Bài giảng Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: Phần 2 - Phạm Thị Anh Lê

Chia sẻ: Trần Viên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
113
lượt xem
22
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: Phần 2 - Phạm Thị Anh Lê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cơ sở dữ liệu hướng đối tượng phần 2 có chủ đề thiết kế OODB. Nội dung chính của chương này đề cập các vấn đề liên quan đến kí pháp UML, hướng dẫn quá trình thiết kế lược đồ tiêu chuẩn. Ngoài ra chương này còn trình bày về chuẩn của ODML và vấn đề thiết kế lược đồ cài đặt. Đây là phần kiến thức quan trọng trong cơ sỡ dữ liệu hướng đối tượng, phần này sẽ giúp ích rất nhiều cho người đọc trong quá tình học tập, tìm hiểu môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: Phần 2 - Phạm Thị Anh Lê

 1. THIẾT KẾ OODB 36
 2. Thiết kế OODB  Định nghĩa lược đồ khái niệm trong một ngôn ngữ (mô hình) sao cho gần với người dùng và độc lập với cài đặt cuối cùng. Mô hình được dùng trong bước này phải có khả năng biểu diễn mọi yêu cầu của người dùng (UML – Unified Modeling Language).  Dịch chuyển trực tiếp sang cài đặt cuối cùng trong một hệ QTCSDL hướng đối tượng xác định.  Có thể qua một bước trung gian để có một lược đồ được mô tả trong ODL (Object Definition Language), biểu diễn các chi tiết thiết kế độc lập với sản phẩm cuối cùng. Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 37
 3. Thiết kế OODB Thiết kế khái niệm sử Thiết kế chuẩn ODL dụng kí pháp UML Thiết kế cài đặt. Hệ QTCSDL HĐT Quá trình thiết kế một lược đồ CSDL HĐT Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 38
 4. Thiết kế OODB Minh hoạ ở các trang 178->187  Thiết kế khái niệm (UML)  Thiết kế lược đồ tiêu chuẩn (ODMG)  Thiết kế lược đồ cài đặt (Poet 4.0) Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 39
 5. Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 40
 6. Kí pháp UML  ‘+’ đứng trước tên thuộc tính, hàm xác định tính công khai (public). Trong Rose kí hiệu là ổ khoá không bị khoá.  ‘#’ đứng trước tên thuộc tính, hàm xác định tính được bảo vệ (protected). Trong Rose kí hiệu là ổ khoá bị khoá nhưng có chìa để bên cạnh.  ‘-’ đứng trước tên thuộc tính, hàm xác định tính sở hữu riêng (private). Trong Rose kí hiệu là ổ khoá bị khoá nhưng không có chìa để bên cạnh. Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 41
 7. Kí pháp UML (Liên kết giữa các đối tượng) Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 42
 8. Kí pháp UML (Quan hệ kết hợp giữa các lớp) Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 43
 9. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Trong UML các bội số được biểu diễn: Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 44
 10. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 45
 11. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 46
 12. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 47
 13. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 48
 14. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 49
 15. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 50
 16. Thiết kế khái niệm Kí pháp UML Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 51
 17. Thiết kế lược đồ tiêu chuẩn Chuyển một lược đồ khái niệm biểu thị trong kí pháp UML về một lược đồ ODMG (Object Database Management Group) Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 52
 18. Chuẩn của ODMG  ODMG đề xuất một CSDL tiêu chuẩn với mục tiêu thống nhất mô hình đối tượng hạt nhân của nhiều hệ QTCSDL đối tượng khác nhau.  ODMG đưa ra một chuẩn mới cho OODM:  Một mô hình đối tượng (OM)  Một ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL)  Một ngôn ngữ hỏi đối tượng với cú pháp tựa SQL  Ràng buộc ngôn ngữ C++(Java/Smalltalk) Những kết cấu chính được đặc tả bởi mô hình dữ liệu của ODMG:  Đối tượng và literal  Kiểu  Các kiểu con và tính kế thừa  Ngoại diên  Khoá  Kiểu sưu tập và kiểu có cấuAnh Lê - ĐHSPHN Phạm Thị trúc 53
 19. ODMG Đối tượng và literal  Đối tượng bền vững (đối tượng CSDL): là các đối tượng tiếp tục tồn tại khi thủ tục hay quá trình tạo ra chúng đã kết thúc. Chúng được cấp phát bộ nhớ và được lưu trữ bởi hệ QTCSDL HĐT.  Đối tượng không bền (chuyển tiếp): chỉ tồn tại bên trong thủ tục hay quá trình tạo ra chúng. Chúng được cấp phát bộ nhớ bởi hệ thống thời gian chạy của ngôn ngữ lập trình. Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 54
 20. ODMG Kiểu: lớp và giao diện  Một kiểu xác định các tính chất chung (các thuộc tính và liên kết) và hành vi (thao tác) của một tập các phần tử. Các giá trị của những tính chất của một đối tượng có thể thay đổi bất kì lúc nào.  Một kiểu có một đặc tả ngoài và một hay nhiều cài đặt. ODL hỗ trợ đặc tả ngoài với ba kết cấu: giao diện, lớp và literal  Một định nghĩa của giao diện là một đặc tả chỉ định nghĩa hành vi trừu tượng của một kiểu đối tượng.  Định nghĩa của lớp là một đặc tả định nghĩa dáng điệu trừu tượng và trạng thái trừu tượng của một kiểu đối tượng.  Định nghĩa của literal chỉ định nghĩa trạng thái trừu tượng của một literal. Việc cài đặt của một kiểu đối tượng phải được thực hiện bởi một ràng buộc ngôn ngữ Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản