intTypePromotion=1

Bài giảng Lý luận quản lý hành chính nhà nước: Bài 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

Chia sẻ: Codon_03 Codon_03 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:77

0
795
lượt xem
94
download

Bài giảng Lý luận quản lý hành chính nhà nước: Bài 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu khái niệm và đặc điểm quản lý hành chính nhà nước; các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước; chủ thể và khách thể quản lý hành chính nhà nước;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lý luận quản lý hành chính nhà nước: Bài 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận quản lý hành chính nhà nước: Bài 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

 1. HỌC PHẦN 4 LÝ LUẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 2. BÀI 1:         NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ        QUẢN  LÝ  HÀNH  CHÍNH  NHÀ  NƯỚC        
 3. I- KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QLHCNN II- CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HCNN III- CHỦ THỂ VÀ KHÁCH THỂ QLHCNN IV- CÁC CHỨC NĂNG CỦA QLHCNN
 4. I- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 5. 1- Khái niệm. 1.1- Quản lý là gì?
 6. Quản lý là hoạt động nhằm tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể vào đối tượng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội.
 7. Quản lý bao gồm các yếu tố sau: - Chủ thể quản lý; - Đối tượng quản lý; - Khách thể quản lý; - Mục tiêu quản lý.
 8. 1.2- Quản lý nhà nước là gì?
 9. Quản lý Nhà nước là sự quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước và sử dụng pháp luật để điều chỉnh các hành vi hoạt động của con người, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện nhằm duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.
 10. Khái niệm trên có ý nghĩa sau: - Quản lý Nhà nước là sự quản lý xã hội đặc biệt.
 11. - Sự điều chỉnh các hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 12. - Quản lý nhà nước do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện.
 13. 1.3- Quản lý hành chính nhà nước là gì?
 14. Là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, do các cơ quan trong hệ thống hành chính thực hiện, để duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.
 15. Khái niệm trên có ý nghĩa sau: - QHCNN là hoạt động thực thi quyền hành pháp.
 16. - QLHCNN là sự tác động có tổ chức, có điều chỉnh. + Tổ chức là gì? + Điều chỉnh là gì?
 17. - Do các cơ quan trong hệ thống chính Nhà nước thực hiện
 18. 2- Đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nước.
 19. 2.1- Quản lý hành chính Nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức rất cao, mệnh lệnh quản lý mang tính đơn phương.
 20. - Tính quyền lực đặc biệt - Tính tổ chức rất cao - Tính mệnh lệnh đơn phương
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2