Bài 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
189
lượt xem
4
download

Bài 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh name vững qui tắc lũy thừa của một tích,của mộy thong. - Có kỹ năng vận dụng các qui tắc để tính nhanh. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề. - Luyện tập. III. Chuẩn bị: - GV: SGK,bảng công thức. HS: SGK,bảng nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

  1. Bài 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ I. Mục đích yêu cầu: - Học sinh name vững qui tắc lũy thừa của một tích,của mộy thong. - Có kỹ năng vận dụng các qui tắc để tính nhanh. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề. - Luyện tập. III. Chuẩn bị: - GV: SGK,bảng công thức. - HS: SGK,bảng nhóm. IV. Tiến trình: 1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu ĐN và viết công thức lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x. - Làm 42/SBT. 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Lũy thừa của một tích(12’) -GV: Đưa bài tập: 1.Lũy thừa của một tích:
  2. Tính nhanh: (0,125)3. 83 ( x.y)n = xn . ym -Yêu cầu Hs làm ?1. - Làm ?1. - Muốn nâng một tích - Muốn nâng một tích Lũy thừa của một tích lên một lũy thừa ta làm lên một lũy thừa ta có bằng tích các lũy thừa. như thế nào? thể nâng từng thừa số ?2 - Lưu ý: Công thức có lean lũy thừa đó rồi 1 1 a. ( )5 . 35 = ( .3)5 = 1 3 3 tính chất hai chiều. nhân các kết quả tìn b. (1,5)3 . 8 = (1,5)3 . 23 được. = (1,5.2)3 = 27 Hoạt động 2: Lũy thừa của một thương(12’) - Cho Hs làm ?3. - Hs làm ?3. 2.Lũy thừa của một - Tương tự rút ra nhận - Rút ra nhận xét. thương: xét để lập công thức. xn x ( )n = ( y  0) yn y - Làm ?4 - Làm ?4 Lũy thừa của một - Làm ?5 - Làm ?5 thương bằng thương các lũy thừa. ?4
  3. 72 2 72 = ( )2 = 32 = 9 2 24 24 3  7,53 =   7,5  3  = (-3)  2,53  2,5  = -27 15 3 15 3 = 3 = 53 = 125 27 3 ?5 a. (0,125)3. 83 = (0,125.8)3= 1 b. (-39)4 : 134 = (- 39:13)4 = 81 3.Củng cố: - Nhắc lại 2 công thức trên. - Hoạt động nhóm bài 35,36,37/SGK. 4. Dặn dò: - Xem kỹ các công thức đã học. - BVN: bài 38,40,41/SGK.
  4. V. Rút kinh nghiệm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản