intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 0 - Nguyễn Nhật Huy

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
27
lượt xem
1
download

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 0 - Nguyễn Nhật Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này nhằm mục đích giới thiệu đến sinh viên những nội dung cơ bản của môn học như mục tiêu, nội dung môn học,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Con người và môi trường: Chương 0 - Nguyễn Nhật Huy

 1. 10/16/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG MÔN HỌC CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Trình bày: NGUYỄN NHẬT HUY Email: nhathuy1017@yahoo.com GIỚI THIỆU MÔN HỌC Thế giới thực Ra quyết định CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 1
 2. 10/16/2008 GIỚI THIỆU MÔ HỌC Mục tiêu của môn học Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Quá trình phát triển của con người và tác động của con người đến môi trường, Mối tương tác giữa con người và môi trường. Có thái độ tích cực về mối quan hệ tác động qua lại giữa môi trường và con người; hướng đến ý thức bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững… CO GƯỜI VÀ MÔI TRƯỜG GIỚI THIỆU MÔ HỌC ội dung tóm tắt môn học Môn học cung cấp và trình bày các kiến thức về con người và sự phát triển của con người, gắn liền với sự tác động của con người vào môi trường, hậu quả của sự tác động đó ngược trở lại đối với con người; đồng thời giới thiệu các khái niệm về sinh thái, tài nguyên, môi trường. Môn học này cũng đưa ra các biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên mà đỉnh cao của nó là phát triển bền vững – một sự kết hợp hài hòa và tối ưu cho sự phát triển của con người trong khi vẫn bảo vệ được môi trường tự nhiên và xã hội. Phần cuối cùng của môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết phục vụ cho chuyên ngành của mình, giúp người kỹ sư ra trường có ý thức cao và nắm được các vấn đề môi trường trong công việc sau này. CO GƯỜI VÀ MÔI TRƯỜG 2
 3. 10/16/2008 GIỚI THIỆU MÔ HỌC ội dung môn học TG học Nội dung 1 tuần Con người và quá trình phát triển 1. Mục đích và đối tượng của môn học 2. Các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua 3. Một số yếu tố tác động đến con người a. Phương thức sống và thức ăn b. Khí hậu c. Môi trường địa hóa 4. Dân số và các vấn đề về dân số a. Quan điểm về dân số học b. Quá trình tăng dân số và đô thị hóa c. Dân số với sự tồn tại và phát triển xã hội CO GƯỜI VÀ MÔI TRƯỜG GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học Tuần ội dung 2 tuần Môi trường và tài nguyên 1. Tổng quan về môi trường a. Khái niệm b. Thành phần môi trường c. Các quyển trên trái đất 2. Các khái niệm liên quan a. Sự cố môi trường b. Suy thoái môi trường c. Khủng hoảng môi trường d. Đạo đức môi trường 3. Khái niệm về sinh thái a. Hệ sinh thái b. Các chu trình sinh-địa-hóa 4. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên a. Phân loại tài nguyên thiên nhiên b. Vai trò của tài nguyên và môi trường cho quá trình phát triển CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 3
 4. 10/16/2008 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học TG học ội dung 2 tuần Tương tác giữa con người và môi trường 1. Khái niệm về mối tương tác giữa con người và môi trường 2. Tác động của con người đến môi trường a. Giảm đa dạng sinh học b. Cạn kiệt tài nguyên c. Biến đổi khí hậu/thiên tai 3. Ô nhiễm môi trường a. Ô nhiễm môi trường nước b. Ô nhiễm môi trường không khí c. Ô nhiễm môi trường đất 4. Tác động của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe con người a. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước b. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí c. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm rác thải Kiểm tra giữa kỳ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học TG học ội dung 2 tuần Cách tiếp cận bảo vệ môi trường và tài nguyên 1. Bảo vệ môi trường bằng các công cụ kiểm soát và mệnh lệnh a. Luật môi trường b. Các quy định và văn bản pháp lý dưới luật 2. Bảo vệ môi trường mang tính phòng ngừa a. Định nghĩa/khái niệm b. Giảm thiểu tại nguồn (Cleaner Production/reduction at source) c. Tái chế, tái sử dụng d. Hiệu quả sinh thái 3. Các hệ thống quản lý môi trường a. Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuNn ISO b. Kiểm toán môi trường 4. Thứ bậc các hệ hệ thống quản lý môi trường: không xử lý/kiểm soát và xử lý/xử lý cuối đường ống/sản xuất sạch hơn/Hiệu quả sinh thái CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 4
 5. 10/16/2008 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học Tuần ội dung 2 Phát triển bền vững 1. Khái niệm về phát triển bền vững 2. Các thước đo về phát triển bền vững a. Thước đo về kinh tế b. Thước đo về xã hội c. Thước đo về thể chế d. Thước đo về môi trường 3. Sự tổng hợp các thước đo trong phát triển bền vững a. Cách tiếp cận tĩnh b. Cách tiếp cận động 1,5 tuần Môi trường và ngành nghề 1.Các vấn đề môi trường trong công nghiệp chế biến thực phNm/dệt/địa chất/khái thác/cơ khí/công nghiệp ô tô… 2.Các tác động và giải pháp bảo vệ môi trường trong …. Ôn Tập và Giải Đáp CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG GIỚI THIỆU MÔ HỌC Tài liệu tham khảo [1]. Lê Thị Thanh Mai. Giáo trình Môi trường và con người. (Giáo trình điện tử). [2]. Cunningham W. P. and Saigo, B. W. (2001). Environmental Science: A Global concern., Boston, McGraw-Hill, 646pp, Boston. [3]. Goudie, A. (1993), The Human Impact on N atural Environment., Blackwell,4th Edition. Oxford, Blackwell14th, 1993, 542pp CO GƯỜI VÀ MÔI TRƯỜG 5
 6. 10/16/2008 GIỚI THIỆU MÔ HỌC Kế hoạch giảng dạy Thời gian: 42 tiết Hình thức: trình bày bài giảng, hướng dẫn tham khảo tài liệu, bài tập trên lớp, bài tập nhóm. Đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ (30%) - trắc nghiệm Bài tập nhóm (thuyết trình): (20%) Thi cuối kỳ (50%) - trắc nghiệm (chỉ áp dụng đối với SV có bài tập nhóm và tham gia thi giữa kỳ) Email nhận bài tập: ….. (MSSV_Ho va ten SV_Bai tap) Thành lập nhóm: 4-5 sinh viên Danh sách lớp định dạng Excel. CO GƯỜI VÀ MÔI TRƯỜG GIỚI THIỆU MÔN HỌC CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản