theo mong muốn và nguồn lực không vô hạn • Nguồn lực (Resources): • các yếu tố được chi dùng để tạo ra các sản phẩm tiêu dùng cuối cùng
 7. II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ HỌC
 8. Câu hỏi 2: • Cách thức xã hội quyết định các vấn đề sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai?
 9. Giá dầu thực tế (1995=100) 100 200 300 400 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 Ví duï: cuù soác giaù daàu 1984 1986 Năm 1988 1990 Giá dầu thực tế 1970-2004 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
 10. CÂU HỎI • Giá dầu thế giới trong giai đoạn nghiên cứu (1986 đến 2009) thế nào? • Nguyên nhân vì sao? • Giá dầu tăng ảnh hưởng chung đến tình hình thế giới như thế nào? • Theo anh/ chị, giá dầu tăng tốt hay xấu? • Theo anh/ chị giá dầu tăng có ảnh hưởng đến phân hoá giàu nghèo hay không?
 11. KINH TẾ HỌC NGHIÊN CỨU GÌ saûn xuaát caùi gì? Noäi dung cô baûn saûn xuaát nhö theá cuûa KTH naøo? saûn xuaát cho ai?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2