intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
73
lượt xem
22
download

Bài giảng Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty, lập kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

 1. Trường Đại học Mở TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING Th.s. Đỗ Khắc Xuân Diễm E.mail: diem.dkx@gmail.com Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 2. Trường Đại học Mở Tp.HCM Nội dung KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1. Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty 2. Lập kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 3. Xây dựng kế hoạch marketing
 3. Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty 1. Khái niệm chiến lược, hoạch định chiến lược 2. Bản chất, ý nghĩa của hoạch định chiến lược 3. Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty – Xác định sứ mệnh – Thành lập các đơn vị kinh doanh chiến lược – Phân bổ nguồn lực – Đánh giá các cơ hội phát triển
 4. Chiến lược là gì? Tại sao phải hoạch định chiến lược?
 5. Chiến lược, hoạch định Trường Đại học Mở Tp.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH chiến lược Chiến lược xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các đường lối hoạt động và phân bổ các nguồn lực cần thiết.  Hoạch định chiến lược là một tiến trình mà trong đó trình bày những mục tiêu mà công ty muốn đạt được; những cách thức và nguồn lực cần phải có để thực hiện mục tiêu; lộ trình và các bước triển khai trong từng nội dung và giải pháp tiến hành. Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 6. Lập kế hoạch chiến lược  Mục đích - Mục tiêu - Kỹ năng Thị trường - Nguồn lực  3 hoạt động chính – Quản trị các xí nghiệp của công ty theo một danh mục đầu tư – Đánh giá sức mạnh của các xí nghiệp – Thiết lập chiến lược
 7. Lập kế hoạch chiến lược (tt)  4 cấp độ tổ chức Lập kế hoạch Thực hiện Kiểm tra Lập KH tổng công ty Tổ chức Đo lường kết quả Lập KH công ty Thực hiện Chẩn đoán kết quả Lập KH xí nghiệp Lập KH sản phẩm Điều chỉnh hành động
 8. Lập kế hoạch chiến lược cấp tổng công ty và công ty • Xác định sứ mệnh của công ty • Thành lập những đơn vị kinh doanh chiến lược (SBUs) • Phân bổ tài nguyên cho từng SBU • Đánh giá các cơ hội phát triển
 9. Xác định sứ mệnh công ty Sứ mệnh của công ty – Ngành kinh doanh là gì? – Ai là khách hàng? – Giá trị dành cho khách hàng là gì? – Doanh nghiệp của ta sẽ như thế nào? – Doanh nghiệp của ta cần phải như thế nào?
 10. Thế nào là câu sứ mệnh tốt?  Kodak Film business – Image business  Railroad Train business – Transportation business  “Make all people happy around the world by providing them with entertaining products”
 11. Thế nào là câu sứ mệnh tốt? (tt)  Mục tiêu không nên quá rộng hay quá hẹp  Hướng tới lợi ích khách hàng  Nhấn mạnh các chính sách và giá trị chủ yếu mà công ty muốn theo đuổi
 12. Thế nào là câu sứ mệnh tốt? (tt)  Xác định các phạm vi hoạt động chủ yếu • Phạm vị ngành • Phạm vi sản phẩm và ứng dụng • Phạm vi khả năng • Phạm vi thị trường • Phạm vi dọc • Phạm vi địa lý
 13. Thế nào là câu sứ mệnh tốt? (tt)  Sứ mệnh của công ty phải trở thành động lực đến toàn thể nhân viên  Sứ mệnh có tính chất dài hạn  Ngắn, dễ nhớ và có ý nghĩa
 14. Ví dụ các câu sứ mệnh “Sứ mạng chính của Trường Đại học Mở TP.HCM là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học.” “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và Xã hội”
 15. Ví dụ các câu sứ mệnh (tt) “To organise the world’s information and make it universally accessible and useful” “At the Coca-Cola company, we strive to refresh the world, inspire moments of optimism and happiness, create value and make a difference”
 16. Thành lập các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBUs)  Mục đích – Nhu cầu khách hàng >< sản phẩm – Cạnh tranh – Mở rộng ngành nghề – Thiết lập chiến lược phù hợp – Phân bổ tài nguyên hợp lý
 17. Thành lập các đơn vị kinh doanh chiến lược (tt) Công ty Theo sản phẩm Theo thị trường Canon Sản xuất thiết bị Cải tiến năng suất photo văn phòng Sony pictures Làm phim Sự giải trí Toshiba Máy lạnh Kiểm soát khí hậu trong nhà
 18. Thành lập các đơn vị kinh doanh chiến lược (tt)  Một ngành kinh doanh có thể xác định dựa trên 3 tiêu chí – Nhóm khách hàng – Nhu cầu khách hàng – Công nghệ
 19. Phân bổ nguồn lực  Phương pháp ma trận Boston Consulting Group (BCG)  Phương pháp ma trận General Electric (GE)
 20. Phương pháp ma trận Boston Consulting Group (BCG) Tốc độ tăng 4 1 trưởng của thị 5 2 3 trường 10% 8 6 7 0% 10x 1x 0.1x Thị phần tương đối

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản