intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cá thể hóa điều trị đái tháo đường typ 2 (Thuốc không phải insulin)

Chia sẻ: Lê Hồng Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

79
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cá thể hóa điều trị đái tháo đường tip 2 (Thuốc không phải insulin)" gồm các khuyến cáo điều trị đái tháo đường bằng thuốc, Hướng dẫn điều trị đái tháo đường typ 2. Các thuốc viên uống đang có tại Việt Nam và lưu đồ điều trị đái tháo đường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cá thể hóa điều trị đái tháo đường typ 2 (Thuốc không phải insulin)

Cá thể hóa điều trị đái tháo đường typ 2<br /> (Thuốc không phải insulin)<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Biết được các thuốc viên uống đang có tại Việt<br /> Nam<br /> • Xem lại dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của<br /> các nhóm thuốc uống điều trị đái tháo đường<br /> <br /> Vị trí tác động của các nhóm thuốc<br /> <br /> Mô cơ<br /> <br /> Gan<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Biguanide<br /> TZD<br /> Ức chế DPPIV<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Sulfonylurea<br /> Biguanide<br /> TZD<br /> <br /> Tụy<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Ức chế DPPIV<br /> Sulfonylurea<br /> Glinide<br /> <br /> Ruột<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> Ức chế<br /> Alphaglucosidase<br /> Biguanide<br /> <br /> Mô mỡ<br /> <br /> •<br /> <br /> TZD<br /> <br /> VADE: Các thuốc hạ đường huyết<br /> uống (Oral Antidiabetic -OAD)<br /> • Biguanide<br /> • Sulfonylurea<br /> <br /> • Glinide<br /> • Thiazolidinedione<br /> <br /> • Ức chế α-glucosidase<br /> • Ức chế DDP-4<br /> <br /> VADE 2014.<br /> <br /> VADE: Liều OADs<br /> Nhóm thuốc<br /> <br /> OAD<br /> <br /> Liều khởi đầu<br /> <br /> Liều tối đa<br /> <br /> Số lần/ngày<br /> <br /> Gliclazide MR<br /> <br /> 30 mg<br /> <br /> 120 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Gliclazide<br /> <br /> 80 mg<br /> <br /> 320 mg<br /> <br /> 2<br /> <br /> Glibenclamide<br /> <br /> 1.25 mg<br /> <br /> 20 mg<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> Glimepiride<br /> <br /> 1 mg<br /> <br /> 6 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Repaglinide<br /> <br /> 0.5 mg<br /> <br /> 2 mg<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> Metformin<br /> <br /> 500 mg<br /> <br /> 2550 mg<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> Metformin XR<br /> <br /> 500 mg<br /> <br /> 2000 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ức chế α-glucosidase<br /> <br /> Acarbose<br /> <br /> 50 mg<br /> <br /> 300 mg<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> TZD<br /> <br /> Pioglitazone<br /> <br /> 15-30 mg<br /> <br /> 45 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sitagliptin<br /> <br /> 100 mg<br /> <br /> 100 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Saxagliptin<br /> <br /> 5 mg<br /> <br /> 5 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vildagliptin<br /> <br /> 50 mg<br /> <br /> 50-100 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Linagliptin<br /> <br /> 5 mg<br /> <br /> 5 mg<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sulfonylurea<br /> <br /> Glinide<br /> Biguanide<br /> <br /> Ức chế DPP-4<br /> <br /> VADE 2014.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2