intTypePromotion=1

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 (tt) - TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
34
lượt xem
2
download

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 (tt) - TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này trình bày các quá trình ứng dụng trong kỹ thuật môi trường. Các ứng dụng trong kỹ thuật môi trường gồm có: Kỹ thuật cơ học, kỹ thuật hóa lý và kỹ thuật sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 (tt) - TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

 1. 5/29/2012 Khí thaûi Khí thải Các quá trình ứng dụng trong kỹ thuật môi trường Xử lý Xử lý Xử lý Xử lý bụi sương mù, giọt lỏng tạp chất khí tạp chất hơi Cơ học Hóa học – hóa lý Sinh học PP PP PP PP PP PP PP PP khô ướt điện hấp thụ hấp phụ xúc tác nhiệt ngưng tụ Lắng: trọng Rửa khí: Lọc điện: Tháp hấp Tháp hấp Thiết bị Lò đốt, Thiết bị lực, quán dùng TB khô, ướt thu: phụ với phản đèn khò ngưng tụ tính, ly tâm trần, đệm, mâm, lớp vật ứng mâm, va đệm, liệu Lọc: vải, đập, quán màng, tĩnh/động sợi, hạt, sứ tính, ly phun /tầng sôi tâm Lưới thu giọt lỏng Chuong 4 – Cach tiep can 65 Chuong 4 – Cach tiep can 66 Khí thaûi Khí thaûi Chất hấp thụ (absorbent) Tiêu chí chọn lựa Các chất phổ biến From: Table 6.1 "Separation Process Principles", J.D. • Có tính chọn lọc cao • Nước (H2O) Seader and E.J. Henley, p.272 • Tính ăn mòn • Các dung dịch bazo: • Tính độc hại NaOH, KOH, Na2CO3, • Đặc tính cháy nổ, nguy hiểm cháy nổ K2CO3, Ca(OH)2, CaCO3 • Tính khó bay hơi • MonoEtanolAmin, … • Tính sẵn có, tính thông dụng • Chi phí • Độ nhớt MEA: Monoethanolamine DEA: Diethanolamine • Nhiệt dung riêng, nhiệt độ kết tủa, … DEG: Diethylene-glycol TEG: Tri-ethylene-glycol Chuong 4 – Cach tiep can 67 Chuong 4 – Cach tiep can 68 1
 2. 5/29/2012 Khí thaûi Khí thaûi Chất hấp phụ (adsorbent) Tiêu chí chọn lựa Các chất phổ biến • Độ chọn lọc cao Zeolite • Khả năng hấp phụ cao và nhanh Than hoạt tính • Độ bền nhiệt và cơ học, hóa học Silica-gel tốt, ổn định Nhôm hoạt tính • Không có khuynh hướng phát Sắt oxit sinh các p/ứng không mong đợi Rây phân tử (carbon hay zeolite) • Dễ dàng lắp vào (hay tháo ra) khỏi thiết bị hấp phụ Polyme • Hoàn nguyên dễ dàng, đơn giản Khoáng sét • Giá thành thấp. Than bùn Chuong 4 – Cach tiep can 69 Chuong 4 – Cach tiep can 70 Khí thaûi Nöôùc thaûi Nước thải Dây chuyền công nghệ xử lý - Sinh hoạt - Công nghiệp XL XL XL Khử bậc 1 bậc 2 bậc 3 trùng - Gạn lọc - Sinh học - Sinh học - Clo - Lắng (VSV hiếu - Hấp phụ - HClO - Đông tụ khí / kỵ khí) - Keo tụ - lắng - Ozone - Keo tụ - Lọc - UV - Tuyển nổi - Trung hòa - Oxy hóa khử Chuong 4 – Cach tiep can 71 Chuong 4 – Cach tiep can 72 2
 3. 5/29/2012 Nöôùc thaûi Nöôùc thaûi Biogas Bể hiếu khí Bể lắng 2 Bể hiếu khí Bể lắng 2 Thải Thải Bể lắng cát Nước ra ra Điều chỉnh pH Dầu mỡ thải Bể lắng 1 Bể điều hòa Bùn hồi lưu Bể khử trùng SCR Bùn hồi lưu Bể khử trùng Bể thu gom bằng chlorine SCR / LCR bằng chlorine Cặn tươi Bể UASB Nước Bùn dư Bùn dư Sỏi, cát thải Bùn thải Bể tuyển nổi Bể điều hòa Bể thu gom Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït – ñoâ thò Cặn tươi (Hiếu khí: buøn hoaït tính, loïc sinh hoïc, möông oxyhoùa, SBR, MBR, UNITANK …) Xöû lyù nöôùc thaûi chế biến thủy sản Chuong 4 – Cach tiep can 73 Chuong 4 – Cach tiep can 74 Dòng thải 1 Dòng thải 2 Nöôùc thaûi Nöôùc cấp SCR thô (15-75mm) Nước tách bùn Hầm thu gom LCR tinh (1mm) Vôi Lắng ly tâm 1 Lắng Vôi Lắng ly tâm 2 Nước thải Keo tụ, tuyển nổi Tăng pH Lắng vôi Bùn thải Hóa chất Nước mặt Nước tách bùn Cặn, ô nhiễm hữu cơ, Bể điều hòa Cặn lắng vi sinh … Lọc Máy Acid Bể trung hòa Cấp khí - cát thổi khí - siêu lọc (UF, MF, RO) Hybrid kỵ khí 1 Nước ngầm Hybrid kỵ khí 2 Sơ đồ công nghệ đề xuất Sắt, mangan, phèn xử lý nước thải nhà máy chua … Hấp phụ Bể Aerotank Bể chứa bùn bioethanol Bình Phước (than hoạt tính, zeolit, …) Bùn tuần hoàn Bể MBR hiếu khí Bể nén bùn Bể than hoạt tính Khử trùng Máy ép bùn (UV, ozone, Clo, …) Clorine Bể khử trùng băng tải Nước đạt tiêu chuẩn QCVN 24: 2009, cột A Bùn khô dạng Chuong 4 – Cach tiep can bánh 75 Chuong 4 – Cach tiep can 76 3
 4. 5/29/2012 Nöôùc cấp Surface Water Nöôùc cấp Alum/Ferric Coagulant Polymer Anionic Coâng ngheä xöû lyù nöôùc maët (TPHCM) Flash Mixer Polymer Raw Water (Coagulation) Cl2 Flocculation Flash Flocculator Mixer Clean Basin Clarifier Water Sand Filter Horizontal Disinfection Chlorine Contactor Clarifier (Cl2) Coâng ngheä ñieån hình xöû lyù nöôùc maët Rapid Sand Portable Water Filter Storage Chuong 4 – Cach tiep can 77 Chuong 4 – Cach tiep can 78 Nöôùc cấp CTR Ground Water Ca(OH)2, Cl2 Coâng ngheä xöû lyù nöôùc ngaàm (TPHCM) (if needed) Well Pump Water Fall Aerator Horizontal Disinfection Clarifier (Cl2) Rapid Sand Portable Water Filter Storage Pathways which waste can be converted to energy or energy related products Chuong 4 – Cach tiep can 79 Chuong 4 – Cach tiep can 80 4
 5. 5/29/2012 CTR CTR Các phương pháp chuẩn bị CTR cho tái chế Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Cơ học Nhiệt - cơ Hóa lý Tuyển Đập Tạo khối Trích ly Tuyển từ Nghiền Tạo hạt bằng Hòa tan Tuyển nổi t° cao Phân loại, Kết tinh Tuyển trọng lực chọn lọc Tuyển điện Rửa Tuyển trong huyền phù, chất lỏng nặng Chuong 4 – Cach tiep can 81 Chuong 4 – Cach tiep can 82 CTR CTR Ủ phân Sản xuất compost biogas Biogas là hỗn hợp khí xử lý thế nào để lấy được CH4 tinh khiết? Chuong 4 – Cach tiep can 83 Chuong 4 – Cach tiep can 84 5
 6. 5/29/2012 CTR Tái chế những gì? “Trong tự nhiên không có gì chỉ thuần túy là rác” Sản xuất mọi thứ nếu đảm bảo: chất lượng (sạch sẽ) số lượng (lớn) biogas Trong sản xuất, công nghiệp Cặn dầu Nhựa đường chua – từ CN chế biến dầu mỏ, hóa dầu Bùn xi mạ Quặng thiêu kết – từ các QT SX từ quặng mỏ Bụi từ cyclon Bùn trong bể lắng Nước đen (đóng rắn) từ QT SX tôn tráng kẽm Chất thải cảm quang (photoresist) trong SX bo mạch điện tử …v v …v v … Đặc tính Đặc chủng từng ngành nghề, công nghệ SX Có nhiều thành phần quý / hiếm / giá trị cao Việc thu gom, phân tách riêng biệt khá đơn giản Nhiều thành phần khác lại độc hại, khó phân hủy khi thải ra MT Boston (Mỹ) Chuong 4 – Cach tiep can 85 Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 86 Tái chế những gì? “Trong tự nhiên không có gì chỉ thuần túy là rác” Tái chế những gì? mọi thứ nếu đảm bảo: chất lượng (sạch sẽ) Danh mục các loại rác cần số lượng (lớn) phân chia và cách thức chuẩn Trong sinh hoạt bị rác thải phụ thuộc chính sách từng thành phố/vùng … Đối với những loại rác không nằm trong danh mục tái chế thì cũng cần có những quy định về nơi xả thải, cách thức xả thải 1 kiểu tờ rơi hướng dẫn phân Rất đa dạng nhưng phân tán, khó thu gom ở số lượng lớn loại rác tái chế của Việc phân loại gặp nhiều khó khăn bang Florida – Mỹ Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 87 Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 88 6
 7. 5/29/2012 Tái chế những gì? TÁI CHẾ THỦY TINH Phân loại ??? Được làm từ cát, thủy tinh, đúng bản chất là không màu; màu sắc khác của thủy tinh nhiều dòng riêng lẻ (multiple stream)? Ưu?? là do sự tham gia của các nguyên tố hóa học có trong nguyên liệu thô. Ví dụ: Thủy tinh màu xanh lá: do Fe, Cu, Cr 1 dòng hỗn hợp (single stream)? Nhược?? Thủy tinh xanh dương: do oxide cobalt Thủy tinh màu hổ phách: do Ni, S, C ! Màu sắc kính được điều chỉnh thông qua việc chọn lựa cẩn thận nguyên liệu thô Thủy tinh nên được thu SX kính không màu bằng cách bổ sung một chất tẩy màu làm oxy hóa các chất gom riêng!!! hóa học trong cát để loại bỏ các màu sắc. Chuong 4 – Cach tiep can 89 Chuong 4 – Cach tiep can 90 TÁI CHẾ THỦY TINH Một số thông tin về thủy tinh và tái chế thủy tinh • Chai lọ, hũ thủy tinh ngày nay nhẹ hơn 40% so với cách đây 20 năm; chúng có thể làm từ Thủy tinh được SX lần đầu tiên ở Ai Cập khoảng 100% TT tái chế mà ko hề giảm chất lượng năm 2000 trước công nguyên (hiện còn lưu được • Ước tính có ~ 80% TT được thu hồi để tái chế (Mỹ t/chế ~ 13 triệu chai, hũ TT/ngày) chứng tích), khi đó thủy tinh được sử dụng như là • 1 quy trình tái chế TT điển hình có công suất lên đến 20 tấn TT/giờ men màu cho nghề gốm và các mặt hàng khác. • 1 tấn TT tái chế sẽ tiết kiệm được 585 kg cát, 18 kg soda ash, 171 kg đá vôi, 1000 KWh, 40 Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ, nhờ việc phân tích thành L dầu; giảm 20% ô nhiễm KK (1100 kg CO2), 50% nước thải phần bộ đồ ăn bằng thủy tinh của người La Mã cổ đại, người ta khẳng định rằng một khối • SX 1 tấn TT từ 100% VL thô sẽ tạo ra 173 kg chất thải. Dùng 50% TT tái chế sẽ giảm 75% lượng lớn thủy tinh đã được tái chế ở Anh trong thế kỷ thứ III và IV sau công nguyên. • Cần phân loại TT theo màu trước khi tái chế (không màu, xanh lá, xanh dương, nâu) để Lý do chính xác: thiếu hụt nguyên liệu thủy tinh thô ở các vùng phía bắc của Đế chế đảm bảo chất lượng đồng đều cho SP mới La Mã, không phải để bảo vệ môi trường . • Phần lớn ch/trình tái chế chỉ chấp nhận TT từ chai, lọ, hũ, … Các SP khác như ly uống nước, bóng đèn, gương, Pyrex không nằm trong ch/trình TC chung Ngày nay - Giảm lượng rác • Có khoảng 18% chai lọ (glass bottles) phát sinh từ bar, nhà hàng - Tiết kiệm năng lượng • TT là nguồn nguyên liệu lớn và chất lượng cao cần phát triển tái chế !! Môi trường trái đất Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 91 Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 92 7
 8. 5/29/2012 Pháp: năm 2006, có gần 57% rác thủy tinh được tái chế và ngành công nghiệp thủy tinh của GPI dự báo: NL tiết kiệm được do dùng 50% TT tái chế trong tất cả các nhà máy SX bao bì nước này đã gần đạt mục tiêu của châu Âu đặt ra (quy định các nước thành viên phải tái chế TT ở Mỹ sẽ đủ cung cấp NL cho hơn 45 000 gđình Mỹ trong 1 năm. 60% rác thủy tinh vào năm 2008). Năm 2005, tổng lượng rác thủy tinh được thu gom lên đến 1,8 triệu tấn, tăng 2% so với 2004. Các biện pháp Các nhà SX bao bì TT sẽ thúc đẩy sự ủng hộ các biện pháp pháp lý và quy định có tiềm năng cải thiện hthống tái chế TT, bao gồm phối hợp với các nhà hoạch định chính sách hoàn thiện và XD ch/trình ký quỹ hoàn chi cho chai lọ (state beverage deposit programs). GPI và các công ty thành viên sẽ tiếp tục khuyến khích và giúp hình thành các luật thúc đẩy các hoạt động thu gom để tái chế bao bì thuỷ tinh (chai, lọ, cốc, chén…) tại các nhà hàng , khách sạn và các địa điểm sinh hoạt khác. Phát triển các thiết bị nghiền TT vụn c/nghệ mới để nâng cao ch/lượng vụn TT. 3 ngăn chứa 3 loại thủy tinh Phương tiện thu gom thủy tinh từ GPI tổ chức "Ngày tái chế thuỷ tinh" trong tháng 12 mỗi năm và xdựng một địa chỉ (theo màu sắc) điểm thu ve chai Website tạo sự chú ý cho ng tiêu dùng, để thông tin cho họ hiểu về các lợi ích về s/khoẻ và m/trường khi dùng các SP tái chế. Trong website này, mỗi cá nhân có thể định vị các đ/điểm Mỹ: Tháng 12/2008, các công ty thành viên của Viện bao bì thuỷ tinh Mỹ (Glass Packaging thu gom tái chế tại đphương và sử dụng “Bảng tính cácbon” của GPI để tính xem họ sẽ tiết Institute - GPI) thoả thuận mục tiêu sử dụng tối thiểu 50% thuỷ tinh tái chế trong sản xuất kiệm được bao nhiêu cacbon (than) khi chai lọ TT của họ được tái chế. chai lọ đến năm 2013. Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 93 Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 94 Người tiêu dùng thải những TÁI CHẾ THỦY TINH QUY TRÌNH chai thuỷ tinh vào trong các thùng tái chế (có hoặc không Chương trình ký quỹ hoàn chi TT TÁI CHẾ THỦY TINH phân loại theo màu). In 1971 the state of Oregon passed a law requiring buyers of carbonated beverages (such Thủy tinh được các phương as beer and soda) to pay five cents per container as a deposit which would be refunded to Các SP từ thủy tinh tái chế: tiện gom lại và được đưa đến anyone who returned the container for recycling. nơi xử lý. - Chai lọ, hũ, … (chính yếu) This law has since been copied in nine other states including New York and California. - Sợi thủy tinh (2nd) The abbreviations of states with deposit laws are printed on all qualifying bottles and Thủy tinh được phân loại theo - Phần đánh lửa cho diêm và đạn màu sắc và được rửa để loại cans. bỏ những chất bẩn. dược In states with these container deposit laws, most supermarkets automate the deposit - Làm thành phần trong sơn phản refund process by providing machines which will count containers as they are inserted and Thủy tinh sau khi được nghiền quang bê tông và đường cao tốc và nấu chảy, sẽ được tạo khuôn then print credit vouchers that can be redeemed at the store for the number of containers - Gạch gốm, khung hình,… (thổi thủy tinh) thành những returned. SP mới như chai, vại; … - Bổ sung cát cho các bãi biển bị Small glass bottles (mostly beer) are broken, one-by-one, inside these deposit refund hao hụt do xói mòn Các sản phẩm thuỷ tinh đã sẵn machines as the bottles are inserted. A large, wheeled hopper (very roughly 1.5m by 1.5m sàng được đưa đến các cửa by 0.5m) inside the machine collects the broken glass until it can be emptied by an hàng. employee. Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 95 Chuong 4 – Cach tiep can 96 8
 9. 5/29/2012 Công ty Green Bottle (Luân Đôn) là DNghiệp đầu tiên trong lĩnh vực SX VLXD từ thủy TÁI CHẾ THỦY TINH tinh tái chế đã kết hợp thành công ý tưởng sáng tạo với mục tiêu bvệ môi trường. Ở những nhà máy SX thủy tinh lớn, đa số đều dùng lò bể, nấu liên tục Mục tiêu của DN: tạo ra những SP VLXD đẹp và bền từ 100% thuỷ tinh tái chế. hạn chế tối đa việc dừng lò bởi khi dừng, lượng thuỷ tinh còn thừa (chiếm ~ 20-30% V lò) Kết hợp kinh nghiệm về nghệ thuật, khoa học và công nghệ để khám phá những tiềm sẽ đông cứng, co lại và phá huỷ lớp gạch chịu lửa xây lò và ảnh hưởng đến kết cấu thành lò. năng sáng tạo của các bề mặt thủy tinh tái chế. Chi phí xây gạch mới và nh/liệu cung cấp cho quá trình nâng nhiệt của lò đến nhiệt độ nấu Sản phẩm "eluna" của Green Bottle có độ bền cao dùng để là các mặt trang trí, ngói lợp thủy tinh sẽ rất lớn. và lát nền. Trông giống như đá hoa, eluna có chất lượng cạnh tranh với đá granít, đá hoa và có thể thay thế các SP vật liệu tổng hợp, gốm, xi măng, đá. 1số thủy tinh thành phẩm nhưng cũng được đưa vào tái chế (nấu lại) - xảy ra SP của công ty đã được sử dụng tại một số dự án lớn và đã tham gia một số dự án ở Luân tại các n/máy thuỷ tinh lớn chẳng may hàng bán không chạy, hàng tồn kho quá Đôn và công trình Kamakura House ở Nhật Bản. nhiều; nếu tiếp tục SX mới sẽ không có chỗ chứa. Biện pháp xử lý là đập vỡ thành phẩm, đem qua lò nấu lại, m/đích là để duy trì sự hoạt động của lò. Chuong 4 – Cach tiep can 97 Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 98 Tái chế túi Tetra-Pak Tái chế túi Tetra-Pak Cấu tạo Ưu điểm Gồm 6 lớp với 3 loại vật liệu: Here are the top 5 reasons why choosing the environmentally responsible Tetra- - Giấy bìa: chính yếu (73%); Pak is good for the environment and for you. - Nhôm: ngăn ánh sáng, bảo quản hương vị, chống oxy hóa 1. Made mainly from paper, a renewable resource trong nhiều tháng mà không cần dùng chất bảo quản hay 2. Reduces packaging waste by 90% ướp lạnh (5%); 3. Reduces greenhouse gas emissions by 75% - Nhựa tổng hợp: ngăn thấm nước. 4. Reduces energy by 50% 1. Polyethylene 5. It tastes good! 2. Paper (73 %) 3. Polyethylene 4. Aluminum foil (5%) 5. & 6. Double layer of polyethylene Chuong 4 – Cach tiep can 99 Chuong 4 – Cach tiep can 100 9
 10. 5/29/2012 Tái chế túi Tetra-Pak Tái chế túi Tetra-Pak Ex: Evaluating three types of wine packaging: Tình hình a 1 Litre Tetra Prisma Thế giới: a 750ml PET bottle a 750ml glass bottle • Sản xuất > 125 tỉ bao bì giấy đựng thức uống/năm; • Chỉ ~ 16% được thu gom và tái chế tại 123 nhà máy trên 33 quốc gia để tách lấy các The Lifecycle Inventory includes thành phần cấu tạo của bao bì; 5 phases of the lifecycle: • Hệ thống thu gom bao bì giấy ước tính gia tăng ~ 40% từ năm 2001 đến 2004. 1. material production 2. container fabrication Việt Nam: 3. transportation to winery Sản xuất > 1 tỉ hộp giấy đựng sữa và các loại nước trái cây/năm; 4. distribution Chưa đầy 1% được thu gom để tái chế. 5. post consumer waste management. 1 BTU (British thermal unit) ≈ 1 kJ Chuong 4 – Cach tiep can 101 Chuong 4 – Cach tiep can 102 Tái chế túi Tetra-Pak Tái chế túi Tetra-Pak Công nghệ Công nghệ - Phần sợi giấy thu hồi có thể được sử dụng để làm giấy in, túi giấy, giấy lụa, giấy carton, … - Túi/hộp tetra-pak được thu gom đến các nhà máy tái chế giấy. - Hơn một trăm nhà máy giấy trên thế giới tái chế Tetra-pak - Cho vào máy nghiền thủy lực (cùng với nước). - Rất khác nhau về quy mô và loại hình sản xuất - Phần sợi giấy “tan” vào nước, làm thành hỗn hợp đặc sệt. - Nhà máy tái chế tetra-pak thành thùng carton nhiều nhất trong năm 2007 là - Phần nhựa và nhôm, hoặc nổi lên bề mặt, hoặc chìm xuống và Papierfabrik Niederauer Muhle - PNM, ở Tây Đức, SX được ~ 100.000 tấn thùng được thu hồi để xử lý riêng. mỗi năm - tương đương 500 triệu túi/hộp nước giải khát Tetra-pak - Quy trình khoảng 15 – 30 phút. - Các công ty tái chế tetra-pak lớn khác: Corenso Varkaus (Phần Lan), Klabin Piracicaba (Brazil), và Stora Enso Barcelona (Tây Ban Nha) - Nhiều nhà máy tái chế Tetra-pak khác có công suất tuy nhỏ hơn nhưng cũng rất thành công. Chuong 4 – Cach tiep can 103 Chuong 4 – Cach tiep can 104 10
 11. 5/29/2012 Tái chế túi Tetra-Pak Tái chế túi Tetra-Pak Công nghệ Công nghệ - Phần nhựa và nhôm thu hồi có thể được tái chế theo nhiều cách khác nhau In Italy polyethylene and aluminium are - Vẫn đang phát triển công nghệ để phần nhôm và nhựa này được phân tách 1 cách used for the production of a new plastic tinh khiết hơn nữa. material, Ecoallene® *, developed by - Hiện, công nghệ áp dụng và sản phẩm đầu ra cũng khá đa dạng. Leccepen company. - One interesting development is a plant using plasma technology in Piracicaba, This is a practical and resistent material, Brazil. supplied in granules and ready to be used - Another plant using low-temperature pyrolysis will start in Barcelona, Spain in several applications of plastic moulding during 2008/2009. Both technologies allow for production of paraffinic oils and industries. high-quality aluminium. These new technologies complement existing mechanical recycling plants worldwide, and a gasification plant which started up in Finland in 2000 that produces energy and secondary aluminium powders. - Chuong 4 – Cach tiep can 105 Chuong 4 – Cach tiep can 106 Tái chế túi Tetra-Pak Tái chế túi Tetra-Pak Công nghệ Tetra – pak Việt Nam In Germany polyethylene and aluminium are used as catalysts for cement Năm 2005, chương trình tái chế vỏ hộp giấy giữa Tetra Pak và các nhà máy tái chế Việt Nam kilns. The mixture of polymers and aluminium is fed into the kilns as an bắt đầu hoạt động chính thức – với công suất ~ 8 tấn vỏ hộp/năm. alternate form of fuel, usually displacing coal. The process of generating energy Năm 2008, công suất tăng lên hơn 300 tấn với nhà máy giấy Thuận An ở Bình Dương. leaves the aluminium oxidized. Aluminium oxides are also the result of heating Hạn chế: lượng ng/liệu đầu vào các nhà máy không đều đặn (cần ~ 120 tấn/tháng/nhà máy). bauxite, a necessary constituent of cement manufacturing. This saves on other raw materials. Giá thu mua: ~ 1.000 đồng/kg rác vỏ hộp (có thể tăng lên 30% nếu nguồn ng/liệu SX được đảm bảo ổn định). The Finnish company Corenso recovers each part of the beverage carton: the Kết quả điều tra năm 2005: có 83/447 điểm được khảo sát và phvấn có thu mua vỏ hộp giấy repulper recovers the paper fraction, while a gasification plant recovers the (chiếm 18,57%). Thông qua hệ thống thu gom phế liệu này, lượng vỏ hộp giấy được thu mua aluminium foil and produces energy. Corenso is specialized in producing paper cores, extensively used both in the paper and in the textile industry. While trên địa bàn TP.HCM đạt ~ 19,91 tấn/tháng. producing virgin aluminium from bauxite is very energy intensive, recycling Chương trình tái chế thử của một số nhà máy tại phía Nam sản xuất thành công thành aluminium takes a fraction of the energy. Consequently new aluminium phẩm giấy từ 100% bột giấy của vỏ hộp sữa và nước trái cây. Chất lượng thành phẩm products can be made more economically. Plastic is used to generate energy, that produces steam for the paper mill and energy to the city of Varkaus tăng 25% so với việc sử dụng nguyên liệu giấy bìa carton thông thường. Sản phẩm túi (Finland). giấy, bao thư từ giấy vỏ hộp tái chế ra đời. Chuong 4 – Cach tiep can 107 Chuong 4 – Cach tiep can 108 11
 12. 5/29/2012 Tái chế túi Tetra-Pak Quy trình tái chế giấy Tetra – pak Việt Nam Các loại giấy sau đây không thể hoặc rất khó tái chế, do đó tốt nhất là nên hạn chế sử dụng: Giấy cảm nhiệt; giấy (tự) dính, băng keo; giấy trong suốt (để thuyết trình); giấy các “Việc bóc tách vỏ các thphần trong vỏ hộp gặp khó khăn cả về chi phí đầu tư lẫn bon; giấy bóng kính; giấy phủ chất dẻo hay sáp (hộp đựng sữa, nước giải khát; giấy gói công nghệ nên các DN Việt Nam đã không mặn mà khi Tetra Pak đề nghị”, bà Từ Bích kẹo; giấy gói ngoài ram giấy photocopy; hộp đựng cơm trưa, cốc và đĩa giấy; giấy lau, Nguyệt, phụ trách môi trường của Tetra Pak VN. khăn lau đã dùng; giấy đựng sơn, hóa chất, thực phẩm… Hiện, Tetra Pak chỉ bóc tách vỏ hộp để lấy phần giấy và tái chế làm sổ tay, túi giấy, giấy in danh thiếp; còn khoảng 25% vỏ hộp là kim loại và nhựa thì vẫn phải bỏ đi vì c/nghệ tái chế của Việt Nam chưa đạt tới. Gần đây, 1 nhà máy ở Bình Chánh đã cam kết với Tetra Pak là tái chế thành công phần nhựa dính liền với lớp nhôm của vỏ hộp thành các hạt dùng trong xử lý nước. Tetra Pak hướng tới việc khơi dậy ý thức của người tiêu dùng: sau khi uống sữa hay dùng thực phẩm có bao bì của công ty, thay vì vứt đi, hãy thu gom để phục vụ cho việc tái chế. Công ty đã tổ chức nhiều chtrình vận động học sinh thu gom vỏ hộp sữa, hay các ch/trình khuyến khích người tiêu dùng đổi vỏ hộp sữa để lấy sữa, nhằm tạo thành ý thức thu gom vỏ hộp ngay ở từng nhà dân, trường học. Chuong 4 – Cach tiep can 109 Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can 110 Quy trình tái chế giấy Quy trình tái chế giấy Giấy loại bỏ sau khi thu gom được phân loại, tách bỏ các vật liệu không thích hợp (băng PP khử mực thường là rửa, Tiếp theo, bột giấy được bơm sang công đoạn dính, thực phẩm, nylon, sắt thép ...). Sau đó được đóng kiện, lưu kho rồi chuyển tới nơi SX. tuyển nổi hoặc kết hợp các PP. nghiền để điều chỉnh tính chất của bột theo yêu cầu của từng loại giấy. Tại các nhà máy SX giấy, người ta đánh tơi bột Tiếp theo đó, bột giấy đã đánh tơi, sàng bằng máy nghiền thủy lực, sàng, lọc để loại bỏ lọc được đưa qua dây chuyền khử mực để Bột giấy được đưa sang máy Giấy ướt chạy qua các lô Cuối cùng, giấy được cuộn VL không thích hợp chưa được tách bỏ hết tách bỏ các hạt mực, tẩy trắng bột xeo để tạo thành tờ giấy sấy, ép quang để sấy khô lại thành các cuộn giấy to Chuong bằng 29PP 4thủ 4– May –Cach Cach công tiep 2012 tiepcan trước can đó Nguyen Thi Ngoc Quynh 111 111 Chuong 4– 4 –Cach Cachtiep tiepcan can và ổn định các tính chất 112 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2