Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

Chia sẻ: Naibambi Naibambi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
172
lượt xem
10
download

Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : BĐ tự nhiên Trung và NM Lược đồ các đô thị CMĩ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

  1. Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên Trung và NM - Lược đồ các đô thị CMĩ III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng , nhóm. IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra bài cũ : - Tại sao Trung và NM lại có nay đủ các đới KH ? đó là những đới KH nào ? - Trình bày các kiểu MT ở Trung và NM . 3) Giảng :
  2. Hoạt động 1 : LỊCH SỬ Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT HS quá trình đấu tranh trong quá khứ và giành I - LỊCH SỬ : độc lập ? - Các nước Trung và NM GV yêu cầu HS đọc SGK mục 1 cùng chung LS đấu tranh lâu dài giành độc lập. ? Qua nội dung SGK và sự hiểu biết của mình cho biết lịch sử T và NM chia làm mấy thời kì lớn ? cho biết nét chính trong nội dung từng thời kì ? * Có 4 thời kì : - Trước 1492 : người Anhđiêng sinh sống - Từ 1492  TK 16 : xuất hiện luồng nhập cư TBN , BĐN đưa người CPhi sang. - Từ TK 16  19 : thực dân TBN, BĐN đô hộ xâm chiếm . - Hiện nay các nước trong khu vực đoàn kết đấu tranh thoát - Từ đầu TK 19 : bắt đầu đấu tranh giành độc lập khỏi sự lệ thuộc vào HK. GV nhận xét , bổ sung Hiện nay các nước T và NM sát cánh đấu tranh chống sự chèn ép , bóc lột cảu các công ty TB nước ngoài , đặc
  3. biệt là HK . Do gần 50% tổng số hàng hoá của KV là traqo đổi với HK , bị HK chi phối gái cả các vật phẩm trao đổi , vì vậy KT các nước T và NM bị thiệt hại lớn . Các nước T và NM càng đấu tranh đòi hỏi buôn bán bình đẳng , tiến tới xây dựng 1 trật tự KT Quốc Tế mới. Nhiều tổ chức kiên kết KT khuh vực đã được tàhnh lập như : hệ thống KT Mĩ Latinh , hiệp ước Anđét , …. Nhằm giúp đỡ nhau cùng phát triển . Hoạt động 2 : DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ MT HS nắm đặc điểm dân cư nền văn hoá ? II – DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ ? Dựa vào H 35.2 cho biết khái quát lịch sử nhập cư vào - Phần lớn là người lai có nền VH Latinh độc đáo do sự kết T và NM . hợp từ 3 dòng VH : Anhđiêng, ( luồng nhập cư của người TBN và BĐN , chủng tộc Ohi va Âu . Nêgrôit, Môngôloit co .) Cho biết : - Dân cư phân bố ko đều. ? Sự hình thành dân cư gắn liền với sự hình thành chủng tộc người lai và nền VH Mĩ Latinh độc đáo tạo điều - Chủ yếu : tập trung ở ven kiện cho các QG trong KV xoá bỏ tệ phân biệt chủng tộc biển, cửa sông và trên các cao . nguyên.
  4. - Thưa thớt ở càc vùng trong nội địa ? Thực tế ngày nay tàhnh phân dân cư T và NM là người gì ? Có nền VH nào ? nguồn gốc cảu nền VH đó như thế  Sụ phân bố DC phụ thuộc vào điều kiện khí hậu , địa hình nào ? của MT sinh sống . - Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự ? Tình hình phân bố DC T và NM có gì giống và khác nhiên cao ( 1,7%) với phân bố DC BM? ? Tại sao dân cư sống thưa thớt trên 1 số vùng của CM 4) Củng cố : - Câu 1,2 SGK . 5) Dặn dò : - Học bài 43 - Đọc SGK bài 44. 6/ Rút kinh nghiệm: - Cần mở rộng kiến thức về loch sử dân cư và xã hội hơn nữa để HS hiểu biết thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản