intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống - Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hương Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:132

477
lượt xem
189
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống do Nguyễn Thị Thanh Tịnh biên soạn trình bày công nghệ sản xuất nước giải khát không cồn, công nghệ sản xuất bia, các chế phẩm hoa Houblon, đường hóa nguyên liệu,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống - Nguyễn Thị Thanh Tịnh

 1. CÔNG NGHỆ SAN XUÂT ̉ ́ CÔNG ĐỒ UÔNG ́ GV: Nguyên Thị Thanh Tinh ̃ ̣
 2. PHẦN 1 PH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG C ỒN
 3. CAC LOAI NƯỚC GIAI KHAT KHÔNG CÔN ́ ̣ ̉ ́ ̀
 4. Nước đã xử lý Syrup Pha chế syrup thành phẩm Phụ gia Phối trộn syrup Bão hòa Pha loãng syrup với CO2 C O2 Rót chai Bão hòa CO2 CO2 Đóng nắp Rót chai Hoàn thiện sản phẩm Đóng nắp
 5. Tên phương phap ́ Muc đich xử lý ̣ ́ Phương phap vât lý ́ ̣ ́ Tach môt số tap chât không tan có kich thước khá lớn ́ ̣ ̣ ́ ́ Lăng ̣ Tach cac tap chât có kich thước khac nhau tuy theo ́ ̣́ ́ ́ ́ ̀ Loc đường kinh mao quan cua mang loc ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ Phân riêng băng membrane: ́ Tach VSV ̣ Vi loc Tach hợp chât keo,đai phân tử ́ ́ ̣ ̣ Siêu loc ̀ ̀ ́ ́ Lam mêm H2O, tach muôi… Nano ́ ́ Tach cac ion Thâm thâu ngược ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣́ ́́ ̣ Điên thâm tich Tach cac tap chât tich điên ̣ Giam độ cứng tam thời, bai khi, tiêu diêt VSV ̉ ̣ ̀ ́ ̣ Nhiêt Xử lý chân không Bai khi, khử mui ̀ ́ ̀ Xử lý băng tia UV ̀ Ức chế hoăc tiêu diêt vi sinh vât ̣ ̣ ̣
 6. Tên phương phap ́ Muc đich xử lý ̣ ́ Phương phap hoa hoc ́ ́ ̣ Phan ứng trao đôi ̉ ̉ Lam mêm nước ̀ ̀ Phan ứng oxy hoa ̉ ́ ́ ́ Tach săt Xử lý băng acid, kiêm ̀ ̀ ̉ Chinh pH hoăc cac hợp chât hoa hoc ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ khac Xử lý băng cac chât ức ̀ ́ ́ Ức chế hoăc tiêu diêt vi sinh vât ̣ ̣ ̣ chế vi sinh vât ̣ Phương phap hoa lý ́ ́ ́́ Tach môt số tap chât lơ lửng dang keo ́ ̣ ̣ ́ ̣ Kêt lăng ̉ Lam mêm nước, tach cac ion ̀ ̀ ́ ́ Trao đôi ion Hâp phụ ́ Tach môt số tap chât mui, mau… ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀
 7. Pha chế syrup thành phẩm Bảo hòa CO2 Rót đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm
 8. Các dạng nước giải khát Các Nước giải khát hương liệu Nước uống tăng lực Nước uống thiên nhiên
 9. Công thức chung của các loại nước giải Công khát gắn mác nguyên chất, tự nhiên
 10. Tháo két chai ra khỏi palet Tháo chai ra khỏi két Kiểm tra chai đã rửa Rửa chai Rót nước giải khát có gas vào chai Kiểm tra chai đã đóng nắp Đóng nắp chai Dán nhãn hoặc in thông tin lên chai Xếp két vào palet Xếp chai vào két
 11. Chất lượng sản phẩm Ch Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm theo ba chỉ tiêu sau: Chỉ tiêu hóa lý: tổng hàm lượng chất khô, lượng đường, CO2, độ chua hoăc pH, cường độ mau. ̣ ̀ Chỉ tiêu cảm quan: màu sắc, độ trong, mùi và vị Chỉ tiêu vi sinh vật:
 12. STT TÊN CHỈ TIÊU MƯC QUY ĐINH, KHÔNG ́ ̣ VƯỢT QUÁ cfu/ml) ( ̉ ̉ ̉ ̉ San phâm San phâm ́ ́ không đong đong chai chai Tông số vi khuân hiêu khí ̉ ̉ ́ 1 5.104 102 Không có 2 Escherichia coli (cfu/ml) 3 3 Clostridium perfrigens - - ̉ ̀ 4 Vi khuân gây nhây - - (Leuconostoc) (cfu/ml) Tông số nâm men, nâm sợi ̉ ́ ́ 5 103 - 6 Staphylococcus - - aureus(cfu/ml)
 13. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất Các lượng nước giải khát Nước Chất tạo mùi vị và màu sắc Nguyên liệu Một số nguyên nhân làm giảm chất lượng nước giải khát: Nước giải khát bị đục Nước giải khát bị nhầy nhớt
 14. ̀ PHÂN 2 PHÂN CÔNG NGHỆ SAN XUÂT BIA ̉ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2