intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 2 - Nguyễn Duy Khương

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

94
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 2 trình bày về "Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Định lý tương đương cơ bản, điều kiện cân bằng của hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 2 - Nguyễn Duy Khương

Bài giảng Cơ Học - Tuần 2<br /> <br /> 3/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> 2. Điều kiện cân bằng của hệ<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> Định lý dời lực:<br /> 1.Dời lực trên đường tác dụng của lực<br /> <br /> Chứng minh<br /> <br /> <br /> <br /> F<br /> <br /> -F<br /> <br /> Lực trượt trên đường tác dụng của nó thì hệ không thay đổi.<br /> F<br /> <br /> F<br /> r1<br /> <br /> r2<br /> <br /> r3<br /> <br /> F<br /> <br />       <br /> M O ( F )  r1  F  r2  F  r3  F<br /> <br /> O<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 2<br /> <br /> 3/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> 2.Dời lực không trên đường tác dụng của lực<br /> Chứng minh<br /> <br /> <br /> <br /> r<br /> F<br /> <br /> r<br /> <br /> -F<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> Lực không trượt trên giá của nó sẽ sinh ra Moment M  r  F<br /> Momen có điểm đặt tự do, có thể ở P, O, A hoặc bất kì đâu<br /> Moment không phụ thuộc điểm đặt<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> Thực hành dời lực<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 2<br /> <br /> 3/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> <br /> <br /> M RO<br /> <br /> Thu gọn hệ lực về một điểm tương với một vector chính<br /> và một vector moment chính (phương pháp giải tích)<br /> <br /> <br /> R<br /> <br /> Vector chính:<br /> <br /> <br /> <br /> R   Fi<br /> <br /> Với Fi là các lực thành phần<br /> Vector moment chính:<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> M RO   M O ( F i )  M j<br /> <br /> Với Mj là các moment thành phần<br /> MO(Fi) là các moment do các lực thành phần<br /> đối với tâm O<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> <br /> R<br /> <br /> =<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> =<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 2<br /> <br /> 3/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> Hợp lực trong mặt phẳng (phương pháp đại số)<br /> Vector chính:<br /> <br />    <br /> <br /> R  F1  F2  F3  ...   Fi<br /> <br /> Với:<br /> <br /> Ry   Fiy<br /> <br /> Rx   Fix<br /> <br /> R  Rx2  Ry2<br /> <br />   tan 1<br /> <br /> Ry<br /> Rx<br /> <br /> q Là góc hợp bởi hợp lực và phương ngang<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> <br /> =<br /> <br /> =<br /> <br /> Ta có thể dời hợp lực đến một điểm<br /> nào đó chỉ có lực chính mà không có<br /> moment chính không?<br /> Chỉ còn một lực duy nhất !!<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học - Tuần 2<br /> <br /> 3/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> Ví dụ 1: Thu gọn hệ lực về tâm O (phương pháp đại số)<br /> Lực chính theo phương x và y<br /> <br /> Rx  40  80 cos 30o  60 cos 45o  66,9 N<br /> Ry  50  80sin 30o  60sin 45o  132, 4 N<br /> Lực chính tổng là:<br /> <br /> R  Rx2  Ry2  66,92  132, 42  148,3 N<br /> <br />   tan 1<br /> <br /> Ry<br /> Rx<br /> <br />  tan 1<br /> <br /> 132, 4<br />  63, 2o<br /> 66,9<br /> <br /> Moment tổng tại O<br /> <br /> M O  140  50(5)  60 cos 45o (4)  60sin 45o (7)<br />  237 N  m<br /> <br /> CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng<br /> 1. Định lý tương đương cơ bản<br /> Điểm đặt của lực chính để hệ không còn moment chính là<br /> <br /> d=<br /> <br /> MO<br /> 237<br /> =<br /> = 1, 6m<br /> 148,3<br /> R<br /> <br /> Điểm đặt của lực chính nằm trên Ox cách O một khoảng b là<br /> <br /> b=<br /> <br /> MO<br /> 237<br /> =<br /> = 1, 792m<br /> 132, 4<br /> Ry<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2